Dlouhodobý mediální parazitismus České studentské unie

Petr Pávek

Česká studentská unie (ČeSU) zahajuje projekt Inventura školství. Svým názvem se ČeSU snaží tvářit jako zástupce studentů a projekt Inventura školství čerpá z úspěšnosti předešlé Inventury demokracie. V obou případech ČeSU klame média.

O historii České studentské unie toho příliš mnoho psát nemusím, protože toto uskupení se formuje teprve od roku 2009. Přesto už v souvislosti s prvními aktivitami ČeSU se od ní distancovala Studentská komora Rady vysokých škol, která je na rozdíl od ČeSU skutečným zástupcem zájmů studentů.

Podle mých informací v současné době ČeSU nemá žádnou právní subjektivitu (o žádném občanském sdružení nebo jiné formě právní osoby se na jejich stránkách nepíše), ale díky svému přitažlivému názvu se dostávají její zástupci velmi snadno do televize a její tiskové zprávy do novin. Kromě toho je ČeSU expertem na vytváření manipulativních výzkumů, které poté její zástupci velmi rádi mediálně prezentují.

Problémy zde vidím na obou stranách — jak na straně médií, tak na straně ČeSU.

Stav velké části českých médií je ten, že redaktoři a redaktorky nejsou schopni prozkoumat legitimitu organizace, jejíž zástupce se objeví na televizní obrazovce nebo jejíž tiskovou zprávu nekriticky otisknou. Také se nedostavuje kritický náhled na výsledky výzkumů, které prostě bereme jako fakt, i když nevíme, jak byl výzkum realizován (otázku na výběr respondentů dokáže položit snad každý, nejen vystudovaný sociolog).

Česká studentská unie tohoto příšerného stavu českých médií velmi dobře využila k manipulaci veřejného mínění. Dlouhodobě vystupuje se závěry ve stylu: „studenti chtějí školné", „studenti chtějí po vystudování pracovat u velkých korporací", „studenti chtějí větší propojení byznysu a vysokého školství". Lze jen spekulovat, kdo ČeSU v tomto přístupu (finančně) podporuje.

A včera se kolečka mediálního parazitismu roztočila znova, nyní však v ještě větší míře! Článek na iHNed.cz mluví jasně: „Studenti jsou rozzlobení, sami spouštějí projekt, který propojí VŠ s byznysem". Když něco dělá ČeSU, tak to vlastně dělají studenti jako jednolitá skupina — to už víme, že takto to v českém mediálním prostoru funguje. Bohužel.

Hlavním cílem Inventury školství je samozřejmě větší propojení podnikatelské praxe a vysokoškolského vyučování a výzkumu. No to by nebyla Česká studentská unie, kdyby cílem Inventury školství byl třeba větší důraz na kritické myšlení.

Co ale zaujme v první řadě, je to, jakým způsobem ČeSU odkazuje na Inventuru demokracie, kterou se prý studenti inspirovali. Už svým názvem Inventura školství Inventuru demokracie připomíná, přestože spolu nemají vůbec nic společného. Inventura demokracie je projektem Studentské unie Univerzity Karlovy, která se již od konání zástupce ČeSU distancovala. Podle mě je pouze otázkou času, kdy se Inventura demokracie distancuje od Inventury školství, aby nebyly tyto dvě platformy spojovány kvůli svému názvu, protože jejich cíle jsou v zásadě rozdílné.

Česká studentská unie posunula včerejším dnem svůj mediální parazitismus na další vyšší úroveň. Míč je na straně médií, která by měla tuto manipulaci odhalit, kriticky zakročit a neposílat ji dál po proudu.

    Diskuse
    May 24, 2012 v 8.57
    Neználci v médiích?
    No nevím, na stranu médií, bych balon moc nepřehrával. Nepředpokládal bych, že prvotní byla ČeSU a média jsou tak hloupá, že ji neprokouknou. Prvotní bylo podle mě snaha o lživou masážní propagandu v médiích ze strany "někoho" po domluvě s "někým" v médiích a až po tom byla k tomuto účelu stvořena ČeSU, s tím že ten "někdo" v médiích ví moc dobře, o co jde.
    Tudíž balon je na straně diváka - či čtenáře (braku), aby si to přebral. Že si to masa nepřebere, je žel bohu pravda a proto to taky ten "někdo" s "někým" a s ČeSU dělají.