Před veřejným jednáním o brněnském územním plánu zasahovala policie

Vratislav Dostál

Přestože vedení města Brna příliš neinformovalo veřejnost o konání veřejného projednávání chystaných velkých změn v územním plánu, zúčastnilo se akce přes 300 zájemců a zájemkyň o rozvoj města.

Přes 300 lidí se v úterý zúčastnilo veřejného projednávání chystaných změn Územního plánu města Brna. Akce byla zahájena incidentem s městskou policií. Ta se, dle svých slov na pokyn z vedení města, snažila vykázat z veřejných prostor brněnské radnice zástupce i zástupkyně občanských iniciativ.

„Na těchto schodech nesmíte stát,“ tvrdili městští policisté zástupcům občanských iniciativ s tím, že to zakazuje provozní řád, schody prý musí být volné. Na místě přitom stálo asi deset zástupců veřejnosti a sbírali podpisy. „Jediný, kdo skutečně překážel, byl ten strážník, kolem něhož se musela veřejnost protahovat,“ uvedl Matěj Hollan z občanského sdružení Brnění, který se jednání zastupitelstva zúčastnil.

Podle něj pak policisté bránili vstupu lidem, kteří se na něj dostavili s transparenty. Opět argumentovali jednacím řádem. „I kdyby tam bylo napsáno, že je Onderka lump, bylo by nevpuštění jejich majitelů velmi na hraně. Provozní řád to nezakazuje, ukázali nám ho,“ uvedl Hollan na svém profilu na sociální síti facebook.

Zamezit vstupu veřejnosti a zástupců občanských iniciativ se tak nakonec nepovedlo, občané zcela zaplnili sál Nové radnice. Zde se zpracovatelů územního plánu ptali například na plánovaný nový hřbitov v Soběšicích, na zvýšení tzv. Indexu podlažních ploch, který umožní stavět v řadě městských lokalit výškové budovy či na ochranu zeleně před výstavbou parkovišť.

Jednání skončilo po více než třech hodinách. Na kritiku a dotazy občanů nenašel odvahu odpovědět a vystoupit ani jeden z politiků, kteří v Brně vládnou. V úvodní prezentaci uvedl zpracovatel návrhu aktualizace územního plánu, že cílem změn je snížení znečištění a automobilové dopravy. Odkazoval přitom na Vídeň, kde je regulována výstavba nákupních center, které automobilovou dopravu a znečištění zvyšují.

Aktualizace územního plánu má však ve skutečnosti umožnit ještě rozsáhlejší výstavbu nákupních center, které už nyní dělají problémy v dopravě, obtěžují provozem v blízkosti obytných domů a snižují dostupnost nakupování. Supermarkety mají být povolené skoro ve všech typech ploch — včetně zeleně a lesů.

„Zpracovatelé aktualizace územního plánu deklarují, že se inspirují například Vídní a chtějí snížit znečištění a automobilový provoz. Pokud to myslí vážně, budou muset svůj návrh významně změnit. Současný návrh má totiž umožnit rozsáhlou výstavbu nákupních center, rušení zelených ploch a zatahování aut do centra. To je přesně opačný postup než ve Vídni,“ uvedl Jiří Koželouh z Nesehnutí.

Radnice plánuje také zrušení významné zelené plochy: alej na třídě Kapitána Jaroše, platany kolem Červeného kostela, zeleň na Žerotínově náměstí, květinové záhony před Mahenovým divadlem, zeleň na Vaňkově náměstí či podél ulic Barvičova a Lerchova, aniž by pro to měla oporu v zákoně. Ve vnitroblocích mají být hřiště a stromy nahrazovány parkovišti.

Lidé mohou upravený návrh Aktualizace Územního plánu města Brna připomínkovat ještě týden. Mohou k tomu využít web, který zřídilo Nesehnutí spolu s občanskými iniciativami, aby obsah aktualizace zpřístupnily veřejnosti a umožnily každému najít změny v jeho okolí nebo v celém městě.

Připomínky je možné podat i písemně na podatelnu magistrátu nebo poslat doporučeně poštou.