Gestapo! Gestapo?

Petr Kolman

V poslední době se na různých protestních shromážděních směrem k policii často skanduje. Gestapo! Gestapo! Jedná se o hrubou urážku nejen dnešních policistů, ale také obětí skutečného Gestapa.

Bývá častým jevem, že demonstranti — zpravidla pravicoví či levicoví extremisté, začnou při zásahu Policie ČR — skandovat. Gestapo! Gestapo! Ale nemusí se jednat přímo jen o veřejné akce skinheads nebo anarchistických bojůvek, kde demonstranti proti policistům používají tohoto pokřiku.

V posledních letech takto na naši Policii skandovali například příznivci zatýkaného řidiče-rebela Romana Smetany či se tento pokřik objevil dokonce prý i na protivládních odborářských demonstracích. Též v nedávné době na různých demonstracích proti „nepřizpůsobivým“ — České Budějovice, Janov, Duchcov… se stávalo, že i „běžní rozhořčení občané“ — tedy tátové a mámy od rodin - na Policii při (či po) zásahu povykovali Gestapo! Gestapo! Gestapo!

Z mimopolitických vod — obdobné oslovení se těší oblibě mezi radikálními fotbalovými „fanoušky“ či spíše chuligány.

Pamětníci si možná vzpomínají, že za časů ministra vnitra Stanislava Grosse (2000—2004) používali demonstranti modifikovanou verzi — Grosstapo! Někteří „vtipálkové“ používají pro městskou policii, která je například postihne za špatné parkování, označení Městapo.

Musím říci, že skandování Gestapo, Gestapo pokládám v dnešní ČR za zcela, ale opravdu zcela nevhodné. Rozhodně nikomu neberu jeho ústavní právo se svobodně shromaždovat. Připomeňme, že Listina nám dává právo se shromaždovat pokojně (!), což bývá v posledních měsících hojně porušováno.

Skandování Gestapo, Gestapo je absolutně nepřípustné. Je to hrubá urážka nejen dnešních policistů, kteří v drtivé většině konají svou práci profesionálně a apoliticky, ale zejména je to vážná urážka skutečných obětí „doopravského“ Gestapa — Geheime Staatspolizei, tedy tajné státní policie v nacistickém Německu. Založené Hermannem Göringem v roce 1933.

I když je někdo subjektivně s prací Policie ČR sebevíce nespokojen, neopravňuje ho to k volání tohoto pojmenování. V neposlední řadě je takové jednání správním deliktem.

Quidquid agis, prudenter agas et respice finem.

  Diskuse (1 příspěvek)
  Filip Šimeček
  August 23, 2013 v 10.47
  Nemohu souhlasit
  Srovnání policie ČR s gestapem je v některých situacích zcela na místě, protože zkrátka využívá metody, jež příšluší výhradně totalitárním režimům.
  Příkladem mohu uvést: Policejní provokatéři maskovaní jako demonstranti (MMF 2000, Budějovice 2013), bicí uličky (Milada 2008, Týden neklidu 2009), mučení na služebnách (Streetparty 1998, MMF 2000), domovní razie, preventivní zatýkání, nezákonné pronásledování a odposlechy....

  Mrazí mě, že někteří komentátoři si neuvědomují, že to, nad čím my dnes tleskáme, se zítra může obrátit proti nám samotným.