Brněnští zastupitelé schválili nový systém dotací pro kulturu

Vratislav Dostál

Brněnské zastupitelstvo schválilo změnu dotačního systému pro oblast kultury. Podle iniciativy Brno kulturní, která dlouhodobě o změnu systému dotací usiluje, je výsledná podoba kompromisu dočasná. Po roce fungování se bude hodnotit a upravovat.

Brněnští zastupitelé v úterý schválili změnu dotačního systému pro oblast kultury. Nový systém kulturních grantů zavádí odborné hodnotící komise, možnost tříletých grantů, bodové posuzování žádostí či možnost částečně proplácet personální náklady. Letošní kolo grantových žádostí město vyhlásí v následujících dnech, žádosti již budou posuzovány podle nového systému.

Změna grantového systému zavádí rozčlenění žádostí do jednotlivých kategorií dle typu činnosti (například hudba, audiovizuální tvorba). Mělo by tak dojít k jasnému vymezení podporovaných oblastí a konkurence v rámci ní. Dojde zároveň ke zpřesnění kritérií hodnocení žádostí, budou posuzovány bodově tak, jak je to u grantových systémů například v Plzni nebo v Praze.

Nově upřesněná hodnotící kritéria umožní městu také lépe určit, jaký typ kulturní produkce poptává a jaké cíle v oblasti podpory kultury má. Nárůst počtu odborníků ve výběrové komisi by měl nakonec zajistit obohacení dosavadního úřednického a politického způsobu rozhodování o odborné posouzení a tím posílit transparentnost rozhodovacího procesu.

Na schválené podobě nového systému se podílela mimo jiné iniciativa Brno kulturní, a to prostřednictvím zástupců nezřizované kulturní scény v Koordinační skupině pro kulturu, kteří mají významný podíl na podobě návrhu. „Konečný výsledek je kompromisem — přijatelným snad pro všechny zúčastněné. Současná podoba grantového systému je brána jako pilotní projekt s tím, že po roce fungování se bude hodnotit a upravovat“ uvedl za Brno kulturní David Oplatek.

Celkový návrh upravených dotací byl schválen drtivou většinou hlasů, pro bylo čtyřiačtyřicet zastupitelů, proti nehlasoval nikdo, jeden z přítomných se hlasování zdržel. „Po roce a půl práce jsme rádi, že je nový grantový systém schválený. Už při jednání Koordinační skupiny jsme ale jako zástupci nezřizované scény vznášeli připomínky k hodnocení žádostí odborníky a komisí kultury, tedy politiky, dohromady,“ připomněla Monika Šimková s tím, že toto těžkopádné a na zpracování náročné kolo schvalování bohužel v návrhu přes připomínky zůstalo.

„Věříme ale, že systém je otevřený změnám do dalších let a během příštího roku se tento bod upraví,“ dodala Šimková, která je členkou Koordinační skupiny pro kulturu za nezřizovanou scénu. Přijetí grantového systému bude významnou změnou, které ovlivní nezřizované kulturní instituce. Brněnské kulturní scéna i široká veřejnost budou moci také nominovat své zástupce do odborných hodnotících komisí.

Iniciativa nicméně zdůraznila, že se zavedení nového dotačního programu zbytečně o měsíc opozdilo. Primátor Roman Onderka z ČSSD odložení začátkem září zdůvodnil množstvím připomínek od politických stran i odborů magistrátu. „Po měsíci, kdy na světlo vyšel přepracovaný návrh, to vypadá, že hlavním důvodem zdržení a změn byla obava politiků z odborné hodnotící komise. Přijetí návrhu bylo rovněž ohroženo tím, že Rada města Brna nepřijala usnesení tento návrh na zastupitelstvu schválit, jelikož se několik radních hlasování zdrželo,“ uvedla iniciativa v tiskovém prohlášení.