Společný trh EU a ceny hovorů na mobilních telefonech

Antonín Peltrám

Na rozdíl od jiného základního zboží a služeb v rámci jednotného evropského trhu existují u cen mobilních telefonních hovorů extrétmní rozdíly mezi zeměmi. ČR z tohoto srovnání vůbec nevychází dobře.

Evropská komise konstatovala 6. srpna obrovské rozdíly v cenách telefonních hovorů mezi členskými státy EU. Největší rozdíly cen jsou v případě mobilních telefonních hovorů. Rozdíl mezi nejnižší cenou minutového volání v Lotyšsku a nejvyšší v Nizozemsku je 774 % (Lotyšsko 1,9 euro centů, Nizozemsko 14,7 euro centů).

Naše noviny stojí v první linii boje za svobodnou novinařinu a lidská práva. Podpořte nás a přidejte se k nám!
×

Česká republika je jako obvykle v dražší cenové kategorii, s průměrnou cenou 10,4 euro centů je na 8. místě z 28 — za Nizozemskem, Lucemburskem, Belgií, Maltou, Estonskem, Francií a Slovinskem.

Srovnání cen za jednu minutu mezinárodních telefonních hovorů u vybraných osmi provozovatelů v osmi různých členských státech (ČR chybí), pokud by vzorek reprezentoval všechny země EU, ukazuje na rozpětí od 0,35 euro po 1,19 euro, tedy jen 340 %.

V jiných kategoriích základního zboží a služeb v rámci jednotného evropského trhu jsou cenové rozdíly údajně daleko menší. Například litr mléka lze kdekoliv v EU koupit v ceně pohybující se mezi 0,69 euro až 0,99 euro, což je rozdíl ve výši 43 %. U některých příležitostných nákupů se například ceny v celé EU liší pouze o 11 %.

Komise poukazuje na skutečnost, že 28 národních trhů telekomunikací nepřináší prospěch, jaký by přinesl společný trh. Místopředsedkyně komise Neelie Kroesová uvedla, že proto předloží v září příslušné návrhy.

    Diskuse