Z Fukušimy nadále přicházejí převážně špatné zprávy

Jakub Patočka

Z elektrárny uniklo i stroncium, což indikuje vážné poškození reaktorů. Zejména stav prvního reaktoru zůstává kritický. Evakuováno má být přes sto tisíc dalších lidí mimo dosavadní evakuační zónu. Kontaminace narůstá.

Stav elektrárny zůstává velmi vážný. Tlak v prvním reaktoru nadále vzrůstá a hladina vody v něm se zase o něco snížila. V několika prefekturách zaznamenali 9. a 10. dubna, tedy v době, kdy započalo vhánění dusíku do reaktoru, nárůsty hodnot radioaktivity. To naznačuje zvýšený objem úniku radioaktivních látek do ovzduší. Kontejnment netěsní.

Unikátní výběr informací ze světa, které v češtině nenajdete nikde jinde. Podpořte Deník Referendum!
×

Naměřené hodnoty jsou ovšem podstatně nižší, než byly během prvních dní nehody, za což Japonsko vděčí povětrnostním podmínkám. Od 10. dubna vítr vál soustavně k moři, ale v pondělí a úterý se očekává silný vítr vanoucí do vnitrozemí.

Nepředpokládané izotopy v nádrži s vyhořelým palivem

Silné obavy znovu vzbouzí nádrž s vyhořelým palivem u reaktoru čtyři, v němž byla zjištěna mimořádně vysoká koncentrace jódu 131. Úřady nález zlehčují, ale koncentrace jsou tak vysoké, že se musel uvolnit prakticky veškerý jód, který vyhořelé palivo obsahovalo.

Voda v nádrži takřka vře, naměřená teplota přesahuje devadesát stupňů Celsia. V nádrži nefungovala měřidla hladiny, takže obsluha se domnívala, že je stále plná, i když se do ní po několik dní nedařilo dopravit žádnou vodu kvůli závadě, kterou Tepco neohlásilo. Hladina ovšem poklesla o pět metrů, takže je už jen dva metry nad vrcholky palivových tyčí.

Zbytkové teplo odpaří denně sto tun vody, takže hladina poklesne zhruba o půl metru. Od středečního rána záchranáři dopravili do nádrže 195 tun vody.

Majitel elektrárny firma Tepco původně ve čtvrtek ohlásil, že nádrž obsahuje „nepředpokládané izotopy“, ale odmítl poskytnout bližší informace. Současně Tepco i Japonská agentura pro jadernou bezpečnost nabídly nepravděpodobný výklad, že se „nepředpokládané izotopy“ do nádrže dostaly s deštěm.

Koncentrace radioaktivity ve vodě v technických přízemích reaktorů jedna a dva během uplynulého týdne pronikavě vzrostla, v prvním reaktoru vzrostla hladina césia osmatřicetkrát a osmkrát ve druhém. V technických přízemích třetího a čtvrtého reaktoru naopak poklesla. To naznačuje, že reaktory 1 a 2 netěsní a chladící voda z nich nadále vytéká do technického přízemí a přilehlých kanálů.

Zrnka odtaveného paliva na dně tlakových nádob

Podle studie Japonské společnosti pro jadernou energii se ve všech třech reaktorech na dně tlakových nádob usadila „zrnka“ odtaveného jaderného paliva. Podle analýzy se ovšem jedná o příliš malé množství, než aby se mohla protavit skrz plášť ocelové nádoby. A nepostačuje ani k opětovnému vyvolání štěpné reakce.

Pokud by se zde shromáždilo příliš vysoké množství odtaveného paliva, mohlo by se rozžhavit natolik, že by se protavilo skrz ocelový plášť, což by vedlo k masivnímu úniku radioaktivity.

Takaši Savada, místopředseda Japonské společnosti pro jadernou energii, vyslovil mínění, že i kdyby současné záchranné operace probíhaly úspěšně, potrvá nejméně tři měsíce, než bude palivo ve stabilizovaném stavu a z elektrárny přestanou unikat emise radioaktivních materiálů.

Podle firmy Tepco může odstranění poškozených palivových tyčí z elektrárny trvat roky. Vzhledem k vysokým hodnotám radiace a rozbořeným budovám bude nutné použít obrovské jeřáby umístěné mimo areál.

Firma Tošiba navrhuje, že spojí síly se svým konkurentem firmou Hitači poté, co obě společnosti předložily vládě plán na kompletní odstranění elektrárny. Jedna odhaduje potřebnou dobu prací na deset let, druhá dokonce na třicet let.

Objevilo se stroncium, chystá se další evakuace

Úřady ve středu ohlásily, že se v několika testovaných vzorcích v obcích Iitate a Namie asi třicet kilometrů od elektrárny objevilo stroncium. To je prvek, jehož úniky z reaktoru jsou mnohem méně pravděpodobné v porovnání s jódem a cesiem, takže poškození reaktorů bude patrně ještě vážnější, než se předpokládalo.

Je také možné, že unikly i další prvky, s nimiž se v dosavadních analýzách radiační zátěže nepočítalo. Stroncium je při vdechnutí mimořádně toxické a většina dosimetrů jeho přítomnost nezaznamenává.

Během následujícího měsíce bude evakuováno 115 tisíc lidí z „dodatkových evakuačních zón“, které jsou stanoveny na základě zjištěných koncentrací radiace za hranicí třiceti kilometrů od elektrárny. Do oblasti patří i obec Iitate. Za hranici pro evakuaci byla stanovena dávka ozáření odpovídající dvaceti milisievertům ročně.

Navíc obyvatelům, kteří setrvali v zóně tzv. dobrovolné evakuace dvacet až třicet kilometrů od elektrárny, úřady oznámily, že se mají připravit na náhlé vyhlášení evakuace povinné. Mnozí obyvatelé a živnostníci jsou tím zaskočeni, k nároku jsou zdrženliví a vyjadřují nad postupem vlády roztrpčení.

Trpí zemědělci i rybáři

Mořská voda patnáct kilometrů od pobřeží je čím dál radioaktivnější a na mnoha místech překračuje povolené limity. Směr šíření radioaktivity je nyní severní, takže v bezprostřední blízkosti elektrárny hodnoty poklesly, ale šestnáct kilometrů severně od elektrárny byly hodnoty jódu pětatřicetkrát nad normu.

Nadměrná koncentrace radioaktivity byla zjištěna ve fukušimské provincii v jedenácti druzích zeleniny a ryb. Lovci ježovek a ušňů zrušili letošní sezónu, poněvadž se obávají, že by své úlovky neprodali a že by potápění do moře mohlo být i pro ně nebezpečné.

Odběratelé zrušili velké smlouvy na dodávky rajčat z fukušimské provincie pro následující sezónu. Jedna z největších fukušimských zemědělských společností snížila odhad předpokládaného zisku pro tento rok o sedmačtyřicet procent.

Vláda začne testovat a certifikovat námořní kontejnery poté, co Čína znemožnila několika japonským lodím vyložit náklad. Přes deset záoceánských nákladních lodí zrušilo své v Japonsku plánované zastávky.

Čína rovněž de facto zakázala dovoz japonských potravin, poněvadž požaduje, aby všechny potraviny vyvážené z Japonska byly opatřeny certifikátem potvrzujícím jejich nezávadnost. Japonsko ale nedisponuje úřadem, který by takový certifikát mohl vydávat.

Ruští celní úředníci v posledních týdnech vrátili z hranic už devětačtyřicet dodávek japonských vozidel, poněvadž v nich naměřili nepřijatelnou míru kontaminace. Japonští výrobci automobilů se nyní pokoušejí znovu získat důvěru trhu.

Evropská unie vydala doporučení, aby se v přístavech kontrolovaly všechny lodě připlouvající z Japonska, a současně navrhla normu pro lodě ve výši 0,2 mikrosievertů na hodinu.

Tepco vyplatí evakuovaným první odškodné

Po mnoha týdnech dohadů se objevily první konkrétní údaje o výši odškodného, které bude muset Tepco zaplatit evakuovaným. Podle posledního návrhu by firmě měly přispět po vzoru modelu zavedeného ve Spojených státech i ostatní japonské společnosti provozující jaderné elektrárny.

Celkové náklady na odškodné se odhadují na šestačtyřicet miliard eur s tím, že Tepco by mělo zaplatit asi dvě třetiny z celkové sumy. Vše nad tuto částku by měla zaplatit vláda. Tepco už ohlásilo, že evakuovaným rodinám vyplatí zálohu ve výši osm tisíc euro. Nárok na odškodné přísluší zhruba osmačtyřiceti tisícům domácností.

Japonský výbor pro odhady zemětřesení podrobí revizi svá odborná východiska, poněvadž doposud pokládal za vyloučené, že by mohlo vzniknout zemětřesení takového rozsahu. A proto rovněž vylučoval tak obrovské tsunami.

Důvěra v odolnost japonských elektráren vůči zemětřesení je celkově podlomena po otřesech o síle sedm stupňů Richterovy stupnice z minulého pátku. Jaderná elektrárna Onagawa utrpěla mnohem větší zásah, než se pro zemětřesení této síly předpokládalo.

Regulátoři dvakrát zvýšili normu během posledních dvou desetiletí a Onagawa byla vylepšena, aby jim vyhověla a obdržela odpovídající certifikát. Přesto otřesy o deset procent překročily normu. Několik dalších zemětřesení této síly se předpokládá pro následující měsíce.

    Diskuse