ProAlt happeningem upozorní na Bátorovo angažmá v resortu školství

Vratislav Dostál

Ve čtvrtek se v Praze uskuteční happening proti působení Ladislava Bátory na ministerstvu školství. Akce začne v jedenáct hodin před bránou Pražského hradu, odkud se účastníci přesunou do Karmelitské ulice k sídlu ministerstva školství.

Ve čtvrtek se v Praze uskuteční akce proti působení Ladislava Bátory v resortu školství. Formou happeningu tak účastníci chtějí upozornit na okolnost, že ministr školství Josef Dobeš zaměstnal člověka s mimořádně rozporuplnou ideovou výbavou i politickou minulostí.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

Happening chce podle občanské iniciativy ProAlt ukázat, jak zapadá do politiky ministra Dobeše a stávající vlády angažmá Ladislava Bátory na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

Bátora byl totiž v roce 2006 lídrem kandidátky dnes už rozpuštěné Národní strany na Vysočině. I když kandidoval jako nestraník, podle kritiků musel postoje a myšlenky strany uznávat. Předloni v se jejím klipu k volbám do Evropského parlamentu dokonce objevilo slovní spojení „konečné řešení otázky cikánské".

Ostatně už při jmenování Bátory do funkce poradce ministra školství v dubnu letošního roku se řešila jeho kontroverzní minulost. Podle organizátorů čtvrtečního happeningu se ale prakticky netematizovala otázka, co přesně tento člověk bude ve funkci dělat a jaký je jeho program.

„Ladislav Bátora nemá žádné zásadní zkušenosti, na základě kterých by měl dělat poradce nebo dokonce vrchního personalistu na ministerstvu školství. Jediné, co má, je poměrně jasný názorový profil,“ uvedl ProAlt v pozvánce na happening.

To, že dal Dobeš Bátorovi na ministerstvu prostor k působení, podle iniciativy znamená, že s jeho názory nemá problém. „Nakonec panu Dobešovi možná míra kontroverze osoby Ladislava Bátory vyhovuje, odvádí totiž pozornost od něj samotného. On nese za školskou politiku nese skutečnou odpovědnost,“ nepochybují pak organizátoři čtvrtečního happeningu.

Proti působení Bátory v resortu školství se kvůli jeho názorům vyslovil už dříve také Český helsinský výbor, zástupci organizace Amnesty International, Člověk v tísni, Liga lidských práv a další. Kritizovali je i někteří politici.

Skupina odborníků a organizací, které se zabývají lidskými právy, pomáhají přistěhovalcům a vzdělávají romské děti, napsala pak ihned po jmenování Bátory poradcem ministru školství Dobešovi otevřený dopis, ve kterém ministra upozorňovali, že sympatie k myšlenkovému směru zaniklé Národní strany „jsou v mnoha ohledech v konfliktu" se záměry ministerstva, které upravuje školský zákon, Národní program rozvoje, vzdělávání České republiky (Bílá kniha), Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy České republiky či Národní akční plán inkluzivního vzdělávání.

Bátora je také předsedou iniciativa D.O.S.T., která působí pod hesly svoboda, tradice, normalita. „Není to jednoduše jednobarevné uskupení. Pohybují se v rámci ní lidé od poslanců přes nejrůznější ultrakonzervativce katolického typu až po pravicové extremisty,“ popsal už dříve spolupracovník Deníku Referendum František Kostlán složení iniciativy, kterou podepsalo přes šest set lidí.

    Diskuse