Stravenky, stavební spoření a jiné formy legalizované korupce

Petr Gočev

Jsou-li korupcí předražené zakázky k zajištění více či méně legitimního veřejného zájmu, pak jí je i státní podpora stavebního spoření a stravenek a další podobné programy, jejichž celkový roční zářez do rozpočtu se pohybuje v řádu desítek miliard Kč.

Drobilova aféra již byla dostatečně vytěžena i satiricky, přesto si neodpustím na její okraj poznamenat: Pokud korupci ve státní sféře představuje prošustrování prostředků ze státního rozpočtu hrazením předražených zakázek k zajištění více či méně legitimního veřejného zájmu, pak je korupcí i státní podpora stavebního spoření a stravenek a další podobné programy, jejichž celkový roční zářez do rozpočtu se pohybuje v řádu desítek miliard Kč.

Rozdíl je v tom, že úplatek dostávají nejen politici, ale i někteří občané. Především ale profitují soukromé firmy. Těm státní podpora umožňuje prodávat na trhu uměle vytvořené paskvily s tak mizernými vlastními charakteristikami, že by o ně — nebýt státní podpory — neměl nikdo zájem.

Obdobný jako v běžných korupčních aférách je i způsob, jakým si korupčníci zdůvodňují vytvoření penězovodu. Drobil apeloval na Michálka, že pokud se prostředky z Fondu nevyvedou na tu „naši věc“ (ODS), budou rozkorupčněny ostatními. Podobně i někteří občané obhajují „malou domů“ v podobě drobků sbíraných pod stolem, na kterém stát obdarovává banky a stravenkové firmy. Stravenkáři jsou dokonce tak drzí, že vyzývají občany, aby bojovali za „své benefity“.

Zmíněné programy legalizované korupce jsou horší než je Drobilova korupce při stavbě čističek odpadních vod — jsou srovnatelné s Opencard. Zatímco veřejný zájem na stavbě čističky je nezpochybnitelný, existence pseudoproduktů typu stravenek, Opencard a stavebního spoření je spíše k zlosti. Drtivá většina občanů by uvítala, kdyby jim byl jejich podíl na lupu ze státního rozpočtu vyplácen bezprostřednější formou, například snížením jejich daňové zátěže a zvýšením důchodů a sociálních dávek.

Nad celou věcí by bylo možno mávnout rukou, nebýt zatvrzelého lpění levice na kritizovaných „výdobytcích“. ČSSD namísto toho, aby se od pravice poučila, jak účinně přerozdělovat prostřednictvím selektivních konfiskačních daní (a po svém volebním vítězství zavedla spolu s majetkovým přiznáním konfiskační daň z majetku, jehož nabytí nebylo prokázáno), žaluje dílčí odbourání podpory stavebního spoření u Ústavního soudu. A odbory, které mají už od minulého režimu na starost především gastronomické potřeby pracujících, si přibraly boj za zachování stravenek k tradiční distribuci čokoládových kolekcí.

Text vychází v rámci projektu Kritická ekonomie, jehož je Deník Referendum partnerským médiem.

  Diskuse
  Mně teda stavební spoření tak hrozný nepřijde, ale budiž, nejsem ekonom. Spíš by mě zajímalo, jestli existují nějaké odhady té konfiskační daně. Jakého množství majetku by se to u nás reálně mohlo asi týkat?
  MN
  January 25, 2011 v 12.15
  Určitě by bylo rozumnější místo příspěvků do stavebního spoření, které nakonec končí v rukách lidí s nadprůměrným příjmem, kteří na spoření mají, postavit každý rok 10000-20000 nájemních sociálních bytů, čímž by se dosáhlo mj. snížení tržního nájemného. Bohužel to v tomto státě asi nikoho nenapadlo. Co se týče stravenek, také moc nerozumím podpoře ze strany ČSSD. Lidé si pouze lžou do kapsy a majitelé stravenkových firem se smějí. Zřejmě se ČSSD řídí úvahou, že když si podnikatelé a živnostníci zajistili nízké daně atd., tak ať zaměstnanci také něco z toho tunelu do státního rozpočtu mají. To je ale dost málo...
  AV
  January 25, 2011 v 14.39
  Článek upozorňuje na důležitou věc. Stavební spoření dává peníze ze státního rozpočtu lidem, kteří je nijak zvlášť nepotřebují, když lidé s nižšími příjmy si toto spoření ani nemohou dovolit. Horší je, že ve skutečnosti se tím ze státních peněz vlastně dotují spořitelny. Pokud bychom od jejich produktů odečetli státní příspěvek, tak by za daných podmínek po nich "neštěkl ani pes". Navíc nejde jen o příspěvek: lidé jsou k podobným bankovním produktům motivováni i možností odečíst si výdaje z daní.
  January 26, 2011 v 0.38
  Každé zvýhodnění určité skupiny lidí nebo jednotlivce není korupce.
  Stavební spoření, nebo stravenky jsou neskrývaný systém pod kontrolou veřejnosti, která má šanci se k němu vyjádřit a případně ho změnit. Krádež půl miliardy ze zakázky na MŽP měla být neveřejná - skrytá. Úplatek úředníkovi taktéž. Plat premiéra nebo prezidenta není korupce i když je to "zvýhodnění" jednotlivce na úkor celku.
  PG
  January 26, 2011 v 23.55
  Institucionalizovaná korupce
  Jiří Šíma: Smyslem toho článku bylo právě poukázat na to, že je chybou vidět korupci ("zkažení") jen v předávání obálek. Kdyby byla korupce v ČR regulovaná a neskrývaná, měla by zhruba stejné negativní dopady jako korupce divoká, obálková. A můžu vás ujistit, že v případě stravenek a podpory stavebního spoření došlo (a ještě dojde) i na ty obálky. Bohužel to nefunguje tak, že veřejnost má v ČR možnost ovlivnit, co se děje s veřejnými prostředky.