Hledání umírněnosti

Jan Vaňo

Ve zprávě o extremismu ministerstva vnitra se ocitla občanská iniciativa ProAlt, jež se snaží protestovat proti vládním reformám. Co může být skutečným důvodem této kategorizace, když extremistická není? Možná je to jen neobratně vyjádřená podpora této iniciativě.

Již odedávna se moudří lidé snaží najít zlatou střední cestu, která by je nezavedla na scestí, ale pomohla dosáhnout moudrosti jakožto nejvyššího cíle. Všechny extrémy budí oprávněné podezření, jak u čínské filozofie, která se vždy snažila zkombinovat principy jin a jang, tak i na odboru bezpečnostní politiky ministerstva vnitra České republiky, jež chrání před extrémy české obyvatelstvo.

Hledání vyváženosti ale nikdy není snadné. Číňané ji nalezli v mrtvolkách housenek rodu Thitarodes, které napadá parazitická houba a ze záhlaví jim potom vyrůstá plodnice. Říkají jim „v  zimě žoužel v létě rostlina“ - dong chong xia cao (冬虫夏草) a sbírají je v extrémních výškách nad 5.000 metrů nad mořem. Zde potom propukají i ozbrojené srážky mezi čínskými a tibetskými sběrači, jež byly jedním ze zdrojů národnostních nepokojů, o nichž informovala média na celém světě. Za rovnováhu mezi principy jin a jang jsou totiž bohatnoucí obyvatelé přímořských provincií ochotni platit i ceny okolo 10.000 dolarů za kilogram. Sušené housenky s houbou přidávají do nadívané kachny.

Podobně nesnadná a trnitá byla cesta za harmonií i pro úředníky ministra Kubiceho. V extremistickém pangejtu se ve zprávě o extremismu za třetí čtvrtletí roku 2011 octla občanská iniciativa ProAlt, jež se snaží protestovat proti vládním reformám v oblasti důchodového zabezpečení, zdravotnictví, pracovního práva a školství. Pro srovnání, ve výroční zprávě Bezpečnostní informační služby za rok 2010 je ProAlt uveden mezi levicově orientovanými neextremistickými subjekty.

Nejsem politolog (autoři ale zjevně také ne). Pro srovnání mám tedy jen definici, kterou mi sama zpráva poskytuje. Píše se v ní, že „Zatímco levicoví extremisté akcentují zejména téma sociálních vrstev, resp. tříd, pravicoví extremisté reagují otevřenějším vystupováním proti národnostním menšinám. Výrazně se projevuje tzv. anti-cikánismus“ (sic!).

Na ministerstvu tedy již zřejmě zavládla beztřídní společnost, nebo se o těch věcech prostě nemluví. Jejich tajemstvím však zůstává, jak bez akcentování sociálních vrstev provádějí sociologické výzkumy, mezi které hrdě zařadili své dílo.

Nevelký zájem zpráva projevuje o projevy náboženské a rasové nesnášenlivosti:

„V ČR sice existují skupiny osob vystupující proti muslimské komunitě, ovšem jedná se spíše o ‘intelektuální‘ odpor.“

Ano, slovo intelektuální je třeba dát do uvozovek. Kdo někdy četl stránky Eurabia.cz, ten ví.

Podívejme se však do zprávy dále:

„Zvýšená aktivita souvisí zejména se současnou politickou a ekonomickou situací, která mobilizuje obě extremistické pozice politického spektra. Podobně jako v dalších evropských státech, krize veřejných úspor a přijímané rozpočtové restrikce mohou zvýšit podporu extremistických stran či subjektů, jak pravicově-extremistické scény, tak levicově-extremistické scény. Stejně tak tato opatření dále radikalizují obě strany, kdy se pravicoví extremisté orientují proti étosu multikulturní společnosti, extremisté levicoví proti roli státu.“

Podívejme se proto na požadavky, kterými ProAlt zpochybňuje roli státu.

Ve shodě s Ústavou české republiky požaduje přijetí zákona o obecném referendu.

Daňovou soustavu chce upravit tak, aby bylo možné zajistit dlouhodobé a stabilní fungování státu ve prospěch všech jeho občanů. Diskutuje o zavedení progresivního zdanění příjmu fyzických a možná i právnických osob, vícestupňové dani z přidané hodnoty, zvýšení majetkových daní, zavedení majetkových přiznání, zdanění ekonomických transakcí a měnových spekulací (Tobinova daň), zavedení vysoké daně z chátrajících nemovitostí a neobsazených bytů.

ProAlt odmítá privatizaci služeb úřadů práce, požaduje neziskové zdravotnictví, státem zajištěný systém průběžného důchodového pojištění.

Za jeden z předpokladů účelné a řádné správy státu považuje ProAlt zavedení institutů státní služby.

Na bojovníky proti státu to tedy věru nevypadá. Naopak, soukromý „jin“ je v materiálech ProAltu promíchán veřejným „jangem“ mnohem vyváženěji než v programovém prohlášení vlády a její politice.

Programové prohlášení totiž tvrdí, že jen podnikatelský sektor je tvůrcem bohatství společnosti, ne stát.

Napadá mne jediná možnost, jak si rozumně zprávu o extremismu vysvětlit. Není zaměřena proti ProAltu, ale připojuje se sofistikovaně k jeho kritice vládní politiky tím, že se snaží současné poslance a senátory navést k prostudování materiálů této iniciativy. Drastické snížení platů ve státní sféře dělá své.

  Diskuse
  PL
  November 21, 2011 v 12.48
  citace
  Nedalo mi to a nahlíd a našel jsem si obě pasáže zmíněné zprávy, v níž se slovo ProAlt vyskytuje:
  "..scéna levicově-extremistická nadále prostřednictvím různých subjektů, např. ProAlt, využívá tématu ekonomických restrikcí v ČR, korupce a obecně krize veřejných rozpočtů. Mobilizace populace a rostoucí intezita a četnost protestních akcí s účastí levicových extremistů je zřejmá i v zahraničí." a
  "Více četné, intenzivnější a do jisté míry populistické vystupování iniciativy ProAlt sdružuje různé elementy scény levicových extremistů, od anarchistických přes radikálně-komunistické subjekty spolu s politickými subjekty, stranami levicového spektra a odborovými organizacemi."
  Z čehož plyne, že úředníci MV chápu ProAlt jako "med" na jehož akcích by mohli lapit bezejmené extrémistické "vosy".. Kladu si otázku, jestli je takto zpracovaná zpráva vůbec k něčemu dobrá?
  BV
  November 22, 2011 v 17.16
  Jak je to vůbec s tou demokracií?
  Demokracie je nám stále otloukána o hlavu.Obvykle se k ní váže svoboda projevu.ProAlt nedělá nic jiného,než se snažísvobodně projevit názory.Že ty názory jsou poněkud odchylné od názorů současné vlády,by mělo být podnětem pro tuto vládu,se nad svým konáním zamyslet.Namísto toho jejíorgán,t.j.ministerstvo vnitra,cejchuje ProAlt jako organizaci,která by tu neměla asi být,neboť je extremistická,stejně jako neonacisté.Takže demokracie jen pro někoho a někdy.Kdo má jiný názor,je extremista.Kdo nejde s námi,jde proti nám.Nebylo to tady už celkem nedávno?
  SH
  November 24, 2011 v 10.46
  Extrémnost.
  V běžném slova smyslu označuje extrém každou krajnost, čili také maximum a minimum. V politickém spektru je takovou krajností kupříkladu požadavek absolutizace svobodného trhu, nebo snaha o privatizaci všeho atd. Čili z tohoto úhlu pohledu je v naší zemi extremistickou stranou TOP 09 a vždycky jí byla ODS. Některé politologické školy pojem extremismus neužívají. Jiné za něj označují subjekty neschopné kompromisu (což je v současnosti celá naše vládní koalice), jiné zase subjekty užívající násilí. Dokonce jsou i takoví politologové, kteří za extremismus považují každou nedemokratickou aktivitu. Ten poslední postoj je ale diskutabilní, protože pod pojmem demokratické nástroje si obvykle vládní moc představuje něco jiného, než opozice a veřejnost.
  U nás si vládnoucí moc již velice dlouho a záměrně pěstuje vědomí extremismu jako strašáka vůči veřejnosti. Cílevědomě se ho ale nesnaží především právně kodifikovat, protože jenom tak ho může široce zneužívat ve svém politickém boji vůči každému z oponentů, kterého tímto pejorativním, leč neurčitým přívlastkem onálepkuje ve svém boji o moc. Extremismus mocní mají preventivně přichystán také na dobu, kdy už přestane být na veřejnosti účinným strašák komunismu.