ČEZ přes ODS v Senátu protlačil stavby ve veřejném zájmu

Anna Voňavková

Senátoři podpořili návrh novely zákona, která má urychlit výstavbu energetických sítí a vodních děl. Vliv na životní prostředí nemá být již nadále pro povolení stavby rozhodující.

Senátní návrh, který prohlašuje energetická a vodní díla za veřejný zájem a usnadňuje jejich výstavbu, nyní musí posoudit vláda a poslanci. Návrh zákona u těchto staveb umožňuje sloučit posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) s územním i stavebním řízením. Podle jednoho z předkladatelů, Jiřího Nedomy (ODS), má usnadnit výstavbu zejména dalších bloků jaderné elektrárny Temelín, odkládanou stavbu jezů na Labi a budování protipovodňových opatření.

Právě před výstavbou labských jezů varuje vedoucí programu Ochrana přírody Jana Vitnerová ze sdružení Arnika: „Plánované znehodnocení připomínek státní správy, obcí a veřejnosti u velkých staveb by otevřelo cestu pro nekontrolovatelné poškozování přírody. Platí to zejména pro plánovaný plavební stupeň v Děčíně. Může dojít k velmi vážným škodám,“ říká.

Zákon by prohlásil výstavbu energetických a vodních děl za veřejný zájem. Umožnil by odkup pozemků za tržní cenu i vyvlastnění. Podle Moniky Machové-Wittingerové z organizace Jihočeské matky jde o další krok k vyloučení veřejnosti z rozhodování: „Novela sleduje jediný cíl — co nejvíce omezit účast veřejnosti v rozhodování o sporných projektech. Její schválení by umožnilo průmyslové lobby se pomocí sloučených správních řízení velmi rychle vypořádat s nepohodlnými kritiky.“

Podle organizací zabývajících se ochranou životního prostředí tak expertní hodnocení variant projektu i připomínky dotčené veřejnosti ztratí smysl, neboť již nebudou mít zásadní vliv na udělení územního a stavebního povolení. Klíčovou část novely podle nich předložila přímo společnost ČEZ, senátor Nedoma si její návrh následně osvojil.

Martin Sedlák z Hnutí Duha soudí, že pokud by novela prošla sněmovnou, bylo by to zcela vypovídající o jejím novém složení: „Jde v poslední době již o druhý případ, kdy namísto našich volených zástupců rozhoduje společnost ČEZ. V případě legislativního přílepku, který jí přihrál desítky miliard za emisní povolenky, jí to vyšlo. Její nový návrh je prvním vážným testem pro formující se vládní koalici, která tvrdí, že bude hájit veřejný zájem.“

„Jednání senátorů opětovně prokázalo, že tomuto státu vládne a pro sebe výhodná pravidla mu diktuje společnost ČEZ. Věříme ale, že tentokrát ministři i poslanci odmítnou sloužit privátnímu zájmu na úkor občanů,“ uzavírá Edvard Sequens ze sdružení Calla.

    Diskuse (0 příspěvků)