Situace ve fukušimské elektrárně se nadále zhoršuje

Jakub Patočka

Ve fukušimské elektrárně se prohlubuje krize, narůstají hodnoty naměřené radioaktivity. V kritickém stavu se vedle reaktoru 2 a nádrže s vyhořelým palivem u reaktoru 4 opět ocitl i reaktor 3. Japonský císař vystoupil s projevem k národu.

Z třetího reaktoru dnes dopoledne japonského času, který je osm hodin před středoevropským, stoupal ohromný sloupec páry či dýmu. Předpokládá se, že jeho zdrojem je nádrž s vyhořelým palivem, nebo nastalo poškození kontejnmentu a uniká přímo z reaktoru.

Rovněž z nádrže s vyhořelým palivem u čtvrtého reaktoru stoupá mohutný sloupec páry a zdá se, že ji opět zachvátil požár. Hořelo zde už časně ráno japonského času, o čemž informujeme v předchozí zprávě.

Předpokládá se navíc, že z druhého reaktoru uniká velké množství radioaktivity z poškozených palivových tyčí porušeným kontejnmentem. Úroveň radiace na staveništi kolísá, ale celkově narůstá. V jednom okamžiku překročila hodnotu 1 Sv za hodinu.

Nárůst radiace si vynutil evakuaci většiny zbývajícího personálu na jeden a půl hodiny. Před polednem se ale práce obnovily.

Reaktor 3

Okolo desáté hodiny ráno začal stoupat kouř z třetího reaktoru. Provozovatel elektrárny Tepco informoval, že se jedná o požár nádrže s vyhořelým palivem, mluvčí vlády Jukio Edano posléze sdělil, že zdrojem je přímo reaktor a poškozený kontejnment. Nyní se zdá, že pravdivé jsou obě informace, vyhořelé palivo je poškozené a v kontejnmentu vznikla trhlina.

Hodnoty radioaktivity jsou v místě příliš vysoké, než aby zaměstnanci mohli ověřit situaci přímo na místě. Japonský ministr obrany vydal rozkaz armádním helikoptérám, aby se připravily k polévání třetího reaktoru ze vzduchu. Ministr Kitazawa uvedl, že rozkaz předpokládá možnost hrubého poškození kontejnmentu.

Podle posledních zpráv se od akce s vrtulníky upustilo, poněvadž z měření nad reaktorem vyplynulo, že hodnoty radioaktivity jsou zde příliš vysoké. Zaměstnanci elektrárny nyní ostřikují reaktor vodou výkonným vodním dělem, které jim poskytla americká armáda.

Reaktor 4

Ve středu ráno společnost Tepco ohlásila, že v nádrži s vyhořelým palivem nelze vyloučit vznik neřízené štěpné reakce, což je krajně varovná zpráva indikující, že palivové tyče jsou zde výrazně poničené.

Nad čtvrtým reaktorem stoupá tři sta metrů vysoký sloup páry a pozorovány byly znovu i plameny. Požár v nádrži propukl už ve středu ve tři čtvrtě na šest ráno, o čemž jsme podrobně informovali v předchozí zprávě. Tepco má o situaci jen velmi kusé informace, založené na pozorování otvory, které ve zdech budovy zanechal poslední výbuch.

Ještě o šest hodin později nebylo chlazení obnoveno, Tepco oznámilo, že kvůli vysoké úrovni radiace je budova nedostupná. V půl třetí japonského času Tepco sdělilo, že čtvrtý reaktor není přístupný pro těžká vozidla, a pokouší se postavit silnici, která by reaktor zpřístupnila cisternám hasičů.

Reaktory 1 a 2

V reaktoru jedna bylo podle agentury Kyodo poškozeno sedmdesát procent palivových tyčí. Reaktor se zatím nepřehřívá a nemá žádné akutní problémy.

Druhý reaktor má po výbuchu poškozený kontejnment a mluvčí japonské vlády Jukio Edano právě jej označil za zdroj velmi vysoké hladiny radiace. Podle agentury Kyodo zde byla poškozena třetina palivových tyčí.

Reaktory 5 a 6

U pátého reaktoru se podařilo znovu spustit záložní agregát, který pohání cirkulaci vody v nádržích s vyhořelým palivem u pátého a šestého reaktoru. Reaktory 4, 5, 6 byly v době přírodní pohromy odpojeny z důvodu pravidelné údržby. Hrozbu zde tak nepředstavují přímo reaktory, ale přilehlé nádrže s vyhořelým palivem.

Mluvčí japonské vlády Jukio Edano ve středu dopoledne informoval, že teplota v nádržích stále vzrůstá a hladina vody je zde dva metry pod normou.

Hladina radiace

Během posledních čtyřiadvaceti hodin úroveň radiace soustavně narůstala. Podle Jukia Edana úroveň radiace dosáhla hladiny 1 000 miliSievertů za hodinu během noci a posléze poklesla na 800 mSv. V osm ráno byla hlášena hodnota 400 mSv.

V deset ráno hodnoty radioaktivity prudce vzrostly na hodnotu, která nebyla uvedena, ale vedla k pokynu evakuovat zbylé pracovníky elektrárny, v níž zůstala pouze „nezbytně nutné skupina“. Pokyn k evakuaci byl zrušen v půl dvanácté japonského času, kdy hladina radiace opět poklesla.

Přesná data jsou dostupná pouze z hlavní brány, kde podle agentury Kyodo v jeden okamžik přesáhla radiace hladinu 10 mSv za hodinu. Televize NHK informovala, že hodnoty mezi 0,2 a 0,3 mSv za hodinu byly naměřeny v obci Namie, osm kilometrů severně od Fukušimy.

Japonská vláda byla nucena revidovat povolenou dávku radiace pro pracovníky jaderných zařízení ze 100 mSv ročně (při pětiletém průměru nepřesahujícím 50 mSv) na 250 mSv ročně.

Mezinárodní agentura pro jadernou bezpečnost oznámila, že počítačový systém, který by měl předpovídat model šíření radioaktivity v okolí elektrárny, nefunguje, poněvadž monitorovací stanice v okolí elektrárny byly poničeny.

Předpověď povětrnostní situace

Podle dostupných informací zpracovaných organizací Greenpeace, která, jak prokazuje vývoj posledních dní, podává o celkové situaci ve Fukušimě nejúplnější a nejpřesnější zprávy, se zdá, že dnešní povětrnostní podmínky odpovídají včerejšku: směr větru by měl být proměnlivý, ale bohužel převládat by měl vítr vanoucí od elektrárny na obydlené oblasti na jihu a jihovýchodě.

Lze tudíž předpokládat, že se objeví zvýšené hodnoty radiace i ve vzdálenějších obydlených oblastech, neboť vítr ponese radioaktivní částice přes Honšú a dále nad moře.

Ve zcela výjimečném televizním vystoupení k japonskému národu ve středu poprvé od pohromy promluvil sedmasedmdesátiletý japonský císař Akihito. „Z hloubi svého srdce doufám, že lidé půjdou ruku v ruce, budou se k sobě chovat se vzájemným soucitem a překonají současné těžké časy... Modlím se, aby v bezpečí zůstalo co nejvíce lidí,“ řekl monarcha, kterého většina Japonců chová v hluboké úctě.