Rozpočtové trucování exministra Kalouska

Jiří Dolejš

Páteční projednávání návrhu rozpočtu bude předmětem politických tahanic. S ohledem na menší intenzitu škrtů a oživení ekonomiky navrhl Jan Fischer deficit 112 mld. Kč. Miroslav Kalousek chce, aby i tento opatrný návrh byl vrácen zpět vládě.

První vážný úkol, který stojí před nově zvolenou Poslaneckou sněmovnou ČR, je návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2014. Politicky zařadit tento návrh je ovšem složité. Připravovat ho totiž začala na jaře tohoto roku ještě vláda Petra Nečase a ministr financí Kalousek.

Naše noviny stojí v první linii boje za svobodnou novinařinu a lidská práva. Podpořte nás a přidejte se k nám!
×

Po pádu této vlády jej už a vlastně jen dílčím způsobem dokončila vláda Jiřího Rusnoka v demisi a ministr financí Jan Fischer. Rodící se nová vláda už na tento rozpočet bude mít také jen minimální vliv, protože do doby jeho projednání nejspíš ani nevznikne.

Připomenu, že příchod úřednické vlády byl spíše nástrojem odchodu Miroslava Kalouska z ministerstva financí než příslibem skutečných změn. Ministr financí v demisi při svém nástupu do funkce chtěl zarámovat svou rozpočtovou politiku do ambiciózních vizí o obnově hospodářského růstu. Nakonec ale vznikl spíše udržovací návrh, který Fischer sám označil za technický, jeho předchůdce Kalousek za nerealistický.

Přesto bude páteční projednávání návrhu rozpočtu předmětem politických tahanic. Zejména poslanec Kalousek zvedl prapor, aby všem ukázal, že jakýkoliv zásah do jeho díla je pouze k horšímu. Argumentem bývalých vládních stran TOP 09 a ODS bude tempo snižování deficitu, který v roce 2011 dosáhl rekordních 163 miliard Kč.

Loni ještě Kalousek plánoval na rok 2014 v rámci fiskálního výhledu deficit 85 mld. Kč a na jaře kvůli přetrvávající recesi zvýšil návrh deficitu na 105 mld. Kč. nyní znovu přichází oživení a počátkem prosince dosáhlo saldo letošního rozpočtu 83 mld. Kč.

S ohledem na menší intenzitu škrtů a oživení ekonomiky navrhl současný ministr Fischer deficit 112 mld. Kč. To by znamenalo, že je navrženo zvýšení salda o cca 25 miliard. Mnozí domácí i zahraniční experti upozorňovali, že dávkování restrikce rozpočtových výdajů bylo v ČR přílišné.

Recese ekonomiky ČR kvůli tomu byla také o celý procentní bod hlubší než v okolních zemích. Nový Fischerův návrh rozpočtu ovšem neznamená nějakou výraznější rozpočtovou injekci, spíš omezuje dosavadní plány na intenzitu škrtů.

Poslanec Kalousek přesto navrhuje, aby i tento opatrný návrh byl v pátek 6. 12, vrácen zpět vládě k přepracování. Chce, aby se konzervativně pokrátily příjmy a deficit vrátil k jím navrhovaným hodnotám (tedy 105 mld. Kč). Znamenalo by to nejen seškrtat výdaje, ale  vedlo by to minimálně k měsíčnímu zpoždění a tím i rozpočtovému provizoriu.

Také se mi nelíbí předložený návrh, i když z jiných důvodů než poslanci Kalouskovi. Není dostatečně prorůstový, nereaguje na aktuální problémy, nevěnuje se (a z časových důvodů ani nemůže) opatřením i na příjmové straně. Tvrdit, že v současných mimořádných povolebních poměrech lze v řádu týdnů vytvořit něco zásadně jiného, je nesmysl. Maximálně můžeme uvažovat o dílčích úpravách po té, co projde schválení základních čísel v tzv. prvním čtení návrhu zákona.

Proti rozpočtu lze samozřejmě argumentovat i pochybnostmi o kvalitě předpovědí ekonomického vývoje ČR. Ministerstvo financí předpokládá růst 1,3 % HDP. V posledních letech tyto prognózy ale příliš nevycházely - v roce 2012 činil rozdíl mezi prognózou růstu HDP a realitou 3,7 %, v roce 2013 to bude zřejmě rozdíl kolem jednoho procentního bodu. Navíc se dál mění podmínky.

ČNB po své listopadové měnové intervenci zvýšila odhad růstu HDP v příštím roce na 2,1 %. Nakoupila kvůli tomu eura za cca 200 mld. Kč, ale s podporou exportu otevřela import inflace prostřednictvím zahraničně obchodního kanálu. Skutečně bude měnová podpora exportu tak účinná a nebo se projeví nedostatek investic i poptávky? Rozpětí prognostických scénářů však není hlavním rizikem návrhu.

Hlavním problémem je nedostatek času ke skutečným změnám a dopady případného rozpočtového provizoria. Termín mimořádných voleb způsobil, že projednávání tohoto zákona, obvykle trvající tři měsíce, bylo navrženo zkrátit na dva týdny. S ohledem na nestandardně zkrácený harmonogram schvalování rozpočtu je prakticky vyloučené ovlivnit koncepční základ této klíčové normy.

Ve své nové opoziční roli poslanec Kalousek napadl i zkrácený harmonogram, který má umožnit projednat rozpočet do Vánoc. Ale vyhnout se rozpočtovému provizoriu a připravit skutečně promyšlenou novelu zákona o rozpočtu na jaře 2014 by způsobilo menší škody.

    Diskuse