Společně proti hnědé

Tomáš Samek

Projev Tomáše Samka na Prague Pride 2011 nezazněl celý, přinášíme jej v plném znění.

Jsem hrdý, že můžu dnešní oslavu hrdosti pozdravit jménem ProAltu. Co je ProAlt? Občanská iniciativa, která vznikla v létě loňského roku. Neladilo by s duchem oslav, abych ji tu sáhodlouze představoval. Řeknu jen tolik. Když jsme ProAlt před rokem zakládali, bylo nám od začátku jasné, že chceme být iniciativou otevřenou všem lidem, kteří sdílejí naše názory — všem kromě nácků, všem kromě krajní pravice: příznivci hnědých košil a hnědých, fašizujících názorů mezi námi nemají co pohledávat.

Společně proti hnědé

Nejsou to ani dva týdny, co světem proběhla zpráva, že zemřel poslední člověk, jenž dokázal přežít institucionalizovanou homofobii, které se v anglosaských zemích běžně říká Gay Holocaust. Byl jím osmadevadesátiletý Rudolf Brazda, Němec českého původu vězněný pro svou sexuální orientaci v koncentračním táboře Buchenwald. Tato událost vrhá zvláštní světlo na diskuse posledních dní, jež se rozhořely v českém veřejném prostoru kolem první pražské Gay Pride. Vrhá podivné světlo zejména na některé hlasy, jež zazněly z míst tak vysokých a způsobem v západním světě tak neslýchaným, že na ně pocítilo potřebu zareagovat třináct zahraničních ambasád zemí, které se u nás považují za spojenecké a spřátelené.

Volejme k zodpovědnosti ty, kdo chtějí rozeštvat nás a část většiny

Není vinou organizátorů pražské Gay Pride, že se tato akce zpolitizovala. Není jejich vinou, že naším veřejným prostorem znovu začala poletovat slova jako „deviant“ bezmála čtyřicet let poté, co byla homosexualita americkými lékaři vyňata ze seznamu nemocí. Nenechme ze sebe dělat devianty — my nejsme nemocní. A nenechme se zastrašit politiky. Ne my jim, to oni nám stále dluží složit účet ze svých skutků — zejména v oblasti hospodářské politiky, která jejich vinou stála tuto zemi stovky rozkradených miliard.

Ty dluží všem občanům — homosexuálním i heterosexuálním bez rozdílu. A právě proto se nás dnes možná snaží rozdělit a postavit proti sobě nás a část většiny, aby odvedli pozornost od otázek daleko podstatnějších pro naši přítomnost i budoucnost. Nenechme se rozdělit. Za okázalou homofóbií některých politiků se skrývá strach, abychom je společně s ostatními nezačali volat k odpovědnosti za jejich přečiny v úplně jiných, daleko konkrétnějších oblastech.

Podstatné věci v naší společnosti nezávisí na sexuální orientaci: žádná sexuální orientace — většinová ani menšinová — ještě nikdy žádný stát nerozkradla; ještě nikdy nezamořila město smogem a nevykácela chráněné stromy; ještě nikdy neposlala tisíce lidí na hranici chudoby. Nenechme se rozdělit a oklamat těmi, na něž padá odpovědnost.

Být jiný je myslet jinak než ti, co nám vládnou

Ale zároveň se nebojme být jiní a radujme se z toho, že dokážeme být jiní. Vždyť čím lepším by měl být Pride než oslavou jinakosti a klidné důstojnosti, s níž si svou jinakost dokážeme uhájit? Co znamená být jiný nebo jiná? Může to znamenat spoustu věcí — od těch nejpovrchnějších až po ty podstatné. A v podstatném smyslu být jiný, to je především: umět myslet jinak než dnešní egoistický mainstream; být jiný v dnešní době, jež tolik uctívá bezohledný boj každého s každým a všech se všemi, znamená taky nestydět se za to, že myslíme i na jiné, než jsme my sami. Nejsme jedinou menšinou v této zemi — a možná ne vždy umíme být s těmi ostatními tak solidární, jak by to bylo třeba jim i nám. K menšinám patří i ti, jichž je početně mnoho, ale jsou přesto oslabeni třeba tím, že jsou ohroženi sociálně. Práva menšin — všech menšin, včetně té naší — jsou nedělitelná. Nechceme-li, aby někdo pošlapával naše práva, neváhejme bránit práva jiných.

ProAlt zdraví Gay Pride

Když jsme před rokem zakládali ProAlt, byli jsme otevření všem politickým barvám kromě hnědé. Tehdy nás nenapadlo, jak se v tom vlastně podobáme duhové vlajce gayů, leseb, bisexuálů a trangenderových lidí: ta vlajka také obsahuje všechny hlavní barvy a je  otevřená celému spektru lidských osobitostí a možností. Ale hnědá na ní není.

Oslavujme svůj první Pride a radujme se z toho, že svou jinakostí přispíváme k pestrosti světa, ke všem barvám duhy. A nahnědlými pány — i kdyby sídlili bůhvíjak vysoko v českém politickém panteonu — se přitom nenechme rušit ani vyvést z rovnováhy. Přeju vám jménem ProAltu co nejbarevnější první Pride!