Projekt Pražského domu fotografie náhle vstal z mrtvých

Johana Lomová

Narychlo svolaná tisková konference veřejnosti oznámila, že Galerie hl. m. Prahy převzala do své správy Pražský dům fotografie se sídlem v Revoluční ulici v Praze. Spolu s ním získala GHMP také Colloredo-Mansfeldský palác u Karlova mostu.

Velkorysý plán provozu této nové instituce zaměřené na prezentaci převážně české, ale i světové fotografie počítá s obsáhlým prostorem galerie, včetně vlastního depozitáře, knihovnou, přednáškovým sálem a černou komorou zařízenou na fotografické kurzy a workshopy, ale i s dalšími místnostmi pro doprovodné programy.

Historie Pražského domu fotografie je dlouhá a spletitá. V roce 2002 získala obecně prospěšná společnost Pražský dům fotografie prosazující po osm let bezvýsledně realizaci projektu prostory v rozsáhlé budově v Revoluční ulici č. 5. Zřizovatelem se staly Magistrát hl. města Prahy a ministerstvo kultury, které do rekonstrukce investovaly zhruba 20 milionů korun.

Prostor galerie byl v zásadě dokončen již před třemi lety, ale zbývalo ještě překonat řadu technických problémů, které se týkaly dalších nájemníků tohoto domu, aby mohl být zkolaudován. V současné době má GHMP k dispozici 5 milionů korun na dokončení projektu.

Podle současných odhadů by měl být Pražský dům fotografie otevřen veřejnosti na jaře příštího roku, a to pod kurátorským vedením absolventa FAMU Tomáše Pospěcha.

Galerie hl. města Prahy získala od obecně prospěšné společnosti, do níž se transformovalo původní občanské sdružení fotografů, do své fotografické sbírky rovněž soubor 557 fotografií od osobností českých i zahraničních fotografů různých generací (Dagmar Hochové, Jiřího Štreita, Jana Reicha, Dany Kyndrové a mnoha dalších).

Budoucnost projektu však přesto zůstává otevřená. Kolaudace prostorů je nesporně prvním důležitým krokem k uskutečnění mnohaletého snu. Fakt, že GHMP zveřejňuje dokončení projektu těsně po volbách, aniž by představila jmenovitě výstavní plán na rok 2011 a koncept první plánované výstavy, však naznačuje, že jarní termín pro otevření Pražského domu fotografie není ani zdaleka jistotou.

    advertisment