Blokáda dialogu

Matěj Stropnický

Vláda i odboráři a na jiné úrovni vedení šumavského parku a ochránci přírody spolu viděno mediální zkratkou vedou monolog, kde nikdo neposlouchá a zdá se, že přispívají k vyhrocení situace rovnoměrně. Jenže na vině je především vláda.

Umění vyhrotit situaci je jistě v politice neméně důležité, než umění vést dialog. Stávku odborářů i třeba blokádu kácení v Národním parku Šumava organizovanou ekology je třeba vidět spojitě: tam i onde vláda prosazuje nebo dokonce koná bezohledně a odmítá se bavit o kompromisech. Každá stávka nebo i blokáda jako její razantnější podoba má tři aspekty, které je třeba vidět a vyhodnotit zvlášť: právní stránku, legitimitu zvolených nástrojů a obsah požadavků.

Obecné právo na stávku přiznává všem Listina základních práv a svobod. Proto nemá pravdu poslanec ODS Petr Tluchoř, když o něm píše: „Odboráři se hluboce mýlí, když si toto odvozené sociální právo vykládají jako jednu ze základních svobod, jakými jsou právo na svobodu, na život či na majetek.“ Právo na stávku je stejně základní jako ochrana soukromého vlastnictví nebo bezplatné zdravotnictví. Zvláštním zákonem upravit její podobu, jak o tom nově mluví ministr spravedlnosti, je sice možné, ale od této vlády nebezpečné, protože hrozí omezení skrze administrativní překážky.

Vyjádřit odpor, ano i „postavit se na odpor“ Listina výslovně umožňuje tam, kde jde o ohrožení demokracie či porušování základních práv či zákonů ze strany kohokoliv tedy včetně vlády. Takovým nástrojem je blokáda, a lhostejno už jestli jde o blokování dopravy s cílem zabránit reformám, které jdou proti základním právům v Listině obsaženým, nebo o blokování kácení stromů na Šumavě, kde je porušován zákon o ochraně přírody i vyhlášky vedení parku. Slova již citovaného Petra Tluchoře na adresu blokády: „Jde o kriminální čin, za který hrozí podle trestního zákoníku až tři roky vězení,“ ladí víc než s českým právním řádem s nedávným vyjádřením běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka na adresu tamní stávky: „To se mám jen nečinně dívat? Budu je sledovat, a potom udeřím tak tvrdě, že ani nestihnout utéct za hranice.“

Akumulovat politický kapitál lze nejtrvaleji důvěrou v soulad slov a činů, nejsnadněji ale slibováním a strašením. Vláda i odboráři a na jiné úrovni vedení šumavského parku a ochránci přírody spolu viděno mediální zkratkou vedou monolog, kde nikdo neposlouchá a zdá se, že přispívají k vyhrocení situace rovnoměrně. Jenže na vině je především vláda, to ona navrhuje a silou prosazuje tu i onde svou, i odboráři i ochránci chtějí pouze udržet současný stav, nové požadavky nekladou. Je to soubor bezohledných neoliberálních reforem vlády, který vyvolává bezohlednou reakci odborářů i ochránců. Tuto spirálu je jistě třeba zastavit a může to udělat v období mezi volbami opět jen vláda. Moudrá vláda nehájící jen úzké skupinové zájmy bude znovu vyjednávat a budu muset i ustoupit, ty ostatní vlády mají vždy ještě možnost použít pendreky a vodní děla. Jenže to už tu bylo.

Česká republika čeká na reformy se zcela odlišným étosem, ve zdravotnictví, školství, energetice i ochraně přírody. Alternativní vizi ovšem nepředkládá současná opozice, ta pouze hájí těžko udržitelnou minulost. Kdo nevidí řešení v současných reformách výhodných jen pro někoho a likvidačních pro většinu ani v pokračujícím životě ničím neomezené spotřeby na dluh musí hledat alternativy. A kdo je chce i uskutečňovat, nemá v současném politickém establishmentu žádného opravdového spojence a musí se rozhlížet mimo něj.

  Diskuse
  SH
  July 7, 2011 v 21.27
  Proč tak decentně?
  Nejde o žádnou blokádu dialogu. Jde o pokračování revoluční diktatury, která panovala v této zemi za všech pravicových vlád.
  July 17, 2011 v 1.08
  Úkol vláda
  Obecně vzato je rozhodně potřeba vést dialog. Domnívám se ale, že to není primárním úkolem vlády - ta jakožto exekutivní složka státní moci má především JEDNAT. Je zjevné, že dosavadní fungování státu na dluh, s výdaji dlouhodobě vyššími než příjmy, je neudržitelné - z dialogu levice a pravice pak vzešly dva základní modely řešení této situace. Pravicový model chce především snížit státní výdaje, zatímco levicový by raději zvýšil příjmy. Nedá se objektivně rozsoudit, který model je "ten správný", při minulých volbách dala ale většina voličů zapravdu těm pravicovým stranám, snad proto, že působily důvěryhodnějším dojmem, že jejich model ke kýženému výsledku snížení státního zadlužování opravdu povede. Vzhledem k programu levicových stran, které mluvily především o vysokých výdajích bez důrazu na to, kde na ně chtějí vzít, asi není divu. Těžko teď ale zazlívat vládě, že se tento svůj model, který byl obsažen v jejich volebních programech, snaží uskutečnit.

  Koneckonců je ale možné, že do příštích voleb půjde tentokrát levice s rozumnějším plánem na zlepšení fungování státu - a pro změnu se tedy půjde za cílem nastolení vyrovnaného rozpočtu "po jejich", zvýšením přímých daní. To už je ale úkolem současné opozice, přesvědčit voliče, že to jde i jinak a třeba i lépe - těžko ale chtít od současné vlády, aby dělala něco jiného, než k čemu byla zvolena.
  VF
  July 17, 2011 v 17.54
  P. Čando, současná razantní absurdní škrtací politika Šnofouse Kalouska a další kroky vlády mají příliš dalekosáhlý dopad do budoucna, než aby směli JEDNAT tak, jak jednají, hrozí dlouhodobé následky!
  I když se po příštích volbách ujme kormidla jakkoliv geniálně moudrá vláda, levicová či pravicová, nebude mít z čeho brát; snížené příjmy jim už nedovolí jakékoliv povzbuzování poptávky změnami ve výdajové stránce rozpočtu.
  Chci ale reagovat především na něco jiného z vašeho posledního příspěvku. Pobavilo mne, jak jste použil slova JEDNAT. Pod vaši větu, že primárním úkolem vlády je především JEDNAT bych se hned s vámi spolupodepsal.
  Sloveso jednat má však tyto možné významy:
  1. činit, konat, reagovat;
  2. sloužit, fungovat;
  3. počínat si, chovat se;
  4. předstírat, hrát si;
  5. zvažovat, měřit, rozmýšlet;
  6. projednat,diskutovat, rozebírat;
  7. vyjednávat, dojednávat, sjednávat, řešit sporné otázky.
  Tato vláda je pro svou zem čiročirou katastrofou, protože JEDNÁ jak jedná.
  Pokud sám tvrdíte, že nelze objektivně posoudit, který model je ten správný, měl byste uznat, že za situace, kdy vláda má mizivou podporu obyvatelstva a její kroky budou mít dlouhodobé důsledky, měla by JEDNAT s opozicí v 6. a 7. významu tohoto slova; nikoliv soustavně jednat ve 4. významu slova jako dosud.
  July 17, 2011 v 18.51
  Tak jinak
  Pane Friči, omlouvám se tímto za nedostatečnou definici použitých pojmů. Slovesem "jednat" jsem měl na mysli významy číslo 1.-3. z Vašeho výčtu, tedy činit, konat apod.
  Co jsem chtěl říct - že politický dialog se zásadně liší dejme tomu od řešení problému, zda byla dřív slepice či vejce. O tom se samozřejmě dá diskutovat donekonečna, všem je jasné že se stejně nikam nedojde a nic se neděje.
  V politice, oproti tomu, je čas vést dialog o tom, jak se ten stát má vést, ale je také čas shrnout, k čemu jsme tím dialogem dospěli, a opravdu podle toho ten stát řídit. Tím mezníkem jsou pak volby - před nimi se především diskutuje, jak by to po nich mělo vypadat, při volbách samotných se pak "rozštípne", kdo byl v diskuzi přesvědčivější, a ten pak podle toho další čtyři roky vládne. Pak se zase začne diskutovat, jestli se tento způsob osvědčil nebo jestli bude lepší dát šanci nějakému jinému, a podle toho se pak systém změní/nezmění. Diskuze samozřejmě na úrovni společnosti probíhá pořád, ale není povinností vlády se touto diskuzí mezi volbami řídit.
  Všimněte si prosím, že jsem doteď mluvil obecně, ne konkrétně o této vládě. Ohledně ní ale musím reagovat na jednu věc - píšete o nějakých výrazně snížených příjmech rozpočtu vinou této vlády. Nějak mi není jasné, co tím myslíte - jediná větší opatření na příjmové straně rozpočtu je možnost vyvedení části sociální daně do fondů (tedy snížení přímých daní) na jedné straně a zvýšení DPH na straně druhé. Tyto dvě opatření se ale nazvájem vyruší, nula od nuly pojde a příjmy by tak měly zůstat stejné - nepletu se? Nebo víte o nějakých dalších opatřeních, které mi unikly?
  VF
  July 17, 2011 v 20.08
  Především neopomenu zmínit ...
  ... přímou evidentní zodpovědnost členů této vlády za obrovské korupční úniky a zásadní účast dnešního hybatele reforem Kalouska na minulém podtržení příjmů rozpočtu za Topolánka. Jejich propočty se už vícekrát ukázaly jako falešné, pravděpodobně záměrně falešné. Například pravidelně nadhodnocují předpokládané rozpočtové příjmy po každé daňové změně. Tyto změny jsou totiž obvykle v neprospěch skupin dosud tvořících značnou poptávkou sílu. To nejen likviduje státní rozpočet, ale navíc i příliš velkou část rodinných rozpočtů. Díky kolaboraci médií se o tom téměř nemluví a vláda proto začíná spěchat. Nejpoužívanější metodou práce této vlády je jednat ve významu předstírat, skutečnou definitivní podobu předkládaných zákonů většinou do poslední chvíle skrývá a potom je prožene poslušnou hlasovací mašinerií.
  Takové vládě už nelze věřit nic, a už vůbec ne, že cokoliv co bude provádět, bude ku prospěchu této země. A Nečas vyhrožuje, že než dosud: "mnohem víc práce je před námi". Bůh nás ochraňuj.
  Ještě naposledy ke slovu JEDNAT, Nečas se před pár dny v Parlamentu navíc pochlubil, že za rok jeho vládnutí: "žádný vládní návrh zákona nebyl zamítnut nebo vrácen k dopracování".
  P. Čando, jste si s Nečasem v chápání slova JEDNAT velice blízcí.
  July 17, 2011 v 22.59
  Další pokus
  Úvodem děkuji za přirovnání mého uvažování k panu předsedovi vlády, jsem tím polichocen. Byť vůči jeho straně mám mnohé výhrady, pana Nečase samotného si velmi vážím.
  Jinak si ale musím vzít příklad z Malého prince a neupouštět od otázky, kterou jsem již jednou dal - jakým svým činem má podle vás současná vláda způsobit tak razantní a nezvratný propad příjmů, že s tím již příští vlády sotva co udělají?
  Dozvěděl jsem se tedy cosi o minulé vládě, pak něco o korupci (která, i kdybychom připustili její nárůst, rozhodně spadá do výdajové oblasti a ona příští geniální vláda si s ní tudíž jistě hravě poradí) a jakýchsi manipulacích s informacemi o očekávání daňových výnosů; jen té odpovědí na mou otázku se mi pořád nějak nedostalo...
  MN
  July 17, 2011 v 23.13
  Pane Čando,
  nebudu rozebírat všechny polopravdy z Vašeho diskuzního příspěvku, ale tento výrok mne nejvíc vybudil: "Těžko teď ale zazlívat vládě, že se tento svůj model, který byl obsažen v jejich volebních programech, snaží uskutečnit."
  Nejsprostší krok vlády ČR (stydím se napsat naší) je záměr zvýšení dolní sazby DPH z 10% na 20 resp. 17,5 a nyní snad 19%. Jedná se o skrytou daň na hlavu a další prohloubení degrese daní. To bylo ve volebním programu některé ze stran koalice?
  "Nebudeme zvyšovat daně", tím byly míněny ale především daně pro bohaté. Ty byly naopak v posledních letech výrazně sníženy - daně právnických osob byly sníženy od roku 2004 z 26% na 19% (výpadek příjmů řádově 50 mld), progresivní daň FO 12-19-25-32% byla v roce 2008 nahrazena rovnou daní 15%, byla zrušena dědická daň, díky nákladovým paušálům byl téměř milion OSVČ osvobozen od placení daně z příjmu, byl znovu zaveden zápočet DPH pro firemní osobní vozy atd. A to vše v době rostoucího zadlužení státu! O nějakých krocích proti korupci nemluvě, korupci se ale nepodaří v kapitalismu odstranit nikdy. Občanům tohoto státu je to ale zřejmě jedno, o mládeži zmanipulované médii nemluvě. Věci Veřejné se teď bijí jako lvi o zachování 17,5% podle koaliční smlouvy - ale v té první to určitě nebylo...
  VF
  July 18, 2011 v 0.18
  P. Čando, až vám konečně vysvětlím to co zatím nevíte a tak moc to chcete vědět, už Nečase tak zbožňovat nebudete.
  Pane Čando, určitě souhlasíte, že tandem Kalousek-Topolánek podtrhl příjmy rozpočtu takovým způsobem, že i nejlepší evropský ekonom Kalousek s tím má dnes trochu potíže. Ale protože je to takový borec, nedávno vláda navrhla komplex změn zákonů, který, jak sami tvrdí, bude znamenat dopad na příjmy rozpočtu jen v letech 2013-2014 mínus 7 až 8 miliard Kč.
  To samozřejmě znamená, že můžeme očekávat pokles příjmů podstatně větší, ještě se nestalo aby ve věci rozpočtu Kalousek nelhal a nepodváděl, takže skuteční experti (tzn. ne ti vládní) odhadují pravděpodobný dopad nejméně mínus 20 miliard.
  Toto bude doprovázeno dopady především na nízko-příjmové skupiny, ale protože tato problematika vás nezajímá, toto nebudu komentovat.
  Psal jste však, že vám vyšlo, že nula od nuly pojde a příjmy by tak měly zůstat stejné, takže se asi přihlaste u Kalouska a vysvětlete mu to se všemi modely, s kterými jistě počítáte, jistě pak bude raději národu tvrdit, že příjem rozpočtu neklesne, než že klesne o dalších 8 miliard.

  Doufám že, i když co nejstručněji, jsem na vaše naléhání odpověděl. Podle toho, jak jste byl ke konci dotěrný, tak tato fakta jste neznal, nicméně teď už máte asi konečně jasno. Jen se bojím, že tím pádem teď půjdete po Gottwaldovsku této vládě po krku.
  Škoda, že mne nutíte vám tyto věci vysvětlovat pod článkem, jehož ústřední téma je docela jiné a to arogantní neochota vlády k dialogu (jednání).
  July 18, 2011 v 13.03
  Pane Nováku,
  začnu odpovědí na Vaši přímou otázku: Ano, zvyšování DPH v programu některé vládní strany bylo, a sice v kapitole věnované důchodové reformě v programu TOP 09: "Výpadek příjmů stávajícího průběžného systému financování důchodů pokryje vláda z aktiv společnosti ČEZ a v případě nutnosti z nepřímých daní." Pokud Vás tedy můj názor popudil, je mi to líto, ale musím na něm trvat.
  Pokud jde o v minulosti způsobený propad příjmů, tam je to něco jiného - k tomu samozřejmě došlo a nikdy jsem neříkal nic jiného. Došlo k němu ovšem záměrně, protože minulá vláda jakožto vláda pravicová se kloní raději k modelu štíhlého státu - méně vybrat, méně přerozdělit. S tím samozřejmě nemusíte souhlasit, ale je to zcela legitimní styl vedení státu. Je pravda, že minulá vláda se věnovala možná trochu dříve osekání příjmů než osekání výdajů, což není asi úplně ideální pořadí; ale nebojte se, současná vláda už pracuje i na té druhé fázi.
  July 18, 2011 v 13.19
  Pane Friči,
  předem bych Vás rád poprosil, abyste nezveličoval - například jsem napsal, že si pana Nečase vážím, a Vy mi již podsouváte jeho "zbožňování"; chtěl jsem pouze odpověď na svou otázku, a už jsem prý "dotěrný".
  Mám pocit, že i náš spor je založen na něčem podobném - já jsem se totiž ohrazoval proti názoru, že snížení příjmů způsobené touto vládou bude natolik markantní, že znemožní příští vládě případnou nápravu situace. Teď se však dozvídám, že oním katastrofálním snížením příjmů je myšleno 8 miliard za dva roky! Příjmy státního rozpočtu za roky 2013-2014 dohromady přesáhnou i podle pesimistických odhadů 2000 miliard Kč; i když budeme počítat s Vámi uváděným propadem 20 mld., pořád jsme na méně než 1% snížení příjmů.
  Přiznám se tedy, že ono numero mi skutečně nebylo známo; v kontextu velikosti celého rozpočtu je to ovšem skoro-nula a není podle mě rozumné kvůli němu strašit nějakou nenapravitelnou rozpočtovou katastrofou.
  July 18, 2011 v 15.18
  Ještě k příjmům rozpočtu
  Statistika nuda je, má však cenné údaje. Tak tedy - za dobu existence ČR klesly její státní příjmy meziročně jen dvakrát. Poprvé mezi lety 2002-2003 (premiér Špidla, MF B.Sobotka), kdy klesly navzdory růstu HDP 3,6%. Podruhé mezi 2008-2009, duo Topolánek-Kalousek; to však lze přičíst na vrub krizi a s ní spojenému poklesu HDP o 4,1%.
  Zmíněné úpravy daně z příjmu FO i PO však platily od roku 2008 - jak to vypadalo tam? Ve srovnání s předešlým rokem se vybralo o 39 mld. víc a překonalo (sic!) to tak odhad, a to navzdory již jen 2,5procentnímu růstu ekonomiky. Takže ono to s tou Topolánkovou vinou zas tak ostré nebude.

  Zdroje: http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_rozpo%C4%8Det_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky a http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/analyzy-statistiky/hlavni-makroekonomicke-ukazatele-cr/1000431/49089/#hdp
  MN
  July 18, 2011 v 22.19
  Ještě k příjmům rozpočtu
  Nevím, odkud máte údaje o daňových příjmech, ale já mám jiné. V roce 2003 se daňové příjmy zvýšily o 80 mld (901 na 981). V roce 2008 klesly příjmy FO-záv. činnost o 11 mld, podnikatelů zůstaly na stejné úrovni a PO vzrosly o 18 mld, oblíbená DPH vzrostla o 19 mld. Ale nejsem profesionální ekonom, nechci do toho zbytečně zabřednout. Ale té druhé fáze narovnávání rozpočtu se na rozdíl od Vás docela obávám. Já vcelku rozumín našim předkům, kteří založili stát pro blaho občanů. Bohužel naše současná vláda ho chce zlikvidovat v zájmu malé skupiny těch nejbohatších.
  July 19, 2011 v 0.20
  Ještě k příjmům rozpočtu
  Nemluvil jsem jen o daňových příjmech, ale o všech příjmech státního rozpočtu; a ty klesly mezi lety 2002 a 2003 ze 705 mld. na necelých 700, viz web ČSÚ: http://www.czso.cz/csu/2004edicniplan.nsf/t/5500377B78/$File/0605.xls. Ale to není tak podstatné, navíc na detailnější analýzu "proč tehdy příjmy klesly a kdo za to může" nejsem taky ten pravý.

  Pokud jde o budoucnost, každý máme své obavy. Třeba já jsem se donedávna hlavně bál, že náš stát spěje pomalu, ale jistě do dluhové pasti a jednoho dne se z toho zhroutí - jako to některé evropské státy čeká velmi brzo a zjevně neodvratně. Současná vláda mi v tomhle ohledu dává naději, že nebude tak zle, a já jsem jí za to vděčný.
  July 19, 2011 v 0.39
  Pane Čando, vy studujete ekonomii? Vidím, že srdnatě diskutuje o daňovém systému, tak se ptám ze zvědavosti...
  July 19, 2011 v 1.32
  Ekonomii ne, ale čísel si užiji taky dost - studuji matematiku. Makroekonomii mám jen jako takového koníčka
  July 19, 2011 v 6.18
  Příjmy rozpočtu
  O kvalitě hospodaření vlády právě vypovídají lépe daňové příjmy než příjmy celkové. Celkové příjmy státu se skládají nejméně ze tří částí: vybraných daní (plus sociálního pojištění, případně dalších státem vybíraných poplatků), zisků státních podniků (a dalších podobných aktiv) a zisků z privatizace. Právě privatizací, rozprodejem státního majetku, lze zamaskovat, když stát špatně hospodaří se svými aktivy a nevybírá daně nebo dusí hospodářství. Je to ovšem takový příjem, jako když prodám byt a stanu se bohatým bezdomovcem, nebo ještě spíš jako když továrník prodá podnik a jde na pracovní úřad.
  July 19, 2011 v 6.22
  Výdaje rozpočtu
  Rozpočtové výdaje se dělí na takzvané mandatorní, čili nezbytné, a nemandatorní, neboli zbytné. Naši vládnoucí škrti šetří především na výdajích nezbytných, zcela zjevně proto, že právě z těch zbytných se financuje korupce, z nich vedou penězovody do kapes klientů stranických kmotrů. Výsledkem jsou asi takové úspory, jako kdyby rodina rozhodla, že děti musí méně jíst, aby si tatínek mohl koupit nový sportovní automobil.
  July 19, 2011 v 8.58
  Politický slabikář
  Mafiáni milují moc. Mumlají mantru: My máme mandát! My se máme!
  July 19, 2011 v 9.05
  Pěkná aliterace, pane Macháčku... Kritika poezií...
  July 19, 2011 v 9.30
  Mandát vlády
  Mandát vlády je oblíbený blábol českých pravicových politiků. Není vyhrazen pouze pravici, svou povahou je spíše mafiánský a spolupráce ČSSD s ODS na zavádění většinových prvků do volebního systému, aby se vítězům voleb sestavovaly vlády snáze, ukazuje, že mantrou o mandátu by se skutečně rádi oháněli i politici levicoví, kdyby to zrovna byli oni, kdo drží moc.

  Ve skutečnosti mandát mají jednotliví poslanci a mají jej k tomu, aby v parlamentu (tedy na místě určeném k mluvení) domlouvali mezi sebou navzájem směřování státu v zájmu voličů. Voličům mají být k dispozici ve svých poslaneckých kancelářích, tuším, že na jejich provoz dostávají i státní příspěvek. Volby nejsou bianco šek, smyslem demokracie není svobodně si zvolit na čtyři roky diktátora.

  Být pojistkou proti ztrátě kontaktu poslanců s voliči je jedním z účelů referenda. Naše ústava s referendem počítá, naši politici se mu nicméně účinně brání tím, že zcela bez ohledu na ústavu odmítají přijmout potřebný zákon, prováděcí předpis k obecnému referendu. Nejsem ústavní právník, abych dokázal posoudit, zda to náhodou neznamená, že referendum, na které máme z ústavy právo, můžeme uspořádat jakkoliv, protože žádný zákon jeho pravidla neomezuje, a hlasovat tak v zásadě kdykoliv o čemkoliv třeba na táborech lidu; nerespektovat výsledek takového referenda by pak bylo protiústavní.

  Pokud jde o vládu, ta by podle známé fráze o třech pilířích demokracie měla být zřejmě oddělená od parlamentu. Možná by ji měli volit občané v samostatných volbách, možná by měla být ze zákona úřednická, nesestávat z politiků, ale z odborníků. Vláda má řídit stát v rámci zákonů, parlament má jednat o těchto zákonech (a soudy hlídat, zda vláda ani nikdo jiný zákony nepřekračuje, ústavní soud pak, zda si zákony schválené parlamentem navzájem neodporují). To, že vlády jsou úzce propojené s parlamentní většinou, je degenerativní choroba demokracie. Moc zákonodárná splývá s mocí výkonnou, táž skupina lidí řídí stát i upravuje pravidla jeho provozu. Vrcholnou patologickou formou je převálcování opozice, kdy si vláda dělá, co chce, nekouká nalevo napravo a s nikým se nebaví. K dokonalosti v naší současné situaci schází ústavní většina vládní koalice a plné ovládnutí justice; nedávné předběžné opatření „nezávislého‟ soudu na Kalouskovu objednávku svědčí o tom, že k ovládnutí justice má vláda slibně nakročeno.

  Poslední pojistkou demokracie je hněv lidu. Zakladatelé Spojených států amerických dokonce dali zcela záměrně do ústavy právo na zbraň proto, aby občané mohli kdykoliv proti špatné vládě přímo ozbrojeně povstat.
  July 19, 2011 v 12.58
  Mandatorní - pojmy s dojmy
  Vykládat pojem "mandatorní" jako "nezbytný" je poněkud přitažené za vlasy; všeobecně přijímaný český ekvivalent je "povinný" (z lat. mandatus - přikázaný, závazný). To ale nic nevypovídá o jejich postradatelnosti - stát se k jejich vydávání prostě zavázal svými zákony. Ty zákony ale samozřejmě můžou být špatné (třeba proto, že nařizují navyšování těchto výdajů rychlejší než jsou schopny růst příjmy, což se děje) a jako takové by měly být změněny.
  July 19, 2011 v 13.13
  Zpátky k dialogu
  Moc mě zaujal příměr pana Macháčka o "zvolení si diktátora na čtyři roky". Je pravda, že mé vnímání "po volbách už míň mluvit a víc konat" by tím mohlo zavánět, ale je tu jeden zásadní rozdíl, a sice právě ten, že poslanců je víc. Když jsou diktátorů dvě stovky, už to z podstaty věci nejsou diktátoři. Zastupují různé názory občanů a musí se mezi sebou dohodnout, aby to fungovalo.

  Shoda napříč celým názorovým spektrem je pak ale něco jako UFO - hodně se o ní mluví, ale nikdo ji nikdy neviděl a mnozí pochybují, zda se jejího spatření lidstvo vůbec dožije.

  Proto je systém nastavený tak, aby stačilo, když se spolu shodne nadpoloviční většina poslanců - a i to dá někdy tak zabrat, že vyžadovat ještě dialog (tedy, přijímat požadavky) s opozicí je už naprosto nereálné. Obzvláště pak, když se její názory na cokoli, na čem se vládní koalice horko těžko domluvila, dají shnout do věty "Jsme zásadně proti". Zkuste někdy najít kompromis s "Jsme zásadně proti" a uvidíte, proč nedochází k dialogu s opozicí.
  + Další komentáře