Profil čtenáře:
Tomáš Vokatý

TV
Profese:
Je zajímavé, jak představitelé sekulárního státu a institucí začínají kádrovat na základě náboženského vyznání a jeho projevů. Myslím, že se zde otevírá prostor pro církve, aby ukázaly, že se k odlišnému náboženství dá přistupovat s respektem, ale beze strachu.
Tvrdit o Sváťovi Karáskovi, že nedisponuje tvrdošíjnostní mi přijde od autorky článku poněkud nemístné. :-(
Dopis Karola Sidona: http://is.gd/FOHq8F
Prohlášení synodní rady Českobratrské církve evangelické: http://is.gd/Zd30Di
Dobrý den,
ČSSD se zatím prezentuje jako strana, která podporuje výstavbu čehokoliv a kdekoliv pod dojmem, že to zlepší zaměstnanost a rozhýbe ekonomiku. Opravdu vidíte reálnou možnost prosadit v rámci "rudého břehu" podmínky pro zelená řešení?
Jen bych si dovolil mírně oponovat Vaše vyzdvihování demokratičnosti rozhodování u baptistů vs. ostatní církve. Například v Českobratrské církvi evangelické probíhala dosti vzrušená debata také a o přistoupení k vyrovnání rozhodoval zcela demokratickým způsobem synod církve. Přiznám se, že mě rozhodnutí synodu netěší, ale rozhodně ho musím jako člen ČCE respektovat. Co vidím jako velký úkol je, abychom ty nesporně nezasloužené peníze "neprojedli", ale abychom s kristovskou svobodou a odvahou dobře využili.