Špidla: Vláda provádí necitelnou a nelítostnou politiku

ČTK, Hana Holcnerová

Vládní návrh zákona o státním rozpočtu snižuje rodičovskou, porodné, sociální dávky. Ruší sociální příplatek a snižuje příspěvky postiženým.

V návrhu zákona o státním rozpočtu, schváleném ve středu vládou, dochází k výrazným škrtům také v sociální oblasti.

Soubor změn v pravidlech upravujících mandatorní výdaje ministerstva práce a sociálních věcí obsahuje zrušení sociálního příplatku a změnu výplaty rodičovské dovolené, kdy se sníží příspěvek ve čtyřleté variantě, tříletá ale zůstane na současné úrovni. Vláda hodlá omezit i porodné, dostávat by ho měly pouze matky z příjmově slabších rodin, a to jen na první dítě. Omezen má být také příspěvek na péči v prvním stupni závislosti z dvou tisíc na osm set korun.

Místopředseda Strany evropských socialistů Vladimír Špidla k navrhovaným škrtům v sociální oblasti ve čtvrtek Deníku Referendum řekl, že jeden krok za druhým, které vláda předkládá, je třeba odmítnout.

„Škrty povedou k bezvýznamné úspoře ve státním rozpočtu, zároveň ovšem budou mít vražedné důsledky pro tisíce rodin,“ uvedl. „Je to necitelná, nelítostná politika, zasahující ty nejslabší nepřijatelným způsobem. Budou uvrženi nikoli do relativní, ale do absolutní bídy,“ zdůraznil.

Připomněl také, že dochází k rychlému demografickému stárnutí populace a dělat v takové době protirodinná opatření je absurdní. „Příspěvky mají naopak dostávat rodiny na druhé a další dítě, aby došlo k nárůstu porodnosti,“ dodal Špidla.

Špidla Deníku Referendum také řekl, že podle OECD má Česká republika stejné zadlužení jako třeba Švýcarsko a nic ji tedy neopravňuje k předkládaným škrtům. Ty by podle Špidly ospravedlňovala snad jedině válka.

„Domnívám se navíc, že na sebe nenechají dlouho čekat choroby vzniklé z chudoby,“ zakončil hodnocení škrtů pro Deník Referendum Vladimír Špidla.

O nebezpečnosti navržených opatření je přesvědčen také předseda Národní rady zdravotně postižených (NZZP) a bývalý poslanec Václav Krása, který minulý týden na tiskové konferenci rady uvedl: „Restriktivní opatření ze strany ministerstva práce a sociálních věcí nepřijatelně dopadne na rodiny s postiženým členem a rodiny s dítětem se zdravotním postižením.“

NZZP proto zahájilo petiční akci proti vládnímu návrhu plošně snížit sociální příplatek a změnit přídavek na péči z dosavadních dvou tisíc korun na osm set korun.

Krása apeloval i na média. „Média by neměla vytvářet dojem, že osoba, která pobírá sociální dávky, žije na úkor druhých, škodí společnosti nebo je pro společnost zátěží."