V Libyi je zase vše jinak. Anebo ne?

Petr Jedlička

Zprávy o povstaleckých úspěších a brzkém konci války vystřídaly jiné, spíše pesimistické. Čím to, že se vše náhle tak změnilo? Stali se zpravodajové agentur obětí manipulace? A jak to tedy s povstaleckými vyhlídkami vypadá?

Zdá se, že v Libyi je zase vše jinak. Kaddáfího synové jsou na svobodě, boje v Tripolisu propukají s novou intenzitou, mluvčí prorežimní vlády tvrdí, že povstalci zahájily ústup. Jak to, že se vše tak najednou obrátilo? Naletěli jsme my, novináři, kteří pracujeme s informacemi z velkých agentur a vývody jejich zpravodajů, úmyslné či systémové manipulaci? A jak to tedy s postavením povstalců vlastně vypadá?

Čtete rádi analýzy zahraničního dění z dílny Petra Jedličky? Podpořte rubriku Svět a pomozte jí rozšiřovat kapacity.
×

Soudím, že odpovědi na tyto otázky jsou v tomto případě ještě víc propojené, než bývá v podobných obvyklé. Takže popořadě.

To, že ke vpádu velkých povstaleckých houfců do Tripolisu skutečně došlo, je nesporný fakt. Dalším faktem je, že se vzbouřenečtí ozbrojenci vzápětí po hlavním městě rozptýlili, a to bez tužšího odporu. Sporné je, zda tato absence mohutnějších střetů byla způsobena taktickým ústupem profesionálně vycvičených vojáků do lehce hajitelných pozic, kde se přeskupili, a nyní podnikají protiútok; nebo zda vojáci prostě utekli a stávající boje vedou jen milicionáři, elitní prorežimní oddíly a Kaddáfího gardisté, resp. gardistky.

Rozpory ve výkladu právě tohoto typu lze dohledat i ve zpravodajství ze všech čtyř dnů aktuálního tažení. Například dnes: podle zpráv z úterního odpoledne se povstalečtí bojovníci přiblížili k opevněnému komplexu Báb Azízíja, kde se dost možná ukrývá i sám libyjský vůdce; již včera navíc prý dobyli budovu státní televize a mezinárodní letiště.

Informace od novinářů v jiných částech města však popisují nepřehlednou změť potyček s odstřelovači a izolovanými skupinami bojovníků, jež leckde ovládají i celé ulice. Bojovat se má opět i ve městě Zavíja (oficiálně dobytém minulý týden) a u tuniské hranice (jíž by povstalci měli kontrolovat minimálně od začátku srpna).

Je zjevné, že ona optimistická linie výkladu v minulých dnech nemístně převážila. V úterý ráno se naopak dostaly více prostoru skeptičtější obrazy. Na počátku obratu stálo noční zjevení Kaddáfího syna Sajfa Isláma v tripoliském hotelu Rixos — toho syna, jenž měl být podle zpráv z nedělní noci dávno v zajetí. Proto se jeví dnes rozpor významnější, než kdy dříve. A zde je místo pro druhou otázku: Šlo o účelovou dezinformaci (jež byla eventuálně součástí dalšího shluku dezinformací, resp. přímo dezinformační kampaně), nebo k zajetí Kaddáfího mladšího (a dalším úspěchům povstalců) skutečně došlo, načež se situace nějak změnila?

Upřímně řečeno, netroufám si říci. Pro účelovost výkladu hovoří četné indicie o zájmu velmocí ukočit horkou fázi bojů do závěru srpna či zřejmý aktivismus v přístupu reportérů Al Džazíry, od nichž dnes pochází většina zpráv. Pro prostou změnu situace zas mluví dosavadní průběh konfliktu, povstalecká taktika krok vpřed, krok vzad, anebo klasická představa válečného chaosu. 

Zvláště internetová média plní současně analýzy i komentáře, které se snaží o určitější odpověď. Stále jde ale jen o výklady dílčích jevů, jež místy navíc nabývají rysů konspiračních teorií. Možná se pravdivost některých z nich později prokáže, jak tomu bylo u zištné (ropné) části příčin invaze do Iráku. Jejich šiřitelé pak získají zaslouženou proslulost. Dnes je však na něco podobného ještě brzy.

A proto zpět k faktům: Jak to s povstaleckou situací vlastně vypadá?

Nespornou skutečností (číslo tři) je, že vzbouřeneckou Přechodnou národní radu uznaly za legitimního zástupce libyjského lidu další vlády, jejichž názor je pro situaci v regionu podstatný: tuniská a egyptská. Nad to dorazily gratulace povstalcům ze všech států Perského zálivu, od dosud neangažovaných západních velmocí a také z Íránu. V diplomaticko-obchodní rovině se mezitím rozeběhl usilovný zápas o výhodnější postavení v nových ropných kontraktech; a tu si povstalecké vedení snaží předcházet i zástupci zemí, které se dosud snažili hrát na obě strany: Číny a Ruska.

Těžko si za této situace představit, že by — a zde se znovu vracím k výkladům — libyjský konflikt skončil porážkou takto mezinárodně posílené reprezentace. Vývoj už zašel příliš daleko. Stoupenci režimu se mohou ještě pár dní bránit. Do Tripolisu mohou přispěchat i bojovníci z Kaddáfího kmene, jež k tomu vyzval libyjský vůdce ve svém posledním projevu. A pokud povstalečtí představitelé selžou jako politici přebírající moc, mohou se boje ještě rozšířit.

Na každý pád ale již půjde o novou situaci. Rebelové se dostávají do pozice dominantní síly v zemi. Podoba dalšího dění teď záleží zejména na jejich postupu. A kdyby za režimem libyjského vůdce stála opravu dominantní část národa, na níž se odvolával po celé uplynulé měsíce, a kdyby tato nyní povstala, šlo by již o konflikt zcela jiného typu, než v jakém oprávnila Rada bezpečnosti OSN NATO zasáhnout.

V tomto významu je nyní v Libyi opravdu všechno jinak, ač mnohou ze zpráv vzápětí jiná popírá.

  Diskuse
  August 23, 2011 v 17.41
  Aktualizace
  Podle informací zpravodajů AP se hodinu po vydání tohoto textu podařilo povstalcům prorazit vnější opevnění komplexu Báb Azízíja. Může jít další zprávu plně zapadající do schématu popsaného v komentáři; anebo o skutečný zlom ve vývoji. Uvidíme v nejbližších hodinách ...
  August 23, 2011 v 17.56
  Aktualizace 2
  Podle Al Džazíry vybombardovaly rebelům cestu do Báb Azízíji letouny NATO. Podle povstalecké televize právě zavlála nad jednou z budov komplexu vzbouřenecká (monarchistická) vlajka. Dle komentáře moderátorů živého vysílání BBC je pod komplexem spleť tunelů, kde mohou boje pokračovat dál.

  Není jasné, kdo bránícím se jednotkám velí. Agenturami se současně šíří dohady, že se v Báb Azízíje nachází sklad chemikálií, z nichž lze vyrobit chemické zbraně. Dle dosud obecně přijímaného názoru se měl Kaddáfího režim všech těchto komponentů zbavit již po americké invazi do Iráku ...
  August 23, 2011 v 19.32
  Aktualizace 3
  Zprávu o vpádu povstaleckých bojovníků do komplexu Báb Azízíja se agenturám podařilo ověřit z videozáznamu, na němž se povstalci snaží zdemolovat slavný monument se zlatou pěstí drtící americkou stíhačku - památník na bombardování Libye v roce 1986. V části objektu o rozloze šest kilometrů čtvrečních se stále bojuje.
  MN
  August 23, 2011 v 23.43
  Je otázka, jakou cenu má vítězství dosažené po cestě vybombardované letouny NATO. Zdá se, že pro někoho je touha po ropě silnější než smysl pro realitu.
  August 24, 2011 v 1.2
  Ano, pane Nováku,
  je to otázka. Už proto, že s tou válkou kvůli ropě je to trochu dvojsečné. Kdyby NATO intervenci neprovedlo a režim povstání v březnu zašlapal do země, mohl byste tu dnes napsat, že NATO se v Libyi neangažovalo, aby nepoškodilo zájmy svých ropných společností, které tam těžily za Kaddáfího. A taky byste měl svým způsobem pravdu ...
  August 24, 2011 v 7.58
  Vše jinak, nebo ne? To byl motiv článku. Jak v dnešní době fungují média, když jsou schopna v řádu několika hodin diametrálně měnit zpravodajství? Není už dávno novinářská etika v háji a jako ověřené zprávy se vydávají toužebná přání autorů a hlavně jejich chlebodárců? Tady si asi s odpovědí moc hlavu lámat nemusíme.
  Všude jsem psal, že samotného Kaddáfího může vzít čert. Jistě to není Mirek Dušín. Stoprocentně jisté však je, že ho ale ani žádný Dušín nevystřídá. Pletu se hodně, když teď prohlásím, že libyjská suverenita skončila? Že jako první kroky provede maňásková vláda nezvratnou privatizaci všeho cenného, hlavně však ropných zásob a libyjcům zůstanou jen dluhy a poušť? Že současná životní úroveň půjde rapidně dolů, stejně jako v Iráku, protože profit ze všeho bude mít jen velmi uzká skupinka, kolaborující s nadnárodními monopoly? A že to vše musí zákonitě takto proběhnout i z toho důvodu, že povstalci zvítězili jen díky NATO? Věřte, že na tohle bych si vsadil pořádný balík a neměl bych strach, že prohraju.
  August 24, 2011 v 8.46
  I když bych možná prohrál, protože ve hře je ještě varianta vlády náboženských fanatiků.
  August 24, 2011 v 10.41
  To jsou, pane Ševčíku, ty nejčernější varianty. Ale ano, možné to je ...
  August 24, 2011 v 11.53
  Ne, to nejsou ty nejčernější varianty, věřím v to, že vše může dopadnout ještě hůře, občanské války a podobně. Považuji to za za velmi střízlivý odhad budoucího vývoje. Vždyť se stačí podívat na dosavadní dění v zemích, kde se NATO a USA angažovaly. Spořádaný a klidný budoucí vývoj není ani cílem zaangažovaných nadnárodních firem. Na zlodějiny a rabování je nejlepší chaos a zmatek, to ví přece každý. Teď jsem poslouchal na ČR 1 zprávy a byla tam zajímavá informace, že Tripolis je plně v rukou povstalců, načež mě ten samý hlas informoval, že spojenci podnikají na Tripolis nálety. Dost velká hovadina za naše peníze. A jako třešničku na dortu mě ten samý hlas informoval o pohřbu odbojáře proti komunismu Mašínovi. Jako veřejnoprávní médium si ČR 1 nechalo ČSSD ukrást asi bez většího odporu. Pak se nemůžeme divit zpitomělosti lidí.
  August 24, 2011 v 13.52
  Myslel jsem nejčernější varianty poválečné konsolidace ... nejčernější variantou vůbec je mimochodem teď podle mě zoufalé odpálení špinavé jaderné bomby Kaddáfího lidmi. Podle ranního výroku bývalého inspektora Mezinárodní agentury pro atomovou energii Olliho Heinonena se ve výzkumném centru u Tripolisu nachází dostatek uranu i dalších nutných komponentů pro její sestrojení. Jinak to ale cítím podobně jako vy.