Jan Haverkamp: Česká zpráva o zátěžových testech jaderek je nekvalitní

Jakub Patočka

Jan Haverkamp je odborník na evropskou jadernou energetiku působící v organizaci Greenpeace. V rozhovoru vysvětluje, v čem jsou základní problémy české zprávy i celého procesu zátěžových testů jaderných zařízení na evropské úrovni.

Státní úřad pro jadernou bezpečnost v prosinci vydal závěrečnou zprávu o zátěžových testech v českých jaderných elektrárnách Dukovany a Temelín. Uklidnila vás její četba?

No tak to ani náhodou. Zpráva je psaná tak, jako by cílem jejich autorů nebylo zjistit případné nedostatky a snažit se navrhnout jejich řešení, ale jako by jejich cílem bylo přesvědčit Evropskou unii i českou veřejnost, že všechno je v nejlepším pořádku.

SÚJB neustále zdůrazňuje různé přednosti českých jaderných elektráren, což pro nezávislého regulátora není nejvhodnější přístup, protože pak se mu mohou ztrácet ze zřetele nedostatky. Zátěžové testy se nedělají proto, abychom se mohli plácat po ramenou, jak jsou věci skvělé.

Zpráva také hodně často blafuje: běžně se v ní používá slovní spojení „je zajištěno“. Arogance, která z toho přístupu čiší, je špatným přístupem při zajišťování jaderné bezpečnosti. Poučení z Fukušimy je přece právě to, že tam bylo také „všechno zajištěno“... než přišla havárie.

Konkrétní výhrady k obsahu máte jaké?

Tak je toho hodně a mnohé body rozebral ve své podrobné analýze Dalibor Stráský. Pokud se například voda z barbotrážních žlabů použije na nouzové chlazení reaktorů, nebude už moci posloužit svému původnímu účelu.

Nouzové řídící středisko dukovanské elektrárny není chráněno proti zaplavení, o ochraně před zemětřesením se vůbec nemluví. V případě povodně se nemusí personál z Třebíče do elektrárny vůbec včas dostat.

Zpráva se vůbec nezabírá rozborem souběhu více havarijních událostí, přitom právě toto byl klíčový problém ve Fukušimě. Mnohá z navrhovaných opatření jsou zařazena až do druhé časové kategorie, takže vůbec nemáte pocit, že by si zde někdo kvůli Fukušimě připouštěl nějaký tlak.

A celá zpráva je mimořádně špatně srozumitelná.

Jak to?

Překlad je odbytý. Zpráva začíná seznamem zkratek na čtyři strany. Všechny zkratky se ale v anglickém textu používají ve své původní české podobě, nikoli dle ustáleného anglického úzu, takže se neustále musíte vracet k seznamu a ověřovat, co vlastně daná pasáž znamená.

Uvedu jeden zvlášť podařený příklad: „VT and NT SAOZ always need TVD for heat removal. As mentioned above, TVD is necessary for cooling of DG in operation also in this case,“ píše se ve zprávě.

VT znamená high pressure neboli vysoký tlak, NT pochopitelně znamená low pressure, neboli nízký tlak. SAOZ je Emergency Core Cooling Sytem, tedy Systém havarijního chlazení aktivní zóny reaktoru, TVD je technická voda důležitá čili Essential Service Water, ale DG, to je vysvobození, poněvadž anglicky i česky je to diesel generátor.

Kdyby nešlo o tak vážné věci, byla by to legrace. Překlad je celkově katastrofální. Je z něj zřejmé, že má českého autora, rozhodně ho nedělal rodilý mluvčí. Překladatel se navíc evidentně vůbec neorientuje v anglické odborné terminologii a nezná anglické zkratky. A nejhorší je, že některé z českých zkratek nemají v úvodním seznamu uvedený anglický ekvivalent, takže tyto pasáže jsou pro anglického čtenáře šifrou. Mým nejoblíbenějším příkladem je DIDELSYS. Co to jen může být, takový DIDELSYS, že?

Jediným kladem je snad to, že ze zprávy vypadly v původním textu obsažené politicky motivované výpady proti obnovitelným zdrojům a za zmínku snad stojí také podrobnější rozbor reakcí na havárii mimo elektrárnu, i když ani tady se nepracuje s možností rozsáhlejšího úniku radioaktivních materiálů do okolí.

Jak je možné, že tak špatná zpráva vůbec spatřila světlo světa?

Je to podle mě malá ilustrace toho, že v České republice skutečná nezávislá kontrola jaderných provozů hodná toho jména v podstatě neexistuje.

Celé zpracování zprávy koordinoval Ústav jaderného výzkumu v Řeži, což je dceřinná společnost ČEZ. ČEZ si to vypracoval v podstatě sám. Státní úřad pro jadernou bezpečnost to pak s řežským ústavem „zkontroloval“ a „nezávislý“ posudek udělal Westinghouse opět s řežským ústavem.

Tak to tady chodí. Nikdo vyšší kvalitu nevyžadoval.

Podobné zprávy měly vypracovat všechny evropské země. Máte přehled o tom, jak si s tím poradily?

Česká republika je asi extrém, ale obecně je patrná snaha malovat věci lepší než jsou. Zátěžové testy pomíjejí havarijní plány pro bezprostřední okolí elektráren, přitom právě v tom byly ve Fukušimě velké problémy. V Evropě je přitom sedm elektráren s třinácti reaktory, v jejichž třicetikilometrovém okolí žije přes milion lidí, sedmačtyřicet elektráren se 111 reaktory má v tomto pásmu přes sto tisíc obyvatel.

Testy také pomíjejí hrozbu teroristického útoku, přitom se ví, že definitivní odstavení osmi německých jaderných elektráren mělo právě motiv nedostatečné odolnosti proti případnému napadení teroristy jako hlavní. Dílčích výhrad je ale celá řada, předložili jsme je přehledně na jednání v Bruselu 17. ledna 2012.

Záleží nyní na třetím kroku evropského hodnocení, tak zvaných peer-reviews, neboli hodnocení národních zpráv mezinárodními komisemi složenými ze zahraničních odborníků, zda celý proces bude mít nějaký užitek, anebo poslouží jen k nepodloženému propagandistickému chlácholení veřejnosti, k čemuž se zatím bohužel schyluje.

  Diskuse
  VW
  January 27, 2012 v 15.57
  Kdo chce psa bít,
  hůl si vždycky najde. V takovém duchu se nesou odpovědi Jana Haverkampa. Lze to dokumentovat na kritice překladu. Ta je jedním z jeho hlavních argumentů pro označení zprávy za nekvalitní. Použití českých zkratek a jejich nepřekládání je totiž v daných souvislostech jasné. Jde o případy, kdy jsou zkratky použity v obrázcích a schématech. Ty by se musely v případě použití anglických zkratek všechny překreslovat, což vzhledem k náročnosti (a zbytečnosti) nedělala většina (jestli ne všichni) autoři zpráv i z ostatních zemí. Každý může nahlédnout do té české a podívat se třeba na obrázek, který souvisí se zkratkami citovanými právě panem Haverkampem. A může se podívat i na případ zprávy francouzské nebo německé, kde jsou jako v té české zprávě také jak zkratky užívané běžně z angličtiny tak zkratky z francouzštiny či němčiny.
  January 27, 2012 v 19.12
  vše v naprostém pořádku
  Výborně. Jak se dalo čekat, pan Wagner potvrdí, že je vše v nejlepším pořádku a pokud se má někdo kritizovat, tak jsou to kritikové. Je to přece pochopitelné: posudek si sám na sebe zpracoval ČEZ spolu ve spolupráci s "nezávislým" Ústavem jaderného výzkumu (ÚJV) v Řeži, kde je ČEZ majoritním vlastníkem. Pak to prohlédnul SÚJB, ve spolupráci s "nezávislým" ÚJV Řež, a nechal to posoudit firmu Westinghouse, která se podílela na stavbě Temelína. Takže je všechno jako obvykle OK, zejména pro "nezávislého" odborníka pana Wagnera z Řeže.
  VW
  January 27, 2012 v 22.22
  Diskutovat má smysl pouze o faktech
  Víte pan Beránku, vy už asi nic jiného než osočovat diskutujícího neumíte. Každého musíte osočit a diskreditovat. Už neumíte diskutovat o faktech. I když úrovně pana Tožičky ještě nedosahujete :-) Nevím co má "vše" ve Vašem pojetí představovat a co znamená "v nejlepším pořádku". Nejsem odborníkem na statiku budov a velkou řadu záležitostí, které jsou spojeny s bezpečností jaderné elektrárny. Takže opravdu nemohu „potvrzovat, že je vše v nejlepším pořádku“. Mohu pouze konstatovat, že odborníci vypracovali a SÚJB předal do Bruselu výsledky zátěžových testů českých jaderných elektráren. Zahraniční odborníci tuto zprávu přezkoumají a provedou další mezinárodní úroveň zátěžových testů.Zprávu si může kdokoliv přečíst. Česká verze je zde (abychom nečetli jen antichartu :-)) : http://www.sujb.cz/fileadmin/sujb/docs/aktualne/Narodni_zprava_ceska_final_1.pdf . Anglická verze je zde: http://www.ensreg.org/node/369 a tam lze najít i zprávy ostatních evropských států. Nebyl nalezen problém, který by vyžadoval odstavení některého z našich reaktorů. A ani v přehledu pana Straského či Haverkampa žádný takový není. I to, jak by se řešil problém stoletého sněhu v Dukovanech je ve zprávě popsáno a titulek pana Patočky: „Fukušima na Moravě? Mohl by stačit stoletý sníh.“ Je hodně zavádějící. Mnohem více než novinářské ztotožnění bezpečnosti nakládání s jaderným materiálem s obecnou jadernou bezpečností, kterou jste i tady onehdy kritizoval.
  Já jsem ve své poznámce pouze upozornil, že kritika českých zkratek v textu zprávy byla mimo mísu a to, že není anglický text jak od rodilého mluvčího není zase příliš podstatné, to ten francouzský také není :-)) V tomto ohledu projde u pana Haverkampa jistojistě jen ten z Velké Británie :-)
  Doporučuji, ať se čtenáři na zprávu podívají, udělají si vlastní názor a případně se mohou zeptat i na upřesnění v diskuzi o zprávě, která je otevřena na stránkách SÚJB: http://www.stresstest.cz/ .
  January 27, 2012 v 22.43
  Kdepak, pane Wagnere, já Vás neosočuji. (A mimochodem, to Vy jste hned v první větě diskusního příspěvku použil argument ad hominem.)
  Jen poukazuji na to, jak znovu a znovu - což je čistě věcné - odvádíte pozornost od závažných faktů v kritických textech k jaderné energetice k nepodstatným detailům a ano, i ty potom vykládáte dosti svérázně. Zde: do očí bijící podjatost, nepořádnost a střet zájmů institucí, které vypracovaly české stress testy - a vy se zaměřujete na to, že specifické národní zkratky se občas objevují i v jiných zprávách. Předtím: SÚJB umlčel inspektory vyšetřující sporný svar, skartoval protokoly z kontroly, policie pak vyšetřovala jiný svar - a vy osočujete lidi, kteří na to poukazují, z hlouposti a nedůvěryhodnosti. Podívejte se sám (ostatně, Vašimi slovy, především to mohou udělat čtenáři).
  TT
  January 27, 2012 v 23.38
  Pane Wágnere,
  je mi ctí, že si mě takový propagandista a manipulátor jako Vy pamatuje :-)) Beránek Vám pěkně vytřel zrak, když poukázal na to, jak Vy sám od první věty urážíte a dehonestuje - a pak, jako správný zloděj a a podvodník voláte: "Chyťte zloděje a podvodníka." To, jak od odborných výtek přejdete ke zkratkám ve schématech a popíšete tím půl stránky, je ukázka neuvěřitelné drzosti a zkreslování, manipulace a odvádění pozornosti. To byste měl někde učit! Třeba byste to mohl mít jako další úvazek vedle Řeže a ČEZu ;-)

  Ale jedno je se zkratkami definitně jasné. Jaderní inženýři jsou banda neodpovědných fušerů. Představa, že někam odevzdávám nějakou zprávu a ve schématech mám české popisy, a že mi pak tzv. vědec z Řeže říká, že je to v pohodě, je pro mě naprosto šílená. Kdybyste to udělal v jiném byznysu, nebo i v nevládce, tak Vám to hodí na hlavu. To jde fakt jen v jádru, kde stát drží ochrannou ruku nad každou blbostí, než to bouchne a ještě dlouho po tom...
  January 28, 2012 v 12.43
  Abbreviations
  Dear Mr. Wagner. I have worked through seven of the 15 national reports by now - each report is between 180 and 500 pages, so that takes some time. From those I have read, only the Czech report uses local abbreviations in an English text (the others mostly use the abbreviations as regular in IAEA and WENRA documentation) and only the Czech report misses many accronyms in its table of abbreviations. I mentioned this in my interview with Mr. Patocka, because I see this as a symptom of lack of thoroughness. A report like this - especially when it has to be give for peer-review - needs to be easily accessible. It is a question of attitude.
  As example among others, only the Czech report (with only one(!) operator and two locations) uses different methodologies to assess seismic risk for each location.
  What I mention in my interview is the strange role of UJV Rez, a majority CEZ owned research institute, that worked on all stages of the stress test as major assessor.
  These on the surface marginal issues illustrate that post-Fukushima nuclear safety is not taken sufficiently serious by the operator CEZ, nor by SUJB as regulator.
  Concerning the content, I have mentioned some short-fallings, but it is not the engineering detail that is the basis of accidents like Fukushima, it is the failing of the total system - and that failure was in Fukushima based on over-optimism about safety margins, over-trust in technology, too short links between operator and regulator, too little space for critique. Was my main critique on the Slovak stress tests, that they thought too little out of the box, my critique on the Czech tests is that on top of that, it has been done in a sloppy way.

  The peer-reviews are supposed to surface such issues. Whether they will, I am not too sure of. It is SUJB's vice president Mr. Krs who organised the peer-review teams, and the Czech team consists of three people that have nothing to win with critical remarks about VVER440/213 reactors, because they judged them themselves in their own country before and already pronounced them pulically "safe", and one of those happens to be Hungary's number 1 nuclear lobbyist.

  I have challenged the peer-review teams on 17 January in Brussels to prove me wrong in my scepsis and indeed restore trust in the system by not accepting the sloppyness and minimalist view we see in the Czech stress test report.

  Let's wait on those results before anyone declares Czech nuclear power stations in any way "safe".

  But given the set-up of the system, I do not hold my breath.