Obnovitelná energie bude světu stačit, spočítal IPCC

Roman Bureš

Dle nové studie Mezivládního panelu pro klimatické změny při OSN by obnovitelné zdroje mohly do 40 let pokrýt až 80 procent veškeré spotřeby, a to za použití dnešních technologií. Záleží prý jen na vládách, zda budou ochotny investovat nemalé prostředky.

Obnovitelná energie by do čtyřiceti let mohla pokrýt až osmdesát procent veškeré světové spotřeby. Vyplývá to ze závěrů nové studie odborného panelu OSN, zveřejněné v pondělí. Její autoři přitom tentokrát nevyzdvihují reálné možnosti zelených technologií při odvrácení následků globální změny klimatu, ale otázku ochoty národních vlád přijmout potřebnou legislativu a investovat.

Mezivládní panel pro klimatické změny (IPCC) — sdružení dvou tisíc vědců svolané Organizací spojených národů — přesto konstatuje, že kdyby byly využity všechny zdroje obnovitelné energie, mohla by se celosvětová koncentrace skleníkových plynů dostat pod úroveň 450 částic na milion. To je hladina, která je v klimatologickém mainstreamu považována za bezpečnou.

Předseda IPCC Radžendra Pačaurí řekl, že potřebné investice do zelené energetiky by v takovém případě nepřesáhly jedno procento celosvětového hrubého domácího produktu ročně.

Reálné perspektivy

Obnovitelné zdroje již nyní tvoří významnou část nově budovaných energetických projektů. Z přibližně 300 gigawatt nové kapacity na výrobu elektrické energie postavených v letech 2008 a 2009 pochází téměř polovina z obnovitelných zdrojů, jako jsou solární a větrné elektrárny, uvádí zpráva.

Aby se splnily limity doporučené vědci, bude nutné po následující desetiletí celosvětově investovat do obnovitelné energie pět bilionů dolarů a mezi lety 2021 a 2030 ještě o dva biliony více.

„Zpráva ukazuje, že to již není dostupnost (obnovitelných) zdrojů, ale politika, na čem závisí vývoj zelených technologií po následující desetiletí. Rozvojové země na tom mají velký zájem — v nich bydlí většina z 1,4 miliardy lidí, kteří nemají přístup k elektřině, a zároveň tam panují jedny z nejlepších podmínek pro rozvíjení obnovitelné energie,“ řekl Ramon Pichs, vedoucí jedné z pracovních skupin IPCC.

Přestože jsou autoři zprávy optimističtí ohledně budoucnosti obnovitelných zdrojů, upozorňují i na fakt, že většina takto vyrobené elektřiny je bez započtení externalit stále dražší než ta z fosilních paliv a že produkce zelené energie se bude muset zvýšit až dvacetinásobně, abychom se vyhnuli nejvážnějším dopadům globálního oteplování.

Investice do obnovitelných zdrojů však mohou současně přispět k rozvoji chudých zemí, obzvláště tam, kde chybí rozvodná elektrická síť, dodávají autoři.

Vítr a slunce

V roce 2008 pocházelo z obnovitelných zdrojů třináct procent veškeré celosvětově vyrobené elektrické energie. Toto číslo se od té doby zvýšilo nejvýrazněji díky Číně, která se stala největším světovým investorem do větrné energetiky.

Největším obnovitelným zdrojem nicméně zůstává pálení biomasy (asi deset procent celkové světové produkce energie), které je velmi problematické. Nepřímo vede k odlesňování a skládkám popela, přímo pak k uvolňování velkého množství uhlíku do ovzduší, čímž přispívá ke globální změně klimatu.

Pomaleji než solární a větrné elektrárny se bude pravděpodobně vyvíjet technologie získávání energie ze slapových jevů. Ta do roku 2020 nebude podle autorů zprávy výrazně přispívat ke světové produkci. Naopak vítr by mohl do roku 2050 tvořit až pětinu celosvětové energetiky.

Základní zjištění IPCC byla prezentována v pondělí v Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech zástupcům všech členských zemí OSN. Ty je teď budou postupně komentovat a následně schvalovat. Podle komentátorů půjde o zdlouhavý proces, ale při zdárném završení podstatně zvýší tlak na národní vlády, aby jednaly v souladu se zjištěnými poznatky.

Další informace:

The Guardian Renewable Energy Can Power the World, Says Landmark IPCC Study

BBC News Renewables can fuel society, say world climate advisers

NewEnergyWorldNetwork.com United Nations panel says renewable energy costs will drop: leaked report

Videozáznam z prezentace zprávy

    advertisment