Profil čtenáře:
Hanuš Karlach

HK
Profese: překladatel
E-mail: karlachova@chello.cz
a navíc ta čeština, místy. ""Vystihnul" - to se mu v mysli rozbřesknulo, když se venku zablesknulo. - Pražština namísto češtiny. Ach!
Dnes Spolkový sněm SRN jednomyslně (548 hlasy) schválil zrušení regulačních poplatků u lékaře do 1.1.2013
"dohodnul"a "zhasnul" je - dnes opět takřka módní - pokles kamsi do hospodské mluvy. Správně: "dohodl". "zhasl". Proč potom se skuhrá, že poklesáme s kulturností kamsi do sklepa? Jazyk je přece pilíř kultury.
že se čelí tomu nesmyslu s levicovostí fašismu a nacismu. Drobnost jazyková: deverbativa (podstatná jména slovesná) ztrácejí zvratnou částici slovesa, ze kterého vznikla. Tedy: ne "divení se", nýbrž "divení", ne "hovění si" nýbrž "hovění". Ale jinak skvělé!
jak dlouho ještě, vzdor několika upozorněním, budete názvy dní v týdnu a názvy měsíců psát s velkým počátečním písmenem? Podívejte se do Pravidel českého pravopisu a zanechte prosím té blbosti!