EU se k maďarským zákonům vysloví po 17. lednu, Orbán připouští změny

Petr Jedlička

Předseda Evropské komise slíbil „využít všechny síly, aby se zajistilo, že Maďarsko dostojí principům, hodnotám a pravidlům Evropské unie“. Chce ovšem počkat na právní analýzy. O sporných zákonech jednali v týdnu i poslanci Evropského parlamentu.

Evropská komise zaujme stanovisko k maďarské, hojně kritizované legislativě po příštím úterý. Má se tak stát na základně analýz slučitelnosti s Lisabonskou smlouvou a dalšími normami unijního práva, na nichž se v Bruselu už přes týden pracuje. Předseda Komise José Manuel Barroso to oznámil novinářům na čtvrteční tiskové konferenci v Dánsku.

„Stále důsledně zkoumáme, zda mohou být některé z těchto zákonů v konfliktu s evropským právem a evropskými principy (...) Výsledek rozborů by měl být k dispozici 17. ledna,“ řekl Barroso doslova.

Podle předchozích stanovisek Komise a vyjádření jednotlivých komisařů se experti zaměřují zvláště na normy, jež nově upravují status a fungování maďarské centrální banky, mechanismy výměny a jmenování soudců, postavení církví a dohled nad médii.

Pozornost Komise si legislativa získala po Novém roce, kdy nabyla účinnosti řada zákonů i nová maďarská ústava. Opozice a četná občanská sdružení v samotném Maďarsku tvrdí, že změna právního prostředí nemístně posiluje pozici vládnoucí strany Fidesz a v důsledku ohrožuje demokracii.

Barroso zdůraznil, že je zapotřebí „objektivního“ pohledu, plně „zohledňujícího všechny zásady a normy“.

„Využijeme všech sil, abychom zajistily, že Maďarsko dostojí principům, hodnotám a pravidlům Evropské unie a já věřím, že se nám toho podaří dosáhnout,“ řekl předseda Evropské komise dále.

K tématu se ve stejný den vyjádřil také maďarský premiér Viktor Orbán.

„Jsme otevřeni a připraveni k jednání o všech bodech, ale potřebujeme (proti)argumenty, ne politická stanoviska. Pokud budou argumenty Evropské unie přesvědčivé, pak je lepší je přijmou a přizpůsobit se. Neexistuje žádný důvod, proč tak neučinit,“ uvedl na zvláštní tiskové konferenci.

Spory nad zákonem, jež nově upravuje fungování maďarské centrální banky, komplikují krom vztahů s EU i jednání Orbánovy vlády s Mezinárodním měnovým fondem. Maďarsko začalo s Fondem vyjednávat o preventivní půjčce ve výši 20 miliard eur v listopadu; kvůli spornému zákonu však byly rozhovory v prosinci zastaveny.

Zástupci Fondu jsou do Budapešti pozváni nově na 16. až 19. ledna. Maďarský premiér dle vlastních slov věří, že se zde podaří všechny neshody vyřešit.

Další procesy

Souběžně se analýzou souladu maďarských norem s unijním právem probíhají v institucích EU ještě dva procesy, jež vývoj v Oránově zemi spustil: snaha Evropské komise přimět Maďarsko k opatřením, která by snížila jeho deficit, a širší debata nad změnami v Maďarsku v Evropském parlamentu.

K otázce deficitu se ve středu vyslovil komisař pro hospodářské záležitosti Olli Rehn: varoval, že je maďarský schodek přemrštěný, a vybídl Orbánovu vládu k nápravným krokům. Jinak se údajně vystavuje riziku zablokování evropských fondů, jež by ji mohlo postihnout v roce 2013.

Podle Orbánova čtvrtečního vyjádření však komisař kritizoval pouze situaci v letech 2010 a 2011. Hrozba tak již není aktuální.

„Kritizovali pouze minulost,“ řekl maďarský premiér doslova.

Debatu v Evropském parlamentu vyvolali na počátku týdne poslanci z frakce zelených, když dali na jevo úmysl vyvolat proces, kterým může být Maďarsko potrestáno za porušení unijních principů a pravidel, a to až odebráním hlasovacího práva v Radě EU.

Téma bylo znovu otevřeno ve čtvrtek na jednání Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní záležitosti (LIBE), k žádnému posunu ale nedošlo. Na schůzi byla jen vyslechnuta hlava generálního direktorátu pro otázky spravedlnosti při Evropské komisi Françoise Le Bailová, která doporučila počkat na právní analýzy. K tomu se přiklonili i poslanci z Evropské lidové strany a zástupci frakce liberálů. Zástupce socialistické frakce pak pouze vyzval k právní i politické reakci; zástupce zelených zase nadnesl otázky, jestli by země se zákony, jako jsou nové maďarské, byla do Unie vůbec přijata, a co se dá dělat, když už je členem.

Také evropští poslanci budou v jednání pokračovat až příští týden.

Další informace:

EurActiv Brussels threatens to cut Hungary’s regional funds

New Europe On-line Commission cites Hungary on excessive deficit

MTI Orbán says ready to consider EU objections to constitution

MTI European Parliament committee discusses concerns on Hungarian legislation

MTI Barroso says EC will make all efforts to ensure Hungary complies with EU principles

    advertisment