Územní plán v Brně: Zmocněnci hájí zájmy veřejnosti a žádají její podporu

Vratislav Dostál

Už jen dvanáct dnů zbývá veřejnosti na připomínkování územního plánu Brna. Námitky mohou podat vlastníci nemovitostí a zástupci veřejnosti, ustanoveno jich je zatím asi dvacet. Každý z nich potřebuje získat podporu nejméně 200 obyvatel.

Jak již redakce Deníku Referendum upozornila, v Brně nyní probíhá projednávání návrhu rozsáhlého souboru změn stávajícího územního plánu Brna. Dokument má okolo 1500 stran textu a desítky výkresů. Na připomínkování zbývá veřejnosti posledních dvanáct dní. Nejsilnější váhu v tomto procesu mají podané námitky, ty mohou podat vlastníci nemovitostí a takzvaní zástupci veřejnosti.

„Zásadní je, aby námitky podávali zejména vlastníci pozemků, domů a bytů, protože ti se v případě, že město k jejich námitkám nepřihlédne, domáhat u soudu zrušení celé aktualizace. To se ukazuje jako jediná cesta, protože tvar, který město představilo, je zcela chaotický, právně špatně napsaný a odporující principům správného územního plánování,“ vysvětlil pro Deník Referendum Matěj Hollan z občanského sdružení Brnění.

Petr Ledvina z ekologické poradny Veronica připomněl, že radnice má již se zástupci veřejnosti zkušenost z projednávání nového územního plánu. „V projednávání nového územního plánu v roce 2011 se v Brně vytvořilo na pětatřicet zástupců veřejnosti. Příprava nového územního plánu je v současnosti pozastavena,“ uvedl Petr Ledvina.

Zástupci hájí například ochranu zeleně, podporu cyklodopravy, ochranu ovzduší. Další zásadně nesouhlasí s plošným zvyšováním tzv. indexu podlažních ploch, který umožňuje výstavbu výškových budov i v těch částech města, kde převažuje zástavba rodinných domů.

Problém spatřují například v tom, že zmiňovaný dokument nevede stávající hlavní nádraží a doprovodné plochy jako plochy pro dopravu. Naopak nově stromořadí na třídě kapitána Jaroše nebo zeleň za Červeným kostelem jsou vedeny jako plocha pro dopravu.

Až do 11.února budou zástupci veřejnosti usilovat o podporu obyvatel Brna. „K projednávané aktualizaci je zatím ustanoveno přibližně dvacet zástupců. Každý z nich potřebuje získat podporu nejméně 200 obyvatelů a obyvatelek Brna,“ vysvětlil Ledvina. Podle Hollana je důležité, aby lidé přišli v úterý 4. února v 17 hodin na Novou radnici, kde bude probíhat veřejná debata k aktualizaci územního plánu.

„Od představitelů města asi nic moudrého lidé neuslyší, ale bude zde možné podepsat zmocnění pro takzvané zástupce veřejnosti, který vás pak může zastupovat lépe než vy sami. I Brnění zde bude se svými podpisovými archy," uzavřel Hollan.