Piráti, anebo Věci veřejné verze 2.0.?

Pavel Novák

Všechny strany, které popírají pravo-levé dělení politického spektra, jsou trojským koněm kapitálu. Pokud si to lidé neuvědomí, budou na jejich volbu hořce doplácet.

Nejen na stránkách DR jsme se mohli v poslední době dočíst o plánech Pirátů na vztyčení černé vlajky s lebkou a hnáty nad krajskými zastupitelstvy v podzimních krajských volbách. Leckomu může být tato snaha a tato strana velmi sympatická. Lze si jistě vyjmenovat mnoho důvodů, proč bychom pirátům měli přát dobrý výsledek.

Naše noviny stojí v první linii boje za svobodnou novinařinu a lidská práva. Podpořte nás a přidejte se k nám!
×

O to nechť se ale postarají jiní, ostatně tématu pirátských stran se poměrně obšírně věnovala naše, jinak na analýzu alternativních a nových strana hnutí velmi skoupá, veřejnoprávní média i ve zprávách v hlavním vysílacím čase. Pirátské strany zaznamenávají úspěchy v zemích především na západ od nás, s programem podobným tomu, který chtějí potencionálním voličům předložit i vyslanci ostrova Tortuga v Česku.

Pokud se ale na hnutí bukanýrů podíváme zblízka, bez růžových brýlí privilegovaných symbolických analytiků, opojených a nezřídka i odkojených tak zvanou novou ekonomikou a facebookem, uzříme ošklivou realitu skrytou za líbivou novou fasádou.

Piráti jsou bytostní demokraté. Jsou proti dinosauřím stávajícím politikům, byť tento zprofanovaný termín nepoužívají. Budou potírat korupci, tak jako všichni, ale oni opravdu. Vyznávají transparentnost, dokonce mají transparentní účet!

V jádru jejich programu vidíme i prosazování využívání svobodného software, zvýšení efektivity státní správy, zvýšení odpovědnosti politiků svým voličům a další a další krásné nové — všemi ostatními stranami rovněž hlásané, kromě snad využívání svobodného software — programové teze.

Další typickou vlastností nových mladých krásných stran je pak proklamované povznesení se nad rigidní, starobylé, téměř byzantinské dělení politických subjektů na pravicové a levicové. K tomuto osvícenému postoji se naši piráti rovněž hlásí. Vždyť není pravicovosti ani levicovosti, říká to ostatně i Andrej Babiš.

Potíže začnou, začneme-li se programem pirátů zabývat podrobněji. Začněme vlajkovou lodí, tedy intenzivním využíváním informačních technologií ve všech oblastech života společnosti, především ve veřejné správě, včetně prosazování svobodného softwaru. Takové proklamace by měly mým uším znít libě, neboť se již více než deset let s různou intenzitou věnuji možnostem využívání, podpoře a i vývoji svobodného softwaru. Opak je ale pravdou.

Politická podpora myšlence svobodného softwaru, tak jak jej definuje Free software foundation, je jistě velmi žádoucí. Obávám se ale, že pirátům nejde ani tak o osvobození software a tedy osvobození jednoho z výtvorů lidské kreativity z kapitálem vykovaných okovů autorských práv, patentů a monopolů, ale jen o podporu jiných, zdánlivě přátelských, korporací, než jsou nenávidění — právem — Microsoft a Apple, tedy jen o podporu jiného obchodního modelu v rámci stejného vykořisťujícího a nerovnost plodícího pozdního kapitalismu.

Ne o principiální změnu směrem k podpoře kreativity, spolupráce a systému sdílení a dávání, ale o změnu od uzavřených proprietálních systémů k otevřeným. Argument je zde efektivnostní, ne etický. Pro znalé, piráti necitují Stallmana, ale Raymonda.

Jako další příjemná vlastnost pirátských stran se jeví jejich inklinace k přímé či participativní demokracii, k prosazování vytvoření institucí, které umožní větší zapojení občanů do správy věcí veřejných. Problém je ovšem v tom, že cestou je opět větší nasazení zdánlivě samospasitelných informačních technologií. Zapomíná se ovšem na to, že mají výrazně neinkluzivní charakter.

Chudí, méně vzdělaní, méně inteligentní, sociálně vyloučení lidé nepotřebují možnost internetového hlasování. Nepotřebují možnost proklikat se facebookem k informacím o obecním rozpočtu. Potřebují dosáhnout materiální a vzdělaností úrovně, která jim vůbec umožní se o věci veřejné zajímat.

Stejně tak strádající nižší střední a část střední třídy, z kterých kapitál na jedné straně vymačkává více a více nadhodnoty a na straně druhé snižuje míru jistot a tím zvyšuje roztěkanost a stres i reálný objem volného času, což má přímý dopad na chuť se do záležitostí své polis zapojovat.

Participativní demokracii neumožní technické prostředky, byť mohou k jejímu rozvoji přispět, ale strukturální změny ve vlastnických vztazích a výrobních postupech. Participativní demokracie není možná v kapitalismu, kde je člověk sice — možná — svobodný ve výběru spotřebních předmětů, ale kde je na pracovišti podroben nejtužší disciplinaci a v podstatě diktátorskému režimu.

Piráti na straně jedné hlásají demokracii a svobodu, na straně druhé argumentují potřebou zeefektivnit státní správu. Jedním z jejich cílů je i boj s byrokracií. Tento boj je bojem s padesát let starým mrtvým přízrakem.

Ne že by byrokracie nepřetrvávala. Ne že by se nenašla místa ve veřejné správě, která jsou nadbytečná. Všechny strany a vládní garnitury ve světe ovšem posledních několik desítek let intenzivně pracují na rozbití veřejného sektoru, masivně propouštějí zaměstnance, centralizují, zeštíhlují, zvyšují efektivitu a outsourcují.

Tím sice na straně jedné částečně vylámaly zuby hydře byrokracie, na straně druhé ale vykastrovaly a zbavily moci společné, víceméně demokraticky konstituované a víceméně veřejně kontrolované instituce, z čehož profitují nikým nevolené korporace, vyšší třída, privilegovaní, nevolené elity, či chcete-li přesný termín, kapitál.

Bukanýři rovněž hlásají transparentnost. Všechny smlouvy na internet, zefektivnit výběrová řízení, nejlépe větším využitím informačních technologií, možná za pomocí Open data. Zde opět platí námitka, použitá již v oddíle o participativní demokracii. Lidem, kteří nevědí dne ani hodiny, jsou všechny smlouvy uzavřené státem vyvěšené na stánkách ministerstev k ničemu.

Nemluvě o tom, že transparentnost a otevřenost a komunikativnost a podobně mají a měly ve svých programech všechny strany, od velkých po malé, od starých po nové a mnoho bylo v tomto ohledu již vykonáno. Například v naší obci všechny smlouvy zveřejňujeme. Zlepšení kvality života obyvatel to ale kupodivu nepřineslo…

V čem se dá s piráty souhlasit je potřeba zprůhlednit nákupy veřejné správy a to především právě v oblasti informačních technologií. Právě přeplácení symboličtí analytici ze softwarových a poradenských firem, outsourcovaní správci routerů, dodavatelé hardware a systémový integrátoři jsou zdrojem největších netransparentností a neefektivity na rozhraní veřejné správy a soukromého sektoru.

Právě firmy podnikající v oblasti ICT se nejčastěji účastní JŘBU — Jednacího řízení bez uveřejnění. Informační technologie, což je sektor, v němž zřejmě pracuje nejvíce aktivních pirátských budoucích politiků a také nadprůměrné množství členů a sympatizantů, je největší černou dírou, v níž mizí veřejné miliardy — případně druhou největší v těsném závěsu za stavebními pracemi, tam ovšem alespoň nakonec předražené dílko většinou něčemu slouží…

Stačí si připomenout zakázky, jako je štábní informační systém, systém státní pokladny, datové schránky, KIVS a další a další hloupé, předražené až zcela zbytečné záležitosti. Tyto si ovšem nevymysleli státní úředníci, ale obvykle externí superexperti z superporadenských či super — IT — společností. Tedy, lze souhlasit, je třeba nákupy zefektivnit. Především pak nenakupovat nesmyslné produkty a služby IT odborníků a od IT odborníků…

Nejproblematičtější vlastností většiny nových malých „progresivních" stran, která je u strany pirátské obzvláště viditelná, je popírání pravolevého dělení politického spektra. Údajně je — nevím, zda jde o naivitu, nebo hůře, o promyšlenou záludnost — třeba vymezit se vůči zastaralému vidění světa, které rozlišuje pravici a levici.

Zkrátka, pryč s ideologickou veteší, pojďme řešit reálné problémy. Progresivní daň je trest za úspěch, regulace je neefektivní a je třeba ji odbourávat, stát a obce jsou špatní hospodáři a soukromý sektor zvládne vše lépe, vždyť to vidíme na inovativních aplikacích pro ipady, které my piráti produkujeme a přispíváme tak zásadně k většímu blahu lidstva.

Nová, progresivní informační ekonomika je v iluzích pirátů vydávaných za program lékem na všechny neduhy. Applety, komponenty a pěkný design stránek vyřeší bídu a hlad v nejchudších zemích stejně jako zneuznání a deklasování čím dál širších vrstev obyvatelstva v zemích druhdy označovaných jako vyspělé. Úředníky je třeba propustit, ať si hledají práci a uplatní se v soukromém sektoru, který je přeci jediným zdrojem bohatstvím a jediným tvůrcem hodnot.

Popírání existence třídního antagonismu je nejlepší zbraní, jakou doposud kapitál ve svém arzenálu nalezl. Pokud se lidé, voliči, občané nechají stále znovu a znovu zlákávat těmito mimo pravolevou osu se pohybujícími kumpány nadnárodního kapitálu, budou stále hlouběji a hlouběji sklouzávat do marasmu společnosti nesouměřitelnosti.

Bez jasného vymezení se všech politických aktérů v otázce rozdělování vytvořeného produktu budeme dále ohlupováni iluzemi, bude nám výhled zakrývat závoj lží, kryjících neoliberální jádro těchto všech pimprlových parodií na politické strany. Ať již si říkají zelení, Piráti, Věci veřejné nebo třeba Ano!, jde stále o jedno a to samé, možná o něco více sexy a s dredy.

Autor je politický ekonom, povoláním IT specialista, pracující ve státní správě. Mnoho let dobrovolnicky působí v občanském sdružení zabývajícím se výstavbou komunitní datové sítě, sdílením připojení k Internetu, používáním a vývojem svobodného software. Je rovněž členem rady města za ČSSD.

  Diskuse
  PL
  August 14, 2012 v 21.45
  Autor si i dle svých slov vybral jen domnělé jizvy na tváři pirátů (+ 1 výjimku) a zkouší psát slova jako "uzříme ošklivou REALITU skrytou za líbivou novou fasádou.", VV v.2.0, "budeme ohlupováni iluzemi" ap.
  Mohl bych samo sebou ocenit jeho postřehy, ale Lze si jistě vyjmenovat mnoho důvodů, proč bychom autorovi a ČSSD měli přát dobrý výsledek. O to nechť se ale postarají jiní...
  (= když píše o části, proč hodnotí celek? Či spíše "nač" ap.)
  JH
  August 14, 2012 v 22.9
  Článek mě zaujal,
  tak jsem se pokusil některá tvrzení konfrontovat s webem pirátů (http://www.pirati.cz/program/start), ale moc jsem neuspěl.
  Jak jste například přišel na to, že "pirátům nejde ani tak o osvobození software a tedy osvobození jednoho z výtvorů lidské kreativity z kapitálem vykovaných okovů autorských práv, patentů a monopolů, ale jen o podporu jiných, zdánlivě přátelských, korporací"?
  Taky způsob, jak piráti o těch záležitostech mluví - autorská práva = osobnostní, kopírovací monopol - to je podle mě spíš Stallmanův slovník než Raymondův. Že v programu nemají přímo zrušení copyrightu dokazuje pouze to, že nejsou padlí na hlavu.
  Můj celkový dojem z vašeho článku je, že vám v zásadě vadí hlavně to, že se Piráti jasně nevymezují proti neoliberalismu.
  PL
  August 14, 2012 v 22.49
  Jedna věc mi na malých stranách ale fakt taky vadí..
  ..že totiž na volební zisk svých mandátů do počtu prstů jedné ruky "schramstnou" mnohem víc voličských hlasů než větší strany jako třeba ČSSD.. To je ale (možná:-) jeden z mála argumentů, proč spíš než ODS či TOP či ČSSD nevolit Piráty, jejichž (asi nejen) předseda je příslušníkem generace novějšího pohledu na svět, v němž už taky není všechno jako dřív - ani vpravo ani vlevo (to není jako dřív).. Pokud ovšem po nových stranách v PS ČR chceme, aby přinášely (třebas ze světa) taky recepty, které mohou fungovat lépe než současné ČEZkorybníčkovské experimentování, aby měnily i ty zkonstnatělé zaběhlé strany.
  Ostatně Ivan Bartoš v nějakém rozhovoru pro média prohlásil, že i kdyby získaly nějaké mandáty, do koalice vládní koalice nevstoupí a budou si na mnohá témata utvářet názor a učit se prosazovat své návrhy..
  (i to se dá vidět ze dvou stran, ale z tý idealistický bych jim to přál - že se budou sami školit, než by byli "školeni")
  JS
  August 16, 2012 v 9.7
  nesmysl
  Srovnávat Pirátskou stranu s Věcmi veřejnými je nesmysl. O VV bylo jasné, že jde o podnikatelský projekt, u PS jde zcela zřejmě o hnutí zdola.

  Z mého pohledu je levicový kdokoli, kdo prosazuje mocenskou rovnost mezi lidmi. Demokracie je forma takové rovnosti, a z tohoto pohledu je PS spíš levicová.
  IV
  August 16, 2012 v 17.12
  osobní názor jednoho Piráta
  Petr Litschman: že malé strany na mandát potřebují více voličů, než ty velké, jistě nepřičítáte nám. Jsem přesvědčený, že by se to mělo změnit - a byl jsem docela v šoku, když Fico na Slovensku (snad to byla jen nevážně míněná provokace) vyzval ke zvýšení volební klauzule na 10%.

  Pavel Novák: Sice se my, Piráti, nevymezujeme proti neoliberalismu (pokud se pan Litschman trefil, co vám na nás nejvíc vadí), protože se na tom neshodneme, ale snažíme se podpořit svobodu médií (v prvé řadě zachovat tu na internetu), otevřenost veřejné správy a demokratizaci, aby lidé měli možnost se informovat a aby měli možnost rozhodovat - bez toho bude odpor k neoliberalismu skrze média vnímán jen jako záležitost pár pomatených individuí, dokud spolu se sebou tato asociální interpretace trhu nezničí i demokracii a svobodu. Ani toho vaše slavná ČSSD, která se donedávna ani proti neoliberalismu nevzpírala a nevím, jestli jí to, jako celku, mohu věřit alespoň dnes, schopná není a má dost problémů s tím, jak odstřinout své zkorumpované členy a vrátit do hry nějaké ideály (je dobře, že se o to snaží, ODS, natož TOP09 ničeho takového schopny nejsou a nebudou). Vize, čím nahradit neoliberální směřování, když se držíte pořád těch samých starých řešení, která už ale nefungují nebo nestačí? Tu hledají mnozí kolem, ale zkostnatělé sociální demokracie jejich nápady nepřebírají. Tak pozor, ať nedopadnete jako PASOK v Řecku. Asi je škoda, že tu zatím nevznikla nějaká SYRIZA, že se tu kromě vás a stejně tak paralyzované KSČM objevují jen zneuznaní populisti Paroubek a Zeman a pak Zelení, kteří mají strach přijít s čímkoliv trochu radikálním.

  Máte právo Piráty kritizovat, rozhodně si nemyslím, že vám do toho nic není. Ale odpusťe si prosím povýšenecké a povrchní neinformované komentáře. Zaregistrujte se třeba na našem fóru jako "příznivec", ať můžete sledovat, jak ta strana funguje a o co jí jde, nějakou dobu jí sledujte, třeba se tam i zapojte do nějaké debaty, pak možná získáte nějakou představu a nebudete psát nesmysly.

  Proč ale především nebudeme VV 2.0? Protože nejsme stranou jedné osoby, nejsme stranou sloužící jednomu podnikateli (a podle toho také vypadá náš rozpočet). Protože pokud se dostaneme do parlamentu, je mezi námi jednoznačná shoda, že nechceme jít do vlády - a věřte, že toto přesvědčení je tak silné, že by jeho porušení předsednictvu neprošlo. My nemáme potřebu nazývat se "stranou přímé demokracie" jako VV, my jsme tak zkrátka vznikli a snažíme se tyto postupy vylepšovat, aby byly použitelné ve stále větším měřítku.

  Že někdo zneužil dobrou myšlenku snad tu myšlenku nediskredituje. Nebo vám zkorumpovaní politici vyhovují? A chtěl byste zakázat komunisty? Je snad naše chyba, že žádná z politických stran (vaší nevyjímaje) protikorupční ani jiné sliby neplní? Vadí vám něco na transparentním účetnictví? Prosazujete vy alespoň částečnou reformu copyrigtu? Je špatné, že se nespokojíme pouze s etickými argumenty, ale snažíme se obhajovat návrhy i tím, že něco může skutečně fungovat a přinést užitek? Vaši argumentaci bych čekal spíše od koaličních poslanců, kteří se snaží nějak racionalizovat že podporují takové hrůzy. Ale při duchaplnosti a hloubce vaší nejnovější kampaně (podotýkám, že ji nepovažuji za nevhodnou, a že nechápu uměle nafouknutou kauzu kolem ní, ale zkrátka jste se nijak moc nepředvedli), co od vás čekat?

  Zejména nemohu souhlasit s tím, že smlouvy na internetu a transparentní výběrová řízení jsou lidem k ničemu. K tomu, aby byl státní aparát pod kontrolou, stačí, aby se zajímali někteří a prospěch z toho budou mít všichni. Ano, mohli bychom prostě tvrdit, že my jsme ti naprosto čistí a když lidé zvolí nás, nějaká větší kontrola už bude zbytečná. Možná by nám to voliči i uvěřili, ale to nic nezmění na tom, že bychom tomu nevěřili my. Protože pár lidí nezmění zkorumpovaný systém jen tím, že půjdou příkladem.

  Co je to ta pravicovost a levicovost? Vždyť celé zmatené pravolevé dělení má minimální vypovídací schopnost, zvlášť v postkomunistické zemi. ČSSD jako nejsilnější levicová strana dodnes nedokázala vysvětlit, že liberalismus není pravicová hodnota, že existují i jiné přístupy, než ten "neo". O to snazší je pak pro hlupáky ztotožňovat totalitu, komunismus a sociální demokracii. ČSSD i KSČM měly sklony ke konzervatismu i represivním řešením (o neoliberalismu už taky zmínka padla), zatímco třeba Topolánkova ODS konzervativní sklony potlačovala a rozkročila se celkem doleva. Pravolevé dělení je až příliš často berlička pro ty, kdo se neinformují, ale potřebují se ztotožnit s nějakou názorovou stranou (například mám pocit, že mnozí lidé, kteří jsou poznamenáni tím, že se považuji za pravicové, uvažují spíš levicově, ale nedovoluje jim to volit strany vnímané jako levicové, i proto stále hledají nějaký střed).

  Také nám nejde o to, aby nás volily masy lidí. Místopředseda Ivo Vašíček dokonce prohlašuje něco ve smyslu, že by byl radši, kdyby jiné strany převzaly a vážně prosazovaly naše myšlenky a my do toho parlamentu ani nemuseli. Že nebudeme zajímat lidi bez internetu, chudé, méně vzdělané nebo dokonce sociálně vyloučené? Narozdíl od vás máme tedy alespoň motivaci, abychom se snažili poskytovat lidem co nejlepší vzdělání a sociální zázemí a nejen slibovali. Lidé musí mít právo nepodílet se na rozhodování, pokud mají pocit, že je za ně rozhodováno dobře nebo je to nezajímá. Přesto se snažíme nacházet způsoby, jak co nejlépe motivovat lidi a jak jim usnadnit, aby se zapojovali. Rozhodně nejsem zastáncem "minimálního státu", ale touha po moudrém autoritativním státu ignorujícím občanskou společnost, jejíž náznaky ve vašem článku pozoruji, mi není o nic bližší.

  Jaká řešení nabízí sociální demokracie pro (například, takových problémů krize přináší mnohem víc) problém zvyšující se efektivity práce a následného růstu nezaměstnanosti? Žádný, stejně jako pravice hlásá, že slušný člověk musí pracovat, jen je trochu vstřícnější k poskytování zaměstnání. My alespoň vážně diskutujeme a doufám, že budeme prosazovat, myšlenku všeobecného nepodmíněného příjmu, včetně toho kde na něj vzít a jak zabránit tomu, aby lidi demotivoval a vyčleňoval. Proč s něčím takovým nepřijde sociální demokracie? Nebo s jakýmkoliv jiným "novým" nápadem? Vždyť vy nedokážete veřejné služby nebo stát blahobytu ani obhájit, natož rozšiřovat, protože nedokážete obhájit ani proč je zapotřebí platit daně. Lidé vás volí jen proto, že si to uvědomili sami nebo ze zoufalství.

  Osobně mi náš důraz na boj s byrokracií připadá přehnaný, nesmí jít o boj proti úředníkům, ale že je možné státní správu zefektivnit, o tom snad nepochybujete. Sám přiznáváte, že je bezzubá a shodneme se jistě, že je rozvracena. Také nesouhlasím s byrokratickou snahou eliminovat jakékoliv nebezpečí a riziko pro občana, protože to už často nabírá absurdních rozměrů a omezuje svobodu.

  Naznačujete, že si chceme urvat peníze na IT zakázkách? Asi nemá smysl cítit se tímto útokem uražen, takže se jen nevěřícně ptám, jestli to myslíte vážně. Nepřijde vám, že v tom případě jsou tito lidé sami proti sobě, když chtějí transparentní výběrová řízení, a radši byto dál měli táhnout politiky z jiných, zavedených, stran? Že by pro takové bylo uplatnění spíš v ČSSD nebo KSČM, z nichž jedna vyhraje příští volby?

  Nejsme proti progresivnímu zdanění (i když připouštím, že vliv některých neoliberálních dogmat je v mojí generaci dost silný, myslím si, že většina z nich nemá mezi Piráty převahu a zároveň jsou mnozí Piráti k současnému systému dost kritičtí, raději se zatím do podobných diskusí moc neženeme - o tomto směřování stejně rozhodují velké strany a jak už jsem naznačil, nejsme ochotní spolupracovat se žádnou z parlamentních stran, pokud se výrazně nezlepší jejich důvěryhodnost, takže se k ničemu nebudeme muset zavazovat a bude záležet jen na našem svědomí. Pokud jde o progresivní zdanění, zastávají se ho i někteří "pravicovější" členové.). Nejsme proti regulaci, ale kromě finančního sektoru k ní přistupujeme pravda dost zdrženlivě. V boji se špatným hospodařením státu jsme nezvolili cestu privatizací a outsourcingu, ale právě transparence, a že stát/kraje/obce musí být špatným hospodářem netvrdíme. A tak bych mohl pokračovat dál a vyvracet co nám přičítáte, ale asi to nemá cenu.

  Celkově na mě váš článek působí jako výlev frustrace z neschopnosti celé evropské levice (která sama těžko může někoho označovat za kumpána nadnárodního kapitálu, dokud nepřizná, že je na tom stejně).

  Hádám, že jediný "přínos", kterého jste tímto článkem dosáhl, je větší nedůvěra některých Pirátů k vaší straně (což je mi upřímně jedno) a bohužel možná i tomuto serveru.