Přestřelka o bezpečnosti Temelína v dokumentu ČT

Redakce DR

Kauza potenciálně vadného svaru v temelínské elektrárně nastoluje otázku, nakolik má vysoká důvěra české veřejnosti v jadernou bezpečnost opodstatnění. Přestřelku mezi Greenpeace a SÚJB pod režijním vedením Ivo Bystřičana uvede 4. ledna ČT 2.

V období eskalace vládních jednání o výstavbě dalších bloků v jaderné elektrárně Temelín Česká televize dokumentem Atomová víra otevírá polozapomenutou kauzu, která utichla po roce 2005 v důsledku uzavření případu ze strany českých soudů. Údajná technická vada v JE Temelín pro svou komplikovanost a nepřístupnost policejních spisů nezaujala ani tehdejší média.

V červenci 2000 byla organizace Greenpeace informována očitým svědkem, že při výstavbě Temelína došlo v roce 1994 k závažné závadě, která by mohla ohrozit bezpečnost této jaderné elektrárny. Po následných šetřeních Greenpeace informovali v roce 2001 o tajné opravě svaru potrubí primárního okruhu s reaktorovou nádobou na 1. bloku jaderné elektrárny Temelín.

Podle Greenpeace byla česká policie při vyšetřování tohoto případu v roce 2000 pravděpodobně záměrně navedena na falešnou stopu a vyšetřovala úplně jiné potrubí. Státní úřad pro jadernou bezpečnost výsledky své vlastní inspekce utajil a odmítl zveřejnění inspekčního protokolu.

Podle ekologických aktivistů byl původní svar, kterým bylo potrubí přivařeno přímo k reaktorové nádobě v tomtéž místě rozřezán, potrubí otočeno do správné polohy a přivařeno zpět. Aby nedošlo k odhalení opravy, byla dle aktivistů také zmanipulována dokumentace. SÚJB dodnes interpretaci Greenpeace odmítá, stejně jako podezření čelních tuzemských ekologických organizací z příliš úzké kooperace s ČEZ.

Dokument ostravského studia ČT se na základě této kauzy snaží prozkoumat, nakolik se čeští občané mohou spolehnout na to, že státní dohled na jadernou bezpečností je nezávislý na kontrolovaném subjektu ČEZ a zda je to v ČR kvůli úzké personální provázanosti v oboru jaderné energetiky vůbec možné.

V dokumentu vystupují předsedkyně SÚJB Dana Drábová, viceprezident České nukleární společnosti Miroslav Kawalec, jaderný fyzik Radek Škoda, bývalý ředitel Greenpeace Jiří Tutter, vedoucí energetické kampaně Greenpeace Jan Rovenský, energetik Martin Sedlák, aktivistka Monika Wittingerová a další. Naopak, rozhodli se nevystoupit ředitel ČEZ Daniel Beneš, mluvčí ČEZ Ladislav Kříž, a tehdejší inspektorka SÚJB, jež je vázána doživotní mlčenlivostí.

YouTube: Upoutávka ČT