Úředníci by měli přestat bránit zveřejňování záznamů ze zastupitelstev

Vratislav Dostál

Úřad pro ochranu osobních údajů působí obcím vážné problémy v otázce zveřejňování audiovizuálních záznamů ze zasedání zastupitelstev. Čerstvý detailní rozbor dotčených zákonů a aktivit ukazuje, že tak činí neoprávněně.

Zástupci neziskových organizací vyzvali předsedu Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) Igora Němce, aby jeho úřad přestal blokovat zveřejňování audiovizuálních záznamů ze zasedání zastupitelstev. K výzvě se připojili i představitelé obcí. Postoj ÚOOÚ působí totiž již více než rok obcím vážné problémy v otázce zveřejňování záznamů, detailní rozbor dotčených zákonů a aktivit nicméně ukazuje, že tak činí neoprávněně a v rozporu se svou vlastní praxí.

Oldřich Kužílek z Otevřené společnosti sepsal analýzu, ve které zpracoval problém videozáznamů zastupitelstev z více aspektů. Především se zabýval různými podobami zaznamenávání a zveřejňování záznamů. Současně detailně rozebral relevantní zákony a judikaturu a zkoumal také proměny postoje ÚOOÚ v průběhu dvou let jak v oblasti konzultační, tak na poli dozorové a registrační činnosti.

Kužílek poukazuje jak na do očí bijící proměny právního názoru Úřadu, tak na to, že zveřejňované názory úřadu jsou v rozporu zejména s jeho registrační činností. Závěr analýzy i odborného recenzního posudku, který k ní vypracoval Petr Kolman z právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, je jednoznačný: tvrzení ÚOOÚ, že platné zákony kladou pořizování a zveřejňování záznamů ze zasedání zastupitelstev na internetu principiální překážky, je mylné.

„Prozkoumal jsem různé prvky záznamů, od záběrů na diváky po údaje třetích osob zmíněné řečníkem, ze všech možných právních hledisek. Ukázalo se, že zveřejnění záznamů je v souladu s předpisy. Pár zcela výjimečných a snadno ohlídatelných výjimek, vyžadujících anonymizaci, a snadno splnitelná oznamovací povinnost, nijak nebrání obcím ani občanům záznamy pořizovat a zveřejňovat,“ uvedl k tomu Kužílek.

Jan Kotecký z Oživení dodal, že nejnepochopitelnější pro ně na celé situaci je, že ÚOOÚ na jednu stranu prohlašuje zveřejňování záznamů za protizákonné a na druhou registruje jak obce, tak občanská sdružení právě k této činnosti. „Obracíme se tedy s výzvou na jeho předsedu Úřadu Igora Němce, aby jako hlava zjednal pořádek v tom, co dělají jednotlivé končetiny. Zároveň jej vyzýváme k tomu, aby se Úřad vyrovnal s předloženou analýzou a nejlépe ve spolupráci s dalšími relevantními veřejnými orgány připravil metodický pokyn, který v oblasti udělá jasno,“ uvedl Kotecký.

„Uvědomme si, že zveřejňování záznamů je cestou k větší transparentnosti samosprávy, kdežto současná nezákonná praxe ÚOOÚ je cestou přesně opačnou a není těžké si představit, kdo z toho může mít prospěch,“ doplnil Koteckého Vladan Brož z Transparency International.

    Diskuse (0 příspěvků)