Zmizí ČSSD na smetišti dějin?

Vít Klíma

Levice je dnes rozdělena do dvou názorových proudů. Dělítkem je odpověď na otázku, zda je kapitalismus reformovatelný. Oba typy názorů lze nalézt mezi současnými voliči ČSSD.

Se zájmem jsem si přečetl programy jak pana Sobotky a Haška, tak i komentáře k nim publikované v DR. Otevřeně řečeno, jako potenciálního voliče ČSSD, mne nenadchl ani jeden.

Levice je dnes rozdělena do dvou názorových proudů. Dělítkem je odpověď na otázku, zda je kapitalismus reformovatelný. Odpovíte-li na tuto otázku kladně, pak mají pánové Pehe a Štern pravdu v tom, že základním voličem ČSSD by měla být střední třída. Jenže jak na potvoru — v realitě — střední třída volí pravici. Cestu, jak střední vrstvu přesvědčit, aby se stala voliči ČSSD, ještě nikdo neukázal. Pokud by jí měla být koalice ČSSD a ODS ve velkoměstech jako je Praha a Brno, jak ji naznačují pánové Hašek, Onderka a další hejtmani, pak proč by neměla střední třída volit ODS, potažmo TOP 09 přímo? Proč by měli volit ČSSD, skončí-li stejně v tiché či otevřené koalici s pravicově orientovanými stranami? Není to cesta k politické sebevraždě?

Mnohem zajímavější voličský elektorát nabízí ČSSD záporná odpověď — kapitalismus reformovatelný není. Můžeme zde identifikovat nově vznikající třídu — pro kapitalismus nepotřebných a přebytečných lidí. Práci dnes neztrácí jen lumpenproletariát, ale i vzdělaní státní zaměstnanci, policie, hasiči atd. Do této vrstvy můžeme počítat i ty, kteří po skončení studia nemohou najít zaměstnání a z nichž mnozí mají vysokoškolský diplom. Nová třída „přebytečných“ průřezově zahrnuje všechny vrstvy obyvatelstva — méně úspěšnými podnikateli počínaje přes středně příjmovou vrstvu, které hrozí ztráta zaměstnání, až po ty bezmocné staré a nemocné. Tato třída dnes čítá nejméně jeden až dva miliony lidí a její počet bude s krizí růst. Hlasy této třídy leží zatím na ulici. Pokud je nezvedne ČSSD, zvedne je někdo jiný. Obávám se jen, že se tak splní obava pana Zaorálka, že ČSSD zanikne. Pro nikoho totiž nebude potřeba.

Slovo na závěr: neměl by tyto hlasy zvednout ProAlt, a stát se tak důstojným protihráčem Nečasovy vlády?

  Diskuse
  November 9, 2010 v 10.12
  Nedivím se, že programy autora jako potenciálního voliče ČSSD nenadchly, protože byly oběma pány zamýšleny jako programy formulované pro členskou základnu ČSSD před sjezdem. Nesouhlasím s tím, že "cestu , jak střední vrstvu přesvědčit, aby se stala voličem ČSSD, ještě nikdo neukázal". Ukázal jí Miloš Zeman v roce 1998, zejména Vladimír Špidla v roce 2002 (kdy ČSSD volili mnozí voliči bývalé Čtyřkoalice i ODS z roku 1998) a koneckonců i Jiří Paroubek v roce 2006. Koalici ve velkoměstě Brně nelze směšovat s možnou koalicí v Praze. V Brně měla ČSSD jen dvě možnosti, jak prosadit svůj program - v koalici s ODS nebo v křehké koalici 4 stran TOP09, KDU, SZ (vesměs taky pravicových). Ta druhá varianta se ukázala v minulém období jako nestabilní. Tzv. velká koalice v Brně s primátorem Onderkou je pro voliče ČSSD výhrou a lepší možností ze dvou.
  MN
  November 9, 2010 v 11.44
  Sociální demokracie (tedy i ČSSD)
  od počátku působila v rámci tzv. kapitalismu. Sociální demokracie patřila k nejvýznamnějším stranám první republiky, byla zastoupena v drtivé většině koaličních vlád a k jejím stoupencům byl počítán i prezident T. G. Masaryk (viz cssd.cz). Obávám se, že v jejím programu je pouze moderace kapitalismu v duchu sociálního státu. Ostatně jiná cesta, než reforma kapitalismu, přichází podle mne do úvahy až po velmi hluboké hospodářské krizi nebo po 3. světové válce. Takže třída "pro kapitalismus nepotřebných a přebytečných lidí" si asi bude muset opravdu hledat nějakou jinou stranu (pokud jí nevyhovuje komunistická strana), přeju jí hodně štěstí...
  November 10, 2010 v 6.13
  iluze reformismu
  Sociální demokracie se už jednou na „smetišti dějin“ ocitla – na začátku první světové války. Novou šanci dostala díky porážce nacismu a vzniku východního bloku. V některých zemích, např. v Rakousku, se snaží tuto šanci uchovat. Zdá se ale, že v mnoha zemích dnes dělá vše pro to, aby ji ztratila.
  ProAlt by „hlasy zvednout“ mohl, pokud by se stal politickou stranou. Tou se nikdy nestane.
  Navíc úloha všech politických stran zprava doleva je stále méně politická – slouží pouze mechanismu pseudodemokracie (či jak tomu někteří říkají: postdemokracie) a konkrétním jedincům jako výtah k (podílu na) moci. Zvítězí-li Haškovo křídlo, nejenže ČSSD nové voliče nezíská, ale ztratí i poslední zbytky důvěry voličů dosavadních, a to včetně těch komunistických, kteří jejím kandidátům nedávno pomohli do Senátu.
  FJ
  November 10, 2010 v 7.49
  smetiště dějin, tam patří všichni polistopadoví politici, co u nás obnovovali kapitalismus 19.století.
  tišek Jonáš - Třebíč

  Mám pocit, že ČSSD již ve své podstatě na smetišti dějin se nalézá. Ostatně všechny strany po listopadu 1989 včetně KSČm tam také patří už proto, že udělaly a podílely se na výrobě toho, čemu oni vznosně říkají demokracie, která se jinde a jinak nazývá demokraturou s glokanismem. Problémem stran není rozkvět a řízení společnosti pomocí odborníků v právním a demokratickém státě, ale problémem společnosti jsou tyto strany sami v propojení privatizačním šílenstvím s podnikateli a lumpenproletariátem(později přetavené do lumpenburžoazie). Vít Klíma to nazývá a novou třidou.Jak mohou strany něco řídit a pozitivně ovlivňovat, když neřídí ani samy sebe a nedokáží se ani ovládat, resp. vedoucí představitelé ve svém chtíči po moci a majetcích. Své programy, buď nemají nebo ve velké většině neznají a nebo a právě proto je nemohou realizovat, často něco říkají a něco jiného dělají, káží vodu a pijí víno.. ČSSD není sama kdo asi patří na smetiště dějin, protože vznikla v počátcích kapitalismu, patří tam i s tím kapitalismem a dalšími zprivatizovanými stranami fungující na bázi s.r.o.
  ProAlt se asi ani nesnaží býti stranou a je odleskem bývalého občanského fora a tak si tak pěkně filosofuje, ale je pravda, že v české společnosti není nálada na humanisty a ani filosofy, řečeno pánem z povídky Jízda tramvají od Š+G....lidé do tramvaje nastupovali ze předu tak silně, že vzadu zase vystupovali..."toho se měl dožít Darwin", ale lidé neměli náladu na filosofii a ušlapali ho....To je stav naší země po 21 letech od listopadu.
  Jan Kopecký to také pěkně shrnuje možná právě od té doby ze začátku 1.světové války na to smetiště patří ČSSD, protože nedokázala odstranit kapitalismus a sama se na jeho renezanci a kosmetických úpravách podílela a pak sama sebou zmatená v roce 1921 založila svými členy (67,7%) KSČ, která pak vadila Moskvě silou 350000 členů, pak se zahubila i sama sebe radikálnější forma levice vlivem kominterny, ostatní "levičáci"po té již byly náhražky a převládli hoši z Karlína na straně jedné a na straně druhé těmi, co chtěli být sociálními demokraty. Obě levice se silně znepřátelily a dokonce v Německu boj komunistů se sociálními demokraty pomohl, výrazně pomohl a přispěl vzestupu Hitlera.Pak po roce 1948 došlo k násilnému sloučení (před tím to bylo demokratické rozloučení) pak v v exilu a nyní po roce 1989 si nemůže vzpomenout ČSSD ,kam patří a nemůže a ani všichni předsedové po roce 1989 to nemohli a neuměli, bylo to nad jejich síly a pohyby společností jim ani nebyly nápomocny, a tak každý dal fragment sebe a stále dává a vznikl z toho dort , ala pejsek a kočička. . Nemohou si na to vzpomenout i z důvodů toho, že nemají vize ani současní kandidáti na předsedu ČSSD, zrovna tak jak ti předchozí...nejsou vyjímkou...
  SH
  November 19, 2010 v 15.16
  Už se to špatně čte
  Když je nejvíc zapotřebí odvahy, odhodlání a všech atributů potřebných ke vzpouře, či alespoň k její přípravě, tak se bolestínky omamujeme poraženectvím. Listuji si ve spisech socialistů či komunistů 19. století abych si připomenul, že tehdejší zastánci utlačovaných, ponižovaných a neprivilegovaných byli v mnohem horší situaci, než levicoví aktivisté dneška. Jejich počty byly mizivé, praktické zkušenosti žádné a každá vzpoura doslova likvidační pro její strůjce. Dneska je levice na tom daleko lépe. To jí musí stačit. Dokud bude existovat útlak, ponižování a privilegovanost, vždycky bude pro ni prostor. A musí umět fungovat za situace nejednotnosti, protože se při tak velkém počtu logicky sjednotit ani nemůže. Musí si ale denně ujasňovat, kdo ještě k ní patří a kdo už ne.