Helsinský výbor: Smetanovi doporučíme, aby podal ústavní stížnost

Vratislav Dostál

Podle Českého helsinského výboru by v řízení před Ústavním soudem mohly být vyřešeny či alespoň probrány otázky, které Nejvyšší soud pominul, když zamítl stížnost ve Smetanově případu a potvrdil předchozí verdikt soudu.

Vzhledem k ústavněprávní povaze kauzy Romana Smetany mu Český helsinský výbor (ČHV) doporučí, aby podal ústavní stížnost. Podle předsedkyně výboru Anny Šabatové by v řízení před Ústavním soudem mohly být vyřešeny či alespoň probrány některé otázky, které Nejvyšší soud pominul.

Nejvyšší soud ve čtvrtek zamítl jako nedůvodnou stížnost bývalého ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila pro porušení zákona. Podle soudu Smetana překročil hranici politického projevu a dopustil se útoku na majetek. Roman Smetana tak musí zpět do vězení. Odsedět si bude muset zbývajících sedmašedesát dní.

Šabatová připomněla, že ČHV podal letos v dubnu podnět, jímž vyzval ministra spravedlnosti, aby podal Nejvyššímu soudu stížnost pro porušení zákona v trestní věci proti tehdy již odsouzenému Romanu Smetanovi. ČHV v něm vysvětlil, proč podle jeho právního názoru okresní soud v Olomouci porušil zákon ve Smetanův neprospěch.

Soud ho uznal vinným trestným činem poškození cizí věci a odsoudil k obecně prospěšným pracím a po jejich nevykonání k trestu odnětí svobody na sto dní proto, že na volebních plakátech politických stran, vylepených na městských autobusech, které v Olomouci řídil, přimalovával kandidujícím tykadla a připisoval na ně slogany, v nichž politiky označoval za lháře, zloděje, korupčníky a prostitutky.

Podle zjištění MF Dnes patřilo nejvíc pokreslených plakátů občanským demokratům, kteří se také jako jediní u soudu domáhali, aby jim řidič zaplatil škodu patnáct tisíc korun. Krom toho mu původní rozsudek uložil odpracování sto hodin obecně prospěšných prací.

Smetana sice zaplatil oněch patnáct tisíc, avšak odmítl trest obecně prospěšných prací. „Odmítám vykonat uložený trest obecně prospěšných prací, stejně tak odmítám, aby mi byl přeměněn na odnětí svobody. Jsem přesvědčen, že slušní a poctiví lidé do vězení nepatří," napsal tehdy Smetana v prohlášení Probační a mediační službě, která měla dohlížet na vykonání trestu.

Vzápětí odmítl i náhradní trest v podobě domácího vězení, který soudkyně zvažovala. Soudkyně Markéta Langerová, žena exposlance a jednoho z nejvlivnějších politiků ODS posledního desetiletí Ivana Langera, mu proto trest změnila na sto dní vězení. Tedy v poměru 1:1. Za jednu hodinu práce jeden den ve vězení.

Exministr Pospíšil nicméně nakonec stížnost pro porušení zákona podal. Nejvyšší soud v zápětí nařídil přerušení trestu odnětí svobody, avšak ve čtvrtek oznámil, že stížnost zamítl. „Rozsudek zatím nezveřejnil. Neradi zde poznamenáváme, že zveřejňování plných textů rozsudků je u NS, na rozdíl od rozhodnutí soudu Ústavního a Nejvyššího správního velmi zdlouhavé,“ uvedl výbor v tiskovém prohlášení.

Z tiskové zprávy vydané mluvčím Nejvyššího soudu nicméně podle výboru plyne, že se soud vůbec nepokusil vést hranici mezi dvěma konkurujícími si ústavně zaručenými základními právy — na ochranu majetku podle čl. 11 Listiny základních práv a svobod a na svobodu projevu podle jejího článku 17. V Listině jsou přitom podle ČHV podmínky pro zákonné omezení těchto práv vyjádřeny odlišně.

„Nejvyšší soud hlavně nijak nerozptýlil naše pochybnosti, že trestní stíhání nemělo být vůbec zahájeno (šlo nanejvýš o přestupek). Podle našeho názoru nevznikla pokreslením plakátů žádná škoda. Plakáty byly i po pokreslení srozumitelné a čitelné, pouze na nich ,přibylo' sdělení voliče,“ upozornil výbor s tím, že soud byl povinen utvořit si vlastní úsudek o podjatosti soudkyně Langerové a neměl se v této věci odkazovat na výroky Romana Smetany u soudu a v médiích.

  Diskuse
  December 20, 2012 v 6.50
  Co na to říká Petr Cibulka? Co na to říká spolek Šalamoun? Co na to říkají studenti z Třeboně? Co na to říká Václav Klaus?
  Víme co tomu říká helsinský výbor.
  A co tomu říkáte vy, neorganizovaní?

  http://blisty.cz/art/66586.html
  JH
  December 20, 2012 v 22.37
  Smetana - lump a provokatér
  Roman Smetana neměl sílu, aby se proti rozsudku odvolal, ale má dost síly na to, aby exhiboval a provokoval. Je jistě mnoho nespravedlivě odsouzených, kteří takto hlasitě nenaříkají, protože nemají ve zvyku na sebe upozorňovat a stavět se do centra pozornosti, a kteří by si tudíž spíše zasloužili prezidentskou milost. Smetana si ji nezaslouží.
  LH
  December 21, 2012 v 14.55
  Jiří Hyldebrant pravdu dí
  Až mě zamrazilo, když jsem si přečetl na internetu, a navíc právě tady, jeden z mála příspěvků, který plně vystihuje celou kauzu Smetana, jakož i jejího hlavního aktéra, z něhož se poslední rok dělá oběť zločinného systému, popř. spiknutí, mučedník nebo politický vězeň.

  Na druhou stranu by ale bylo zajímavé podívat se, co by na to Ústavní soud řekl. Ono odůvodnění Nejvyššího soudu v rozhodnutí o stížnosti o porušení zákona bylo takové podivné - s odkazem na to, že Smetana podjatost soudkyně na soudě prvního stupně nikdy nenamítal a výslovně na začátku uvedl, že ji za podjatou nepovažuje. Na druhou stranu z trestního řádu ani jinak nelze dovodit, že by, byť i výslovný souhlas obžalovaného/obviněného s účastí soudce, který podle objektivních skutečností JE podjatý, mohl na vyloučení soudce něco změnit.
  December 22, 2012 v 9.11
  Doživotí pro "lumpa a provokatéra" Romana Smetanu?
  ptá se Ivan Větvička v Britských listech:

  http://blisty.cz/art/66636.html
  PL
  December 23, 2012 v 1.2
  Ostudnice
  § 87 (1) Kárným proviněním soudce je zaviněné porušení povinností soudce, jakož i zaviněné chování nebo jednání, jímž soudce narušuje důstojnost soudcovské funkce nebo ohrožuje důvěru v nezávislé, nestranné, odborné a spravedlivé rozhodování soudů.
  _

  Tuto odpovědnost pak projednává specializovaný kárný senát Nejvyššího správního soudu, ve kterém kromě soudců zasedají i státní zástupci, advokáti a pedagogové právnických fakult, přičemž návrh na zahájení kárného řízení může podat prezident republiky, ministr spravedlnosti či předseda soudu vůči soudcům jeho soudu i soudcům soudů nižšího stupně. Podle závažnosti kárného provinění pak lze soudci uložit kárné opatření ve formě důtky, snížení platu až o 30 % na dobu určitou, odvolání z funkce předsedy senátu nebo úplné odvolání z funkce soudce.
  LH
  December 23, 2012 v 2.17
  Pane Litschmanne,
  Dřív, než začnete vynášet kategorické soudy a někoho označovat za ostudnici, si povšimněte slova "zaviněné".

  Markéta Langerová ve věci Romana Smetany (rozhodnutí NS ČR spis. zn. 6 Tz 50/2012, dostupné na www.nsoud.cz) jako jeden z prvních úkonů při hlavním líčení oznámila stranám řízení svůj poměr k členovi místní organizace poškozeného Ivana Langera a vyzvala je k vyjádření, zda ji považují za podjatou. Poté, co se jí mj. i od obviněného Romana Smetany dostalo výslovného ujištění, že ji za podjatou nepovažují, pokračovala v řízení.

  Její právní postup následně potvrdil i Nejvyšší soud v řízení o stížnosti o porušení zákona. I kdyby Ústavní soud rozhodl, že pochybila a měla se sama vyloučit pro podjatost, těžko lze konstruovat na základě odlišného právního názoru soudkyně okresního soudu, který byl navíc následně potvrzen i Nejvyšším soudem (tj. sjednocovatelem judikatury obecných soudů) úmysl nebo nedbalost při porušení povinnosti podle § 87 zákona o soudech a soudcích, a tedy spáchání kárného provinění soudce.

  Zkrátka a jasně, pokud byste každé závažné procesní pochybení soudce posuzoval jako kárné provinění, brzo by tu neměl kdo soudit.
  PL
  December 23, 2012 v 16.12
  Pane Hofmane,
  děkuji za odkaz na to rozhodnutí - je jistě fajn vidět, jak je to podle litery, paragraf šavle. Teda pokud pomineme tzv. "jiný právní názor" - třebas: http://jinepravo.blogspot.cz/2012/11/jan-vucka-tykadla-pro-justici.html

  Ovšem zajímalo by mě, jak jste nepoznal, v jakém čísle nehovořím, dokonce ani nekategoricky. Vždyť já su přeci Čechoslovák! (a jak říkáme o adventní neděli, malá ryba ještě hod vánoční nedělá): http://www.sme.sk/vp/25822/

  Tak pěkné svátky.
  LH
  December 23, 2012 v 16.47
  Pane Litschmanne,
  já jsem článek pana Vučky četl, ostatně odsud jsem vlastně zjistil spis. zn. řízení o SPZ pana Smetany :-)

  Pan Vučka ve svém článku (a nejen on) zpochybňuje právě toto rozhodnutí Nejvyššího soudu a považuje jej za nesprávné, na což jsem ostatně narážel i ve svém prvním komentáři. Na druhou stranu, i kdyby pan Vučka měl pravdu, tj. i kdyby mu dal za pravdu Ústavní soud, a dokonce i kdyby Nejvyšší soud by býval rozhodl jinak a skutečně shledal procesní pochybení Markéty Langerové, i tak je to daleko od kárného provinění.

  Také přeji šťastné a veselé.