Volby do EU jsou důležité

Táňa Fischerová

Táňa Fischerová vyzdvihuje důležitost nadcházejících voleb do Evropského parlamentu. Za jedno z nejdůležitějších témat těchto voleb považuje postoj k Transatlantické dohodě o obchodu a investicích TTIP.

Kampaň k evropským volbám je v plném proudu. V minulých letech tyto volby nevzbuzovaly tolik pozornosti a nebyly brány tak vážně, jako letos. Přece jenom jsme se ve vnímání Evropy trochu posunuli a vyhranili. Je možné slyšet všechny možné názory pro a proti a v nich jako vždycky zaznívá spousta polopravd a manipulace ze všech stran.

Většinou se stále dokola papouškují stokrát omleté názory odpůrců a přívrženců EU. Jednou o velikosti banánů, míchání biopaliv a obavách z příchodu cizinců, po druhé je řeč o mírové Evropě, ve které nebyla od roku 1945 žádná válka a vyjmenovávají se výhody, jako například množství peněz, které jsme již z EU inkasovali. První vždy zdůrazňují, že náš hlas nemá žádný význam a opět jde o diktát shora, druzí, že je na nás, co uděláme a jak se budeme sami ke společným evropským věcem stavět.

Těžko se v tom guláši prav a polopravd vyznat a těžko zaujmout stanovisko, když pravda je vždycky v detailu a my se k detailu těžko propracováváme. Jak vědět, co se rozhoduje v Evropě, když informace dostáváme z druhé ruky zatížené navíc interpretací toho, kdo nám je přináší? Jak máme zjistit, co dělají v Evropském parlamentu naši poslanci? Jistě, mohli bychom si kliknout na jejich stránky, tam by nějaké informace jistě byly k nalezení, mohli bychom najít internetové stránky Komise a nějaké materiály a informace bychom našli. U Rady ještě méně, tam o rozhodování téměř nic nevíme.

Jenže, kolik z nás má čas hledat na dalších a dalších stránkách, když nemáme čas ani na ty naše poslance a naše zákony? Ano, nedávno vyšel pokud je mi známo prvně seznam našich poslanců a jejich aktivit, v němž se na prvním místě umístila Zuzana Roithová, o které jsme i tak věděli, že je aktivní a že vystupovala proti zákonu ACTA.

Podle Táni Fischerové nám schází nezávislé občanské sdružení, které by přinášelo nezávislé informace o dění v evropských institucích. Foto inyucho, flickr.com

Nic to ovšem nevypovídá o tom, co který poslanec hájil, nikde ani slovo o lobbyistech, kterých je v EU stejně tolik, ne-li víc než u nás, nikde zpráva o jejich vlivu na naše poslance. Ostatně jaký je vliv ECB, MMF nebo ESM na rozhodování nejvyšších politiků ve všech orgánech EU?

Co tady schází, je podle mne nezávislé občanské sdružení, které by, podobně jako to dělají ekologové v případě našich zákonů, týkajících se životního prostředí, přinášelo nezávislé informace o dění v EU, ať jde o Komisi nebo Radu a jejich rozhodování a upozorňovali na některá úskalí, a pravidelně monitorovali činnost našich poslanců.

Pak bychom mohli mnohem více rozumět tomu, co se vlastně opravdu v EU děje a mohli bychom také lépe komunikovat s poslanci, kteří nás zastupují ve společné evropské věci.

Stejně tak bychom měli vědět, co dělá náš zástupce v Komisi, protože kromě jména a občasného vystoupení u nás je nám vzdálen a jeho rozhodování zcela neznámá. To všechno vede k pocitu odcizení a poznání, že my občané nic nemáme ve svých rukou. Koneckonců ani u nás, natož v EU.

Vedle tohoto mechanismu samozřejmě potřebujeme důvěryhodné osobnosti na kandidátkách, lidi, kteří jsou svým dlouhodobým úsilím o veřejný prostor známé, které se orientují v našem složitém světě a které neselžou pod tlakem. Takový je jistě Jan Keller, ale jistě se najdou takoví lidé i na jiných kandidátkách.

Klíčové hnutí se rozhodlo podpořit v těchto volbách Piráty, protože nepochybně přinášejí nové nápady, odvahu a chtějí hájit svobodný prostor, což je v dnešním světě stále téma aktuální. Na jejich kandidátce je ale také Tomáš Tožička, který splňuje přesně ony požadavky na kandidáta kladené.

Navíc považuji za jedno z nejdůležitějších témat těchto voleb postoj k Transatlantické dohodě o obchodu a investicích TTIP, o které bude Evropský parlament rozhodovat a která přesně patří k zásadním dokumentům, které mohou negativně ovlivnit naše životy a přitom většinou jednání o smlouvě probíhají tajně. Doporučuji k tomuto tématu článek Nadi Johanisové.

Bohužel ministr Jan Mládek (opět o nás bez nás) už se nepochopitelně vyjádřil, že ČR tuto smlouvu podporuje. Nepochybuji o stanovisku Tomáše Tožičky. Stejně tak je zásadním tématem stanovisko k daňovým rájům, které ničí a deformují ekonomiky všech států a jejichž samotná existence poukazuje na to, že pod mírovým pláštíkem bují ve skutečnosti ekonomická válka každého s každým. Snaha dominovat a získat výhody na úkor druhých slabších hráčů je bohužel jedním z klíčových témat unie a na tom, jak se dokáže k těmto věcem postavit záleží budoucnost Evropy.

V Evropě se bude rozhodovat o nás. My v Evropě budeme o sobě i jejím vývoji rozhodovat, pokud budeme sebevědomí, odvážní a orientovaní. Volby do EU jsou důležité.