Profil čtenáře:
Vladan Ševčík

Profese: Energetik
Zajímavý článek nicméně i z reakcí výše na de mnou, mi vyplívá, že díky EU nastává zbytečnost národních států z 20 stol. Protože mi přece stačí, že jsem Bavor a Evropan a nemusím být Němec,
Skot a Evropan a nemusím být Brit, stejně tak Katalánec je Evropan a nepotřebuje být Španěl no a v našem příměru ostatně Moravan jako Evropan nepotřebuje být Čechem, k čemu používat zbytečný mezičlánek který ztratil svou roli.Společnost v Evropě se mění a to je dobře.
Na tento článek jsem asi neměl reagovat. Milý pane vzhledem k tomu, že stabilní Sýrii, a Irák nedávno USA se souhlasem Evropy rozvrátila, vyzbrojováním geril a osobní účastí, tak jste asi byl v umělém spánku, jinak si nedokážu představit, že člověk sledující posledních dvacet let politiku může takový nesmysl napsat do tisku.
Vzhledem k tomu, že USA potažmo EU zapřičinila svýmy útoky na stabilní vládce výše zmiňovaných zemí, tuto radikalizaci, tak jen papá vlastní polívčičku. Jen rozvrtat a postavit lidi proti sobě.To je celé umění naší demokratické civilizace v těchto zemích. Začínám z toho být znepokojen, protože to nedopadne dobře...
Co třeba něco od Viléma Mrštíka, Zumří či Rok na vsi, Otakara Bystřiny, nebo něco novějšího od Jana Trefulky či jiného moravského spisovatele.
Velmi zajímavé postřehy z divadelního prostředí.Stejných rozdílú jsem si všimnul i v jiných oblastech společnosti.Jako rodilý moravan jsem vždycky měl blíže k slovenské přímočarosti než v Čechách vrozené nejednoznačnosti (ano, ale).V umění jsem měl vždy dojem, že západní scéně byli blíže slovenské soubory, než ty z Čech(konzervatismus).Zatímco v humoru na tom byly vždy lépe češi. A to že češi,moravané a slováci nejsou jeden národ, se vědělo vždycky, jen se tohoto dogmatu šikovně využilo k uhájení našeho slovanského středoevropského prostoru.Na Moravě se pak tvoří kulturní mix, který mi vyhovuje nejvíce.Bere si to lepší jak z Čech, tak ze Slovenska.A dnes, mi díky monopolu Pražských médii, ta různorodost chybí..