Galerie v Městské knihovně nabízí vlnu vizuálních zkušeností

Johana Lomová

Záhadný název Fundamenty & sedimenty zastřešuje přehlídku současného umění v Galerii hl. města Prahy kladoucího důraz na oproštěnost a na základní geometrické obrazové a prostorové formy.

Společným tématem tvorby dvaceti šesti současných umělců v Městské knihovně (GHMP) se stala práce s redukovanými, tedy elementárními tvary a jejich možnými proměnami.

Kurátorský projekt Petra Vaňouse se snaží uchopit a především pro širší veřejnost uvést jeden z proudů zdejší výtvarné scény. Podobný pokus podnikl již před třemi lety, kdy ve stejné galerii a se stejným počtem umělců představil fenomén realistické malby (pod názvem Resetting, Jiné cesty k věcnosti).

Zatímco k realitě se kurátor jistým „redukovaným“ způsobem vztahuje i tentokráte, zájem o čistou malbu rozšířil a do prostoru galerie umístil různorodý soubor: obrazy, fotografie, objekty a projekce takových autorů jako Vladimír Kokolia, Vladimír Kopecký, Jakub Lipavský, Michaela Maupicová, Jan Merta, Vojtěch Míča, Josef Mladějovský, Petr Nikl, Jiří Petrbok, Ivan Pinkava, Petr Písařík, Ondřej Přibyl, Jiří Sopko, Jitka Svobodová, Lubomír Typlt, Jindřich Zeithamml a mnoha dalších.

Výstava, rozvržená do pěti částí, je zakončena patnáctiminutovým filmem Vzpoura hraček od Hermíny Týrlové. V malých místnostech Městské knihovny se pozvolna rozvíjí téma projektu, které sleduje sdílené fundamenty tvorby postupně odhalované a opět skrývané pod nánosy individuálních sedimentů.

Toto široké vymezení v dílech jednotlivých umělců vždy směřuje k jednoduchosti. Pravděpodobně nejjasněji působí hned první kapitola výstavy pojmenovaná „Počet jako nástroj“.

Obrazy a objekty, které představuje, vycházejí z různě deformovaných geometrických tvarů, a snad i proto tato část působí jako určitý fundament čtyř následujících kapitol:

Motivy a příběhy, Černobílá a filtr, Odhmotněnost a světlo, Neoproudy a extrémní formáty. Jasně definované rozdělení do jednotlivých oddílů není zcela fixní a práce od generačně rozdílných umělců by mohly být uspořádány taky odlišně.

Kurátor sám přiznává, že stanovení kapitol bylo z velké části dílem náhody a intuice. Výstava tak označuje to, co Karel Srp, šéfkurátor GHMP, nazval „vlnou vizuálních zkušeností“.

Výrazně smyslové vnímání vystavených prací je jistě důležité, některým z vystavených prací však tento aspekt ubírá důležitý konceptuální rozměr a vytváří z nich ryze formální impulsy.

Fundamenty & sedimenty. Galerie hlavního města Prahy, Městská knihovna, Mariánské nám., Praha 1. Výstava potrvá do 1. května 2011.