Profil čtenáře:
Dagmar Daňková

Profese: učitelka
E-mail: dasa_d@seznam.cz
děkuji za velice milé ohlasy.

K vytýkacímu dopisu — vypůjčím si slova Petra Koubka, který je aktivním členem odborné sekce pro vzdělávání a vědu Strany zelených:
"Když David Kafka obhajuje, že při vyučování o středověku pouštěl nějaká videa, je to odborný spor, zde by mělo stačit učitelovo předchozí kvalitní působení a odborná obhajoba před didaktiky dějepisu; nemělo by se do toho zatahovat pracovní právo a to ani tehdy, pokud si rodič stěžuje na průběh kvalifikační zkoušky nebo na učitele samotného. Zpětná vazba rodičů je významná a má být formativní, ale není-li doplněna dalšími indiciemi, neměla by vést k pracovně právním důsledkům pro konkrétního pedagoga... Už proto, že kvalitní a kvalifikované učitele právě zejména střední odborné vzdělávání velmi potřebuje!"

S tímto názorem naprosto souhlasím. Když rodiče na třídních schůzkách ten problém zmínili poprvé, měla být panu Kafkovi nabídnuta nějaká didakticko-metodická konzultace. Lidsky řečeno — vedoucí předmětové komise (anebo třeba jen kamarád kolega) měl k němu přijít na hospitaci, projít s ním jeho přípravy, pobavit se o rozumné míře zařazování témat dotýkajících se víry do výuky... Nechat to "vyhnít" a po letech to řešit důtkou s pohrůžkou výpovědi považuji za "řešení" velmi nešťastné.
S velkou bolestí v srdci dodávám, že Stéphane Hessel právě dnes zemřel. A to jsme se ještě ani nestačili skutečně rozhořčit.
"Vyučující dějepisu na střední škole či na pedagogické fakultě totiž musí učit v duchu ideologie reprezentované Ústavem pro studium totalitních režimů."

Tak to vážně ne tak docela. Jednak zdaleka ne každý materiál, který vytvoří vzdělávací skupina ÚSTR, je poplatný dnešnímu účelovému antikomunismu - to, co pro ně píše třeba Kamil Činátl, prostě má hlavu a patu - a jednak pořád věřím tomu, že před žáky a studenty předstupují učitelé s vlastním názorem.

Vůči vzdělávacím projektům ÚSTRu, Člověka v tísni nebo ostravského PANTu mohu mít tisíc výhrad, ale za ta léta, co s nimi pracuji, jsem pochopila, že všechny ty "Příběhy bezpráví" apod. prostě lze pojmout po svém - klidně v duchu demokratické levice, vsadím se, že by si nikdo nedovolil učiteli zakázat pozvat na debatu Ilonu Švihlíkovou nebo Jana Kellera, stejně jako nikomu nezakazují zvát Vladimíra Hučína.

Učiliště opravdu nejsou zrovna prostředím, kam bych chtěla posílat své děti - ve srovnání s gymnázii i středními odbornými školami je tam vyšší míra sociálně-patologických jevů, šikana, drogy. Malá pozornost se tam věnuje všeobecně vzdělávacím předmětům, češtině a cizím jazykům.
Pochopitelně mne může každý podezírat z podjatosti, protože učím na gymnáziu. Na druhou stranu ale se záměrem nenavyšovat počet žáků osmiletých gymnázií (tedy držet to zhruba na úrovni 10 % populačního ročníku) celkem souhlasím.

Vůbec bych preferovala neselektivní skandinávský model - a je vážně zarážející, že mnozí naši tzv. levicoví politici se "finskou cestou" sice zaklínají, ale nepřipadá jim divné rozhodnutí "třetina patnáctiletých na učňáky".
Co přesně může taková komunistka ve funkci krajské radní pro školství (v letech 2012-2016) vlastně provést?

Program KSČM pro školství (a rovněž pro životní prostředí) se mi moc nezamlouvá. Nelíbí se mi akcent na podporu učňovského školství na úkor vzdělávání gymnaziálního. Ale představte si, pane Konvalinko, že naprosto totéž má v programu i ODS! :-( V dokumentu "Strategické směry rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy" :-(, který schvalovala krajská rada ještě ve složení ČSSD a ODS, se dočtete, že i tyto strany se otevřeně snaží udržet poměr žáků gymnaziálních, středních odborných a učňovských bez maturity na stavu 19:48:33, nehodlají připustit, aby počet učňů v populaci klesl pod jednu třetinu. Takže moc nerozumím tomu, proč protestující učitelé nekritizovali i ty dřívější kroky svých radních...

Dalším bodem, který se mi nelíbí, je odpor k inkluzivnímu vzdělávání - konkrétně snaha zachovat "speciální", tedy "zvláštní" či "praktické" školy, nepodporovat integraci. Ale zase, víte, kolik lidí, včetně odborníků z MŠMT, tento postoj KSČM schvaluje? A skoro si troufám tvrdit, že kdybyste se zeptali občanů, kteří nyní podepisují tu petici, zda jsou pro podporu integrace a inkluze, vyšlo by najevo, že to tedy ani náhodou, takže se v tomto bodě vlastně s KSČM (byť nevědomky) shodují :-(.

Já jsem zelená :-), podporuji inkluzi a integraci, nechci směrovat mladé lidi proti jejich vůli na učiliště, ale z mnoha politických debat prostě vím, že spoustě lidí, a po hříchu nikoli pouze voličům KSČM, se inkluze a integrace příčí - a volají po omezení přístupu k maturitním oborům :-(. Takže co vlastně nyní kritizují na školské politice KSČM???