Fiskální pakt, známe cíle, ne prostředky

Jan Keller

Jan Keller se vyjadřuje k přistoupení České republiky k fiskálnímu paktu. Jeho účelem je zabránit procesu zadlužování států, problém je, že dohoda nestanovuje, jakým způsobem mají členské země své rozpočty upravit, aby byly vyrovnané.

Účelem fiskálního paktu je zabránit procesu zadlužování států, anebo ho alespoň výrazně zpomalit. Ideálním cílem je dosáhnout vyrovnaných státních rozpočtů. Proti tomu může jistě stěží někdo něco namítat.

Problém je v tom, že fiskální pakt hovoří pouze o cíli, zcela v mlze zůstávají skryty prostředky, jak tohoto cíle dosáhnout. Dohoda nestanoví, jakým způsobem mají členské země své rozpočty upravit, aby byly vyrovnané. Pouze v článku pět se konstatuje, že za tímto účelem musejí být navrženy a provedeny účinné strukturální reformy.

Podle Jana Kellera fiskální pakt hovoří pouze o cílech, ne o prostředcích, jak jich dosáhnout. Foto archiv SKRVS

My ovšem už s takovými strukturálními reformami máme zkušenosti. Za minulých pravicových vlád u nesměli rozpočtovou kázeň zachraňovat občané vyššími platbami DPH, pacienti platbami za zdravotní péči a senioři stagnujícími důchody. Pokud se jim prý neubere, slýchávali jsme každodenně, budeme si žít nad poměry.

Pokud se v celoevropském měřítku nepodaří dosáhnout toho, aby státní pokladnu naplňovali více ti, kdo na to mají a kdo nevědí, co s penězi, pak budou sankcemi, o nichž se ve fiskálním paktu hovoří, se vší přísností penalizovány ty země, které se budou zdráhat šetřit v prvé řadě na chudých a potřebných.

  Prosíme, podpořte naši práci

  Společně jsme přispěli ke konci éry Andreje Babiše. Nikdy by to nebylo možné bez vás. Naše práce ale není u konce. Denně budeme dohlížet na to, aby se slibované změny opravdu staly.

  Vaše podpora určuje naši sílu.

  Spolu #jsmeDR.

  Diskuse
  March 5, 2014 v 9.04
  Prostředky
  V tom, že fiskální pakt nestanovuje jak závazných cílů dosáhnout, nespatřuji nic špatného. Naopak to ponechává jednotlivým zemím svobodu zvolit si, jak vyrovnaných rozpočtů dosáhnout.

  Nevidím žádnou výhodu v tom, že by za dvacítku zemí ve volbě prostředků rozhodovalo centrum. Vždyť s jakým pochopením by se asi setkalo, kdyby tomu tak bylo a byla vybrána metoda, co se nám nelíbí - třeba právě to zpoplatnění zdravotní péče a šetření na důchodech?

  To, že naše vlády volí jednoduchá a bezohledná řešení, ovšem není chybou FP, ale našich vlád.
  MT
  March 5, 2014 v 18.18

  Pokud se v celoevropském měřítku nepodaří dosáhnout toho, aby státní pokladnu naplňovali více ti, kdo na to mají a kdo nevědí, co s penězi, ...

  ... podaří se naopak (sláva!!!!) udržet na uzdě růst cen toho, co kupovat nemusíme.

  takže to bude jako s tou Emou v bývalém slabikáři

  ÓÓÓ my se máme ...


  (a budeme mít ...)