Roky ve dnech lze vidět už jen poslední týden

Věra Jirousová

Výstavu mapující české umění v letech 1945-57, již připravila Arbor vitae societas do Městské knihovny v Praze, zhlédlo už na 10 000 návštěvníků. Příští neděli už výstava končí.

Třináct kapitol úspěšné přehlídky českého umění ze začátku druhé poloviny 20. století reflektuje výtvarné fenomény, tematické okruhy, umělecké osobnosti a události, které vytvářejí obraz přelomové doby a současně objevují její podstatné a dosud málo známé umělecké hodnoty.

Předěl výstavy tvoří komunistický puč v roce 1948, jenž rozděluje reflexi této pohnuté doby na dvě etapy. První přináší umělecká díla s přísliby naděje na horizontu poválečné doby a druhá ukazuje tragické důsledky zvůle politické moci v české kultuře. Spolu umožňují veřejnosti souhrnně porozumět zkušenosti umělců v této komplikované etapě českých dějin.

Nejprve tvůrci reagovali na deziluzi ze zkušenosti války a rozpad utopie avantgardy v umění meziválečné moderny, zatímco po roce 1948 svými díly čelili ideologické likvidaci intelektuálních a tvořivých sil společnosti. Hranice obou období jsou však do značné míry prostupné, traumata konce války se brzy transformovala do traumatu nově nastupující totality.

Konfrontace výtvarných kapitol a jednotlivých prací představuje progresivní tendence tvůrců různých generací, kteří po válce a zvláště v době vrcholné ideologické demagogie zachovávali svými vyhraněnými díly i postoji kontinuitu uměleckých hodnot i ohrožený smysl kultury.

Vzájemné vizuální vztahy v rámci jednotlivých kapitol dokládají, že se umělci mnohdy z nejrůznějších autorských pozic dotýkali podobných témat či výtvarných problémů. Koncepce výstavy reviduje schematické soudy o jednotlivých umělcích, vyvádí je z monografické izolace a vytváří otevřenou příležitost pro kontextuální vnímání jejich tvorby.

Na výstavě jsou zastoupena díla, která vytvořili například Václav Boštík, Vladimír Boudník, Andrej Bělocvětov, Alén Diviš, Libor Fára, Emil Filla, Jiří Kolář, Mikuláš Medek, Emila Medková, Vilém Reichmann, Bohuslav Reynek, Zbyněk Sekal, Josef Sudek, Josef Šíma, Václav Tikal, Toyen, Ladislav Zívr, Jan Zrzavý a mnozí další umělci.

K výstavě vydalo nakladatelství Arbor vitae reprezentativní obrazovou publikaci autorky Marie Klimešové Roky ve dnech, která podrobně mapuje sledované období českého umění 1945—1957, a do značné míry napravuje objektivistickou koncepci reflexí téhož dějinného úseku, jak ji povšechně podává svazek V. (1938—1958) v posledním vydání Dějin českého výtvarného umění (Academia).

Kniha, s úvodem do problematiky umění této etapy od filosofa Miroslava Petříčka a obsáhlým textem historičky umění Marie Klimešové, potvrzuje koncepci výstavy a přináší 614 kvalitních barevných reprodukcí, z nichž jsou některá díla dosud opomíjených výtvarných tvůrců uvedena poprvé. Texty provází výběrová bibliografie, jmenný rejstřík a anglické summary.

Roky ve dnech, české umění z let 19451957. Galerie hl. m. Prahy, Městská knihovna. Otevřeno denně kromě pondělí 10—18 hodin. Výstava potrvá už jen do neděle 19. září 2010.

    Diskuse