Finanční situaci řeší někteří rodiče stěhováním dětí do ústavů

Jana Ridvanova

Tíživá finanční situace rodičů v nezaměstnanosti a vládní škrty vedou podle předsedkyně Fondu ohrožených dětí Marie Vodičkové ke zvýšenému zájmu rodičů o umisťování dětí do zařízení Klokánek.

Rodiče v poslední době začali ve větší míře své děti z finančních důvodů odkládat do zařízení Klokánek. Podle předsedkyně Fondu ohrožených dětí Marie Vodičkové se tato praxe kvůli škrtům v rozpočtu může rozšířit. Rodiče se prý ocitají v tak tísnivé finanční situaci, že jejich podmínky nejsou vhodné pro výchovu dětí. Informaci přinesl server iDNES.cz.

Děti do třinácti zařízení, které Klokánek provozuje, obvykle posílají sociální pracovníci nebo soudy, ale v poslední době jsou to sami rodiče, kteří se rozhodnou své dítě do ústavu umístit.

Podle předsedkyně Fondu ohrožených dětí (FOD) zůstali rodiče bez práce, a když dlouho nemohou práci najít, nejsou schopni platit nájem, a nemohou své děti zajistit.

Vodičková soudí, že v takové situaci snižování sociálních dávek a úsporné balíčky budou mít za důsledek to, že se více a více rodičů rozhodne své děti svěřit do ústavní péče.

Předsedkyně Fondu ohrožených dětí je toho názoru, že stát by měl rodinám, které se o své děti starat chtějí, pomáhat. Stát by měl podle Vodičkové rodinám v nouzi poskytnout potřebné příspěvky, sociální byt či v případě potřeby chráněné bydlení. „Pokud je mezi dětmi a rodiči citová vazba, nedá se ničím nahradit,“ řekla pro server iDNES.cz Vodičková.

Čtyři z pěti dětí ústavy většinou přijímají na doporučení sociálních pracovníků po následné dohodě s rodiči. Ostatní do Klokánků posílá soud.

Minulý týden však Nejvyšší soud rozhodl, že chudoba a špatné podmínky rodin nejsou důvodem k tomu, aby jim úřady odebraly děti a poslaly je do ústavu.

Průměrná doba, kterou dítě v Klokánku pobývá, je podle Fondu ohrožených dětí šest měsíců. A sedmdesát procent dětí se v případě zlepšení situace vrací domů.

Děti, které jsou ale týrané, zanedbávané, nebo zneužívané, se do Klokánku mohou přihlásit samy i proti vůli svých rodičů. V zařízení pak zůstanou do doby, než soud rozhodne o jejich dalším osudu.

    Diskuse (0 příspěvků)