Politici a úředníci nesmí utajovat informace

Václav Urban

Stále se můžeme setkat s mnoha případy, kdy různé úřady občanům zatajují inforamce, na které mají právo. Mimo jiné je proto třeba pro politiky a úředníky, kteří protizákonně utajují informace, zavést postihy, včetně trestněprávních.

Luděk Maděra požádal v září 2012 Krajský úřad Zlínského kraje o informace o mimořádných odměnách vedoucích pracovníků krajského úřadu. Přestože Nejvyšší správní soud rozhodl, že má na tyto informace právo, krajský úřad je stále odmítá vydat a nejsou na něj žádné páky, aby zákon dodržoval.

Seznam firem, jejichž dluhy zaplatil zčásti stát z České konsolidační agentury, ministr financí Miroslav Kalousek odmítl poskytnout. Městský soud v Praze vyžaduje úhradu ve výši 50 000 Kč za informace, které by měl mít na svém webu. Václav Klaus utajuje informace o skutečných autorech amnestie.

Jsme svědky utajování i ve vyjednávání mezinárodních smluv. Například vydání textu smlouvy ACTA bylo odepřeno, protože prý šlo o tajný materiál. Takových příkladů nezákonného utajování informací v našem státě by bylo možné uvést na tisíce.

Zkušenost tedy velí, že pro politiky a úředníky, kteří protizákonně utajují informace, je třeba zavést postihy, včetně trestněprávních, jinak se k informacím nedostaneme. Dále ministerstvo vnitra by mělo mít možnost přikázat kraji, aby poskytl informace, které neprávem utajuje.

Je také nutné zajistit nezávislý přezkum rozhodnutí státních, obecních a krajských firem, které odmítají poskytovat informace, a to informačním komisařem nebo nadřízeným úřadem v přenesené působnosti.

Úřad informačního komisaře, což by nemusel být nějaký velký nárůst byrokracie, by mohl nezávisle na vládě bránit práva občanů proti úřadům zamlčujícím informace. Vyplatí se to i finančně, protože se tak ulehčí správním soudům i samotným úřadům.

Pirátská strana považuje za důležité začlenit do služebního zákona ustanovení, podle něhož budou mimořádné odměny ve veřejné správě od jisté výše povinně zveřejňovány na Internetu.

Je také nutné přijmout novelu zákona o střetu zájmů, aby byla majetková přiznání všech veřejných funkcionářů odevzdávána elektronicky a zveřejňována na centrální webové stránce. Majetková přiznání by měla být vyplňována ke dni nástupu do funkce, dále pravidelně každý rok a navíc určitou dobu i po skončení funkce.

Piráti odmítají hlasovat pro všechny mezinárodní smlouvy, které jsou před občany záměrně utajovány. K odpovědnosti musí být volán každý, kdo bude popírat právo občanů na informace, a to včetně prezidenta republiky. Atmosféra utajování je nepochybně živnou půdou korupce.