Dobeš jmenoval Bátoru svým poradcem

Hana Holcnerová

Ministr školství Josef Dobeš neuposlechl četných výzev veřejnosti, občanských iniciativ i médií a ustanovil Ladislava Bátoru svým ekonomickým poradcem. Odborníci na oblast školství upozorňují na negativa Bátorova jmenování.

Ministr školství Josef Dobeš (VV) jmenoval Ladislava Bátoru svým ekonomickým poradcem. Bátora má Dobešovi pomoci s optimalizací ekonomického fungování úřadu.

Skupina odborníků a organizací, které se zabývají lidskými právy, pomáhají přistěhovalcům a vzdělávají romské děti, napsala v souvislosti se jmenováním Bátory ministru školství Dobešovi otevřený dopis.

Autoři dopisu připomínají, že vláda loni přijala národní plán inkluzivního vzdělávání, který má díky mnoha opatřením zlepšit vzdělávání třeba právě romských dětí a přistěhovalců. „Nejsme si jisti, zda jste zejména v tomto kontextu náležitě zhodnotil otázku slučitelnosti veřejně zastávaných postojů pana Bátory s cíli a posláním ministerstva školství," ptají se autoři dopisu ministra školství Dobeše.

Podle autorů sympatie k myšlenkovému směru zaniklé Národní strany „jsou v mnoha ohledech v konfliktu" se záměry ministerstva, které upravuje školský zákon, Národní program rozvoje, vzdělávání České republiky (Bílá kniha), Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy České republiky či Národní akční plán inkluzivního vzdělávání. „Tyto dokumenty hovoří o rovnosti přístupu ke vzdělávání bez diskriminace, o vzájemném respektu, solidaritě, o pochopení a uplatňování zásad demokracie a právního státu, o lidských právech či smyslu pro sociální soudržnost," domnívají se signatáři dopisu.

Dopis podepsaly organizace Amnesty International, Sdružení pro příležitosti mladých migrantů Meta, Nadace Open Society Fund, společnosti Člověk v tísni, Ligy lidských práv a připojilo se několik expertů z oblasti školství.

Bátora byl v roce 2006 lídrem kandidátky dnes už rozpuštěné Národní strany na Vysočině. I když kandidoval jako nestraník, podle kritiků musel postoje a myšlenky strany uznávat. Předloni v jejím klipu k volbám do Evropského parlamentu se dokonce objevilo slovní spojení „konečné řešení otázky cikánské".

Ladislav Bátora je také předsedou iniciativy D.O.S.T. Ta působí pod hesly svoboda, tradice, normalita. „Není to jednoduše jednobarevné uskupení. Pohybují se v rámci ní lidé od poslanců přes nejrůznější ultrakonzervativce katolického typu až po pravicové extremisty,“ popsal pro Deník Referendum složení iniciativy, kterou podepsalo přes šest set lidí, odborník na extremismus František Kostlán. Iniciativu D.O.S.T. podporuje například někdejší poslankyně ODS a kandidátka na ombudsmanku Eva Dundáčková, či senátor ODS Jaroslav Kubera.

Iniciativa je blízká i prezidentu republiky Václavu Klausovi. Ten se Bátory nedávno zastal proti tlaku veřejnosti v souvislosti s jeho možným jmenováním poradcem na ministerstvu školství. Podle Klause veřejný prostor ovlivňuje samozvaná skupina lidí, která autoritativně říká, co smíme a nesmíme. Klaus v deníku Právo napsal, že Bátoru nezná ani od něho nikdy nic nečetl, ale ví „že je to hluboce konzervativní, autenticky pravicový člověk, který se zúčastňuje různých veřejných akcí proti věcem, se kterými nesouhlasí“. „Trvám na tom, že je legitimní názory tohoto typu mít a že by bylo fér o nich vést seriózní dialog a nikoli provádět apriorní odsudek,“ dodal Klaus.

Stínová ministryně školství za ČSSD Michaela Marksová-Tominová v Deníku Referendum pospala svůj názor na Ladislava Bátoru takto: „Názory pana Bátory na EU a další témata jsou samozřejmě jeho výsostným právem. Jenže vzhledem k tomu, že má radit ministru školství a měl se stát prvním náměstkem resortu, který má mimo jiné aktivně odstraňovat diskriminaci části žactva v českých školách, zdají se mi tyto názory v rozporu s tím, co by měl v takové pozici řešit.

Bátorovým prvním úkolem na ministerstvu je audit nemovitostí úřadu. Spolu s Bátorou působí na ministerstvu školství dvanáct poradců.

Dobeš v pondělí také jmenoval svým prvním náměstkem Jakuba Hodináře (ODS), který dříve působil na ministerstvu dopravy.