Prý to byl komunismus

Lukáš Kraus

Bohuslav Sobotka vidí jako jednu z možných variant povolebního uspořádání menšinovou vládu ČSSD s podporou KSČM. Vzhledem k současné situaci je dobré, že si takovou situaci umí připustit.

„Kdybychom vyhráli volby s výrazným náskokem, je pro nás možná varianta menšinové vlády. Podpora KSČM je jednou z variant, kolice s nimi není naším cílem. Čekají nás další kola diskusí, jak nově definovat vztah ke komunistické straně. Já zastávám názor, že první krok nemůže udělat ČSSD. Komunistická strana bez reforem a beze změn nemůže být přizvána k vládní zodpovědnosti," řekl předseda ČSSD Bohuslav Sobotka.

Na vrcholu pyramidy systémů mezilidského soužití je hraniční periferní model mezi komunismem a soft kapitalismem. Jedno bez druhého není možné. To je má základní teze ze země s nejvyšší kvalitou života na světě.

I proto jsem tak nesmírně svobodný, že se až rozpadám na atomy, když si to všechno uvědomím. Ráj pouze pro někoho ale neexistuje, je-li člověk ráje hoden, sám v něm zůstat nechce. Proto nikdy nepřestanu vidět a cítit jiné modely mezilidského soužití, proto si přeji změnu politiky v neoliberální, do pasti nihilismu chycené EU.

Změnu potřebuje i Česká republika. Nemluvím o zapomenutí křivd, ale o budoucnosti. Už toho úpění bylo dost. Cítím úplně jiný vzduch, svobodný, a to máme komunisty v norské vládě. Bojím se jediného, zákazů, zákazů demokracie pod rouškou ideologických předpojatostí. Svoboda je jednou pro všechny, nebo není pro nikoho. Kdo respektuje demokratické volby, základní společenskou smlouvu, liberální pluralitní košatou společnost mnohosti, kdo nevede třídní boj, ale programový, má právo spolupodílet se na vládě či její toleranci.

Házet komunisty do stejného pytle s neonacisty, kteří jasně artikulují nenávist ke konkrétním segmentům společnosti, je naprosto neakceptovatelné. Nebude-li za české komunisty mluvit paní poslankyně Marta Semelová, která parazituje na drobcích od velkých pražských koalic, přitom odvádí své věrné pomodlit se k hrobu Klementa Gottwalda narozeného v roce 1896, nevidím komunisty jako hrozbu pro občanskou společnost 21. století.

Michal Hašek naopak mluví o zabíjení a perzekucích sociální demokratů po roce 1948 a nesouhlasí ani s menšinovou vládou ČSSD. Domnívám se, že Michal Hašek potřebuje trochu méně upjatosti. Trochu se provětrat třeba na levicovém skandinávském vzduchu. Velmi rád mu zde vysvětlím, jak důležitou funkci ve svobodné společnosti představuje krajní levice. Michal Hašek je téměř stejně starý jako já. Co si pamatuje z toho pseudokomunismu v Československu, jsou maximálně rudé trenky na tělocviku a vitacit pod lavicí.

Bude dobré, když se zeptá svých podporovatelů v předsednictvu ČSSD na jejich zkušenost z komunistické strany v reálném ne socialismu, tím méně komunismu, ale v reálném veksláckém, korupčním, defraudačním režimu, který panoval před rokem 1989 a vesele prošel přebarvením na modro naprosto nezměněn a následky neseme dodnes v podobě spekulativního lichvářského mafiánského kapitalismu střední a východní Evropy.

Pravdou je, že tranzice ke svobodné tolerantní společnosti ještě neproběhla, revoluce se nekonala či byla ukradená, jenom oligarchie nomenklaturních kádrů převlékla tuzexové kabátky a vyměnila rudou za modrou. Kdyby šlo o levicový režim, je na tom ČR jako Norsko. To není o penězích, jak se naivně domnívá většina české populace, ale o svobodě myšlení a žití, o toleranci a respektu, o humanitě ve společnosti.

Vláda České republiky kráčí ale opačným směrem a vede dál svůj bolševizační třídní boj proti konkrétním segmentům společnosti, vytváří kličky a zákony, jak přenést důsledky krize systému na zaměstnance, rodiny s dětmi, penzisty a naopak ještě více ulevit podnikatelskému sektoru. Že podnikatel nebude mít zákazníky, nebude zájem o jeho služby, když se zaměstnancům ještě více utáhnou opasky, klesne razantně kupní síla širokých segmentů společnosti, to už vládu nezajímá. Je to důkaz naprosté ztráty soudnosti, důkaz nezměrné prolobbovanosti, ztráta celistvého společenského vhledu a empatie, tedy pokus o třídní kastování a bolševizaci. Jestli tedy na někoho platí Bohumínské usnesení, znám osobně hned tři horké kandidáty, tedy strany současné vládní koalice.

Proto jasně stojím za Bohuslavem Sobotkou, tedy za svobodnou společností, za demokracií, za změnou, změnou myšlení v otevřenosti k občanské společnosti, ne za kastovním plebejským modelem společenského uspořádání.

  Diskuse
  May 2, 2011 v 11.46
  "O rozruch se postaral protikomunistický aktivista Jan Šinágl, který během projevu předsedy KSČM Vojtěcha Filipa na pódiu vytáhl vlajku se symbolem hákového kříže. Chtěl tím prý dát najevo, že mezi nacistickou a komunistickou ideologií není rozdíl a obě by měly být zakázané."

  Komunisté v západní Evropě nemají mnoho lidí na svědomí, tak prosím, přátelé krajané, ten špinavý kýbl vylévejte někde jinde, ne v Evropě a nesnažte se nám vnutit vaše povrchní chápání demokracie. Štítím se podobného překrucování dějin. Upozorňuji celou modrou střední Evropu, že desítky tisíc komunistů padlo v otevřeném boji proti nacismu, bylo odvlečeno do koncentráků či skončilo pod gilotinou a to včetně Československa.

  To si máme zakázat demokracii i v západní Evropě? Jen proto, že stále nemáte jasno v tom, co to demokracie je a co už je projev arogance moci, co je projevem neofašistického nahánění? Hm? Spojovat ideologii komunismu s nacismem může opravdu pouze nedemokraticky jednající a uvažující demagog ze střední Evropy.

  Zvláště pikantní to je v tom, že mi těžko dokážete, že v Československu někdy komunismus byl. Nebyl, nikde nebyl, je to utopie, fraška. Byla to totalita, ne komunismus a to totalitní intolerantní myšlení bohužel pustilo zjevně hluboké kořeny.

  V České republice je tleskáno těm, kteří dávají rovnítko mezi nacismus a komunismus. Já nejsem chůvou komunistů, nejsem komunista a nikdy nebudu, ale tohle je otevřený projev intolerantního agresivního neonacismu, kdy naháníte staré duchy a lámete základy demokratického režimu a to ještě se svastikou v ruce. V Norsku vycházejí aktuální knihy o záslužném komunistickém odboji proti nacismu, naopak v České republice je tleskáno těm, kteří během projevu předsedy komunistů na pódium vytáhnou vlajku se symbolem hákového kříže.

  Studem se propadám. Tady už nejde o nějaký světonázor, ale o kastování, rozdělování a lůzovité nahánění konkrétních segmentů české společnosti.
  Komunismus je utopie, nikde nikdy nefungoval a ani fungovat nemohl, to neznamená, že není legitimní se k utopii hlásit, nehlásáte-li u toho nenávist ke konkrétním skupinám osob, jsme-li tedy ve svobodné společnosti a vážíme-li si demokracie jako zásadní hodnoty. V Československu nebyl komunismus, ale hluboká, pokřivující totalita, která se opět plíživě vrací. Dnes v Evropě řešíme spíše návrat do roku 1933 a zase si jdou pro "komunisty" v první řadě.

  Věřím v člověka, ne ideologie a to jsem v nejlevicovější části této planety. Podstata člověka nemá pouze kolektivní složku, proto nevěřím na všespásné od stolu psané ideologie následně plošně očkované na všechny a všechno. Věřím v diskusi nad konkrétními tématy. Proto nikdy nebudu komunistou, ale i s komunisty budu diskutovat, ne je zakazovat.

  MT
  May 2, 2011 v 13.6

  Já Sobotkovi děkuji za osobní odvahu, kterou projevil.

  Jsem veterán domácí obnovy ČSSD s členstvím v tehdy jen přípravném výboru ČSSD od 5. 12. 1989 (právně vznikla ČSSD na domácí půdě, tedy v České socialistické republice, dne 9. 2. 1990) a výslovně tvrdím, že nemám problém s těmi, kteří v rámci KSČM dominantně ovlivňují její politiku (a to extrémisté nejsou).

  Ostatně přímo v západních socdem byla po druhé světové válce běžně trockistická a ultralevicová křídla ...

  Bohumínské usnesení nepovažuji za smysluplné, hlasoval jsem na tehdejším sjezdu v Bohumíně proti (byl pak ještě další sjezd v Bohumíně) a pitoreskně působí dnes zákaz spolupráce s Levým blokem a SDL, kteří neexistují a většina kdysi členů její nástupnické organizace SDS je dnes už beztak v ČSSD.

  May 2, 2011 v 14.11
  Skvěle napsáno Lukáši!

  Díky V.
  May 2, 2011 v 18.30
  Bravo!
  Brilantní text!
  SH
  May 4, 2011 v 20.48
  PROBLÉM.
  ČSSD příliš dlouho trvalo, než - a to jen ústy Sobotky –, se odhodlala sdělit veřejnosti, že by chtěla vládnout třeba i s tichou podporou KSČM. To ale mohlo platit ještě tak před deseti lety a měl mít k tomu odvahu dnešní kecálista Špidla. Dneska už je situace mnohem dál. Je totiž otázkou, zda by KSČM takovou nabídku vůbec přijala. Nemá k tomu totiž patřičný důvod, pokud především sama ČSSD nepřekročí svůj stín a ze strany údržby kapitalismu s lidskou tváří se nestane jasně socialistickou silou.
  HK
  July 21, 2011 v 13.11
  Skvělý text
  Skvostné, výstižné, přesné.
  Jen mi vadí ta formulace "JTo není o penězích atd...." Což je v češtině v této podobě morfologický patvar, povstalý z otrockého převzetí anglické vazby "it is.. about", tudíž z mluvnické struktury zcela jiné než ta česká. - Česky snad "nejde, neběží o peníze, podstatou nejsou peníze, etc." Vazba "je/není to o něčem" je v českém jazyce možná jedině ve spojení s výrazem "text, dílo (povídka, román, báseň, vyprávění, a tak dále)".
  MT
  July 22, 2011 v 13.38

  "Spojovat ideologii komunismu s nacismem může opravdu pouze nedemokraticky jednající a uvažující demagog ze střední Evropy."

  Ti, co spojují ideologii komunismu s nacismem, vyjadřují stejně legitimní názor jako jejich protivníci - někteří mohou být demagogové, jiní ne.

  Tolik k urážkám Lukáše Krause vůči antikomunistům.

  Já sám antikomunistický postoje nejenže nesdílím, ale naopak - nevidím žádný rozumný důvod k tomu, aby KSČM nemohla být přizvána k účasti na veřejné moci i na nejvyšším stupni, tedy celostátním - a fandím Norskému království, pokud tamější KSČM (možná Levicovou stranu, je-li to s názvoslovím podobné jako ve Švédsku) mají normálně ve vládě.

  To, co existovalo do r. 1989 u nás v ČR, byl reálný socialismus v terminologii sebe sama a tvrzení, že neměl nic společného s komunismem a siocalismmem jako s ideou a myšlenkou je prostě směšné - přestože se mu oddávají mnozí levicově orientovaní lidé ...

  July 22, 2011 v 23.6
  dobrý text, ale
  myslím, že naše komunistická strana nepředstavuje krajní levici, spíše jakousi směsici nostalgie po starém režimu a konzervativního nacionalismu, proto se tak často shodnou s Klausem a v obou prezidentských volbách mu výrazně pomohli do křesla.

  Jinak souhlasím s Krausovým důrazy, také upřednostňuji postoj a politiku Sobotky před Haškem, spolupráce s komunisty bych se nebál. Mají právo usilovat o své ideály demokratickou cestou, s nacisty a fašisty bych je nesrovnával.

  Autenticky levicoví jsou spíše mnozí autoři zde v Referendu než v komunistické straně, tam je to spíše výjimka. Slovník paní Semelové nemá s levicovostí nic společného, to jsou spíše pozůstatky českého stalinismu.

  Chtít zakazovat komunisty je dětinské, je to ubohý populismus vlády, která ideově nedokáže nabídnout nic více než hodně vyčpělý klausismus kombinovaný s korodovaným antikomunismem.