Výdobytkům 21. srpna 1968 věrni zůstaneme!

Roman Juriga

Odstupující vláda Jiřího Rusnoka se v energetické politice rozhodla definitivně odklonit od civilizovaného světa a Evropy, kde usilují o čisté a bezemisní zdroje energie, a posílit dovoz strategických surovin z Ruska.

Netřeba vůbec pochybovat o tom, že pod vedením „pana čistého“ probíhala v ČR cílená devastace sociálního a zdravotního systému, stavěly se provizemi vydlážděné a nefunkční dálnice a „vesele“ pokračovaly také nejrůznější mega-tunely zaměřené na pumpování evropských a veřejných peněz z daní občanů do kapes nejrůznějších oligarchů, „lobbistů“, mafiánů, spřátelených firem a kamarádů a samozřejmě také kamarádů těchto kamarádů a také dam na veledůležitých vládních postech.

Voleným „zástupcům lidu“ samozřejmě plynuly do kapes pod zástěrkou „boje proti korupci“ provize a podíly ze stovek a tisíců zmanipulovaných zakázek na úrovni celostátní, krajské i místní.

Vše s dojemnou a někdy dokonce i adresnou a něžnou „jakoby kritikou“ ze strany „jakoby opozice“ a v jednotném šiku s odstupující a samozřejmě i příští korupčnické vládě poplatnými tzv. „médii veřejné služby“.

Toto se dělo na úkor občanů - napřed pod dohledem „jakože akademika“ a antiekologa Václava Klause, na jehož post (dnes však bohužel již obsahově vyprázdněný) pak mocná ruská parta v jednotě s oklamaným pospolitým lidem dosadila Klausova kamaráda a politického souputníka. Avšak, světe div se (!), taky antiekologa Miloše Zemana. „Naoko“ a pro prostší povahy prý „jakoby lidového“ důchodce z Vysočiny….

V tomto prostředí vláda korupčníků a astronomicky placených agentů prodávajících a vnucujících naší zemi ruskou ropu, ruský zemní plyn a samozřejmě především veškeré palivo do stárnoucích i nově plánovaných a nepotřebných atomových reaktorů konečně z 21. na 22. srpna 2013 (více symbolické datum snad ani nemohlo být ruskými stratégy lépe a s větším cynismem vymyšleno) dosáhla svého.

Totiž definitivního odklonu naší země od civilizovaného světa a Evropy, jehož současnou hlavní starostí je, po překonání syrské humanitární krize a dalších nepokojů na Středním východě, především zpomalení klimatické změny a tím pádem jednoznačné politické rozhodování se pro decentralizované, čisté, ekologické, demokratické, mírové a bezemisní zdroje energie, které nejenom že jsou „zelené“, ale mají v každé normální zemi „zelenou“ a jsou leckde v Evropě, která se na rozdíl od Česka pomalu začíná vzpamatovávat z ekonomické krize, i nadále upřednostňované a podporované od míst nejvyšších až po místní zastupitelstva.

Česká odstupující vláda—nevláda (pravicová i levicová) a těšící se snad šestiprocentní podpoře obyvatelstva tak ve dnech, kdy jsme si připomínali sovětskou okupaci, plně a jednoznačně potvrdila, že se do budoucna hodlá v energetické politice (to ostatní ale přijde zřejmě již brzy) nepochybně inspirovat Běloruskem, Čínou, Severní Koreou, Íránem a Kazachstánem — třeba i navzdory skutečnosti, že u nás žádná naleziště strategických surovin nejsou (snad kromě zásob hnědého uhlí, o jehož těžbě a pokračujícím spalování ve špinavých uhelných elektrárnách je prý v zákulisí již rozhodnuto…).

Naše, ve všech ostatních otázkách kromě energetiky, „jakože do krve“ rozhádaná vláda-nevláda se tak s mandátem více než sporným a v poslední chvíli svojí existence rozhodla uštědřit (v naprosté jednotě s „tzv. opozicí“) čisté, ekologické a domácí energetice poslední zničující ránu.

Tímto rozhodnutím se našim zastupitelům „povedlo“ pojistit si závislost České republiky na Rusku, z něhož k nám teď poputuje zřejmě ještě více strategických energetických surovin. Netřeba taky vůbec pochybovat o tom, že právě od tohoto obchodu se odvíjí a bude odvíjet blahobyt několika mocných rodin a jejich lokajů na pravici i levici politického spektra v Rusku i u nás.

Je jasné, že parametry dalšího vývoje, které našim prodejným politikům a tím celé naší zemi nastavili ruští bossové obchodující s plynem, ropou a uranem, současná tzv. pravice i s tzv. levicí (pokud je lidé budou i nadále volit) již nepřekročí. I když je zřejmé, že právě od struktury energetiky se bude v budoucno odvíjet život lidí v naší zemi a její celkově demokratické či nedemokratické uspořádání.

Likvidační rozhodování odstupující vlády-nevlády o ekologické energetice 21. a 22. srpna 2013 tragické směřování české gubernie napřed k demokratuře a pak k oligarchicko-prezidentskému systému ukázalo v celé nahotě.

  Diskuse
  September 5, 2013 v 11.37
  Děs běs
  On ten svět zas tak civilizovaný bohužel není. Když se podíváme na neúspěchy konferencí v Kodani či Riu, tak vidíme, že touha po okamžitém finančním zisku je mnohem silnější než morální požadavek nepředat našim potomkům svět úplně zhuntovaný. Po nás potopa, hlavně když se na tom dá něco trhnout.

  Zároveň ale nesvalujme celou vinu jen na zkorumpované vládce. V situaci, kdy přední vyspělá technospolečnost na planetě není schopná postavit těsnící nádrž na vodu, si pořád naši spoluobčané myslí, že jaderná energetika je skvělý nápad a vždyť se přeci nemůže nic stát, dnes to říkali v televizi.

  V situaci, kdy se otvírá lodní cesta Arktidou, kdy se tamtéž rojí všechny významné těžařské firmy, si zodpovědní občané myslí, že globální oteplování je habaďůra za účelem
  rozvracení kapitalizmu případně na tahání dalších dotací.

  Ne, není všechno dílo mafiánů a agentů cizích mocností, i kdybychom měli fungující demokracii, naše energetická politika by byla stejný průser.