Reálná evropská hospodářská a měnová unie (EMU) musí pokrývat i sociální dimenzi

Antonín Peltrám

Evropská komise se rozhodla posílit sociální dimenzi EMU. Skutečně dobře fungující evropská měnová unie musí být s to vstřebat sociální důsledky reforem k podpoře konkurenceschopnosti na zaměstnanost a růst ekonomiky.

Dne 2. 10. Evropská komise vydala do jisté míry jako doplněk zprávy o Unii 2013 sdělení k posílení sociální dimenze EMU. Nepochybně k tomu vedla i původně příliš drastická a jen zvolna změkčovaná úsporná opatření vůči členským státům se špatnými veřejnými financemi, potlačující růst. Dobrovolně zvolila cestu ke dnu, aby bylo od čeho se odrazit, jen česká vládní koalice.

Sdělení navazuje na návrhy k prohloubení a zreálnění EMU z prosince 2012. Zabývá se podrobněji sběrem dat k sociální dimenzi a naznačuje, jak informace následně využít v procesu politického rozhodování v rámci evropského semestru, samozřejmě po diskusi, s respektováním působnosti členských států a institucí EU.

Skutečně dobře fungující EMU musí být s to vstřebat sociální důsledky reforem k podpoře konkurenceschopnosti na zaměstnanost, růst ekonomiky a včas odhalit důsledky sociální situace, zaměstnanosti a dlouhodobě trvající nerovnosti mezi členskými státy.

Jako podklady k lepšímu fungování EMU budou sloužit výsledkové tabulky klíčových ukazatelů sociálních a zaměstnanosti; rozšíří se škála doplňkových ukazatelů v podzimní roční zprávě rychlé výstrahy k lepšímu zobrazení sociálních důsledků makroekonomických nevyvážeností.

V rámci evropského semestru by mohlo dojít ke koordinaci sociální politiky a politiky zaměstnanosti podporou nejlepších postupů v jednotlivých členských státech.

EU by pak mohla lépe integrovat zaměstnanost a sociální problémy do celkového politického prostředí, poskytnout lepší návody k vyšší zaměstnanosti a doporučení dobrých postupů realizace nedávných doporučeních Rady třeba ke garanci zaměstnanosti mladých a zahájení iniciativy zaměstnaností mladých s rozpočtem šest mld. eur.

    Diskuse (0 příspěvků)