Poslanci ODS chtějí darovat znečišťovatelům z veřejných prostředků půl miliardy

Jakub Patočka

Škody způsobované znečištěným ovzduším Českou republiku se odhadují na 150 miliard korun ročně. Jejich původci, kterými jsou především velké průmyslové podniky, z toho platí jen nepatrný zlomek. I ten jim navrhují poslanci ODS odpustit.

Poslanci budou v pátek hlasovat o návrhu, aby největším viníkům těžkého smogu — majitelům velkých hutí, uhelných elektráren, cementáren a podobně — odpustili poplatky za vypouštění škodlivin do ovzduší. Návrh by daňové poplatníky přišel na 500 milionů korun ročně.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

Poslanci Jan Bureš, Jaroslav Plachý a František Sivera (všichni ODS) chtějí úplně zrušit poplatky za vypouštění zdraví škodlivých látek do vzduchu. Průmyslové podniky, které jsou největšími znečišťovateli, je hradí už od roku 1991.

Poslanec Jan Bureš svůj návrh předložil v úterý; Jaroslav Plachý a František Sivera podobný škrt prosazují prostřednictvím hospodářského výboru sněmovny. Zatímco návrh hospodářského výboru dává průmyslu ničím nezdůvodněné úlevy zcela bezostyšně, návrh poslance Bureše, který je měkčí verzí totožné koncepce, je spíše z taktických důvodů označován jako kompromis.

Burešův návrh tak má určitou šanci projít, i když páchá v zákoně v podstatě stejné škody jako návrh poslanců Plachého a Sivery.

„Náklady za znečištěné ovzduší v České republice vyčíslila Evropská agentura pro životní prostředí skoro na 150 miliard korun," říká Jan Freidinger, vedoucí příslušné kampaně v české pobočce Greenpeace.

„Znečišťovatelé odvádějí na poplatcích pouhá promile této částky. Přesto se průmyslová lobby, s pomocí několika loutek z ODS, snaží zrušit i tyto zcela nedostatečné poplatky a přenést odpovědnost za škody z jejich původců na jejich oběti."

Vendula Krčmářová z ostravské pobočky sdružení Arnika ho doplňuje: „Zrušení poplatků by znatelně zhoršilo již tak neúnosnou situaci na Ostravsku a Karvinsku. Představa, že do čistších technologií budou velké průmyslové podniky investovat peníze samy od sebe bez jakékoliv motivace, je mylná."

Bylo by tedy možné argumentovat, že na místě by bylo prosazovat verzi zákona ještě přísnější nežli navrhuje Chalupovo ministerstvo, jenomže takový pozměňovací návrh nikdo nepodal, ani ekologické organizace ne. Greenpeace, Arnika, Hnutí Duha a Zelený kruh napsaly společně každému poslanci osobní žádost, aby hlasoval proti návrhu — a aby podpořil nový zákon o ovzduší, který navrhl ministr životního prostředí.

Chalupův úřad navrhuje poplatky po jednadvaceti letech reformovat tak, aby průmyslové podniky důsledněji motivovaly k investicím do čistých technologií.

Jeho návrh ekologické organizace považují za v jádru dobrý, i když poukazují i na jeho nedostatky. Základní princip, kterým je progresivní zvyšování poplatků za škodlivé látky rok po roce, ekologové vítají. Za stinnou stránku návrhu považují, že zcela zbavuje poplatků některé škodliviny zahrnuté do současné právní úpravy.

V každém případě schválení pozměňovacích návrhů poslanců ODS lobujících v zájmu velkých průmyslových podniků by bylo velkou Chalupovou politickou prohrou.

Smog, který hlavně na Ostravsku pochází z velké části právě ze špinavých průmyslových podniků, soustavně poškozuje zdraví obyvatel, zejména dětí, starších lidí a alergiků.

  Diskuse
  February 10, 2012 v 9.7
  ODS nikdy nezklame.
  LV
  February 10, 2012 v 23.21
  Nezklamala.
  A už je to. A nejen hlasy ODS... Bohužel.