Spojení filosofie a politiky v českém veřejném prostoru

Redakce DR

Při příležitosti 80. narozenin Erazima Koháka se v Senátu Parlamentu ČR konalo ve čtvrtek 16. května kolokvium Česká filosofie a politika. Akci organizovaly Masarykova demokratická akademie a Centrum globálních studií AV ČR.

Profesor Erazim Kohák je významná osobnost českého veřejného života, kterou není třeba obšírně představovat. Dlouhá desetiletí působil jako vysokoškolský pedagog, nejprve v USA a od 90. let v České republice. Širší veřejnost ho zná jak prostřednictvím jeho novinových článků, tak především díky jeho přednáškám, s nimiž se snaží oslovit široké spektrum občanů nejen v univerzitních městech, ale také v mnoha malých českých městečkách. Jeho diskuse s občany je v souladu s Masarykovým důrazem na budování demokracie pomocí dialogu. 

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

Při příležitosti 80. narozenin Erazima Koháka se v Senátu Parlamentu ČR konalo ve čtvrtek 16. května kolokvium Česká filosofie a politika. Akci organizovaly Masarykova demokratická akademie a Centrum globálních studií AV ČR a UK ve spolupráci s 1. místopředsedkyní Senátu Parlamentu ČR Alenou Gajdůškovou, díky níž se kolokvium mohlo konat v historických prostorách Senátu. Po jejím úvodním slově své příspěvky přednesli Lubomír Zaorálek, Petr Pithart, Vladimír Špidla, Marek Hrubec a Jakub Trnka. 

Nešlo jen o blahopřání, ale zejména o připomenutí významu Kohákova díla, v němž se jako zásadní hodnoty ukazují například volnost, rovnost a bratrství. Kohák se zabývá jedinečnými vlastnostmi české kulturní totožnosti, která umožňuje porozumět naší minulosti a otevírá prostor pro naše smysluplné a zodpovědné jednání v současnosti. Zároveň Kohák ukazuje, jakou důležitost mají univerzální hodnoty, které můžeme sdílet také s lidmi za českými hranicemi, například hodnoty demokracie, solidarity a životní prostředí.

Svými myšlenkami ve svých článcích výrazně ovlivňoval na dálku z Bostonu české diskuse již v 70. a 80. letech. Po revoluci začal promlouvat s lidmi v České republice přímo. Jeho vklad do těchto diskusí je cennou a neodmyslitelnou součástí českého veřejného života. Na recepci u vína, která následovala po seminární části kolokvia, všichni viděli, že má mnoho idejí, které chce ještě napsat a prodiskutovat s dalšími lidmi.

  Diskuse
  May 27, 2013 v 11.54
  Názor Erazima Koháka na našeho prezidenta a jiné
  "Miloš Zeman střílí od boku, ale umí se poučit, říká filosof Erazim Kohák",
  je název rozhovoru Jana Rovenského s Erazimem Kohákem na str. 8 deníku Právo z minulého čtvrtka, 23. května 2013.

  Na otázku "Před druhým kolem prezidentské volby jste vyjádřil podporu Zemanovi. Litujete té volby třeba v souvislosti s Putnou?" Erazim Kohák odpověděl:
  "Miloše Zemana jsem nejen podpořil, ale v druhém kole ho i volil. A myslím, že to bylo dobré rozhodnutí. Volil jsem ho v plném vědomí, že je to člověk složitý. Ale nakonec jsem mu dal důvěru na základě dlouhé znalosti. V prvních měsících tam vidím znaky obojího - jak střelce od boku, tak člověka, který je schopen pozastavit se nad vlastním výrokem. Myslím, že je to prezident, který zasluhuje, aby byl kritizován, právě proto, že je schopen se z kritiky poučit."
  Další otázku "Někteří členové ČSSD se obávají, že Zeman bude chtít zasahovat do soc.dem., jejímž jste sám členem od r. 1947. Máte z toho strach?" zodpověděl Erazim Kohák následovně:
  "Strach ne. Považuji to spíš za výzvu. Zeman nás bude táhnout k tomu, abychom se stali stranou Zemanovou. My se musíme podívat na sebe a zodpovědět otázku, co to znamená být sociálními demokraty."

  Deník Právo zpřístupňuje na internetu archiv svých textů s odstupem 14 dní po vydání.