Bolivijská sněmovna přiznala indiánům právo na vlastní zákony a soudy

Petr Jedlička

Bolivijští poslanci chtějí původnímu obyvatelstvu zaručit nebývalou právní autonomii. Pokud příslušný návrh schválí i senátoři, získají indiáni právo rozsuzovat spory dle tradičních norem.

Dolní komora bolivijského Kongresu ve středu schválila legislativní návrh, jenž dává domorodým komunitám možnost legalizovat vlastní právní systém. Návrh jde nyní do Senátu. Pokud jej schválí i horní komora, získají místní indiánské kmeny právo rozsuzovat spory na základě kmenových norem a prostřednictvím vlastních autorit.

Čtete rádi analýzy zahraničního dění z dílny Petra Jedličky? Podpořte rubriku Svět a pomozte jí rozšiřovat kapacity.
×

Vláda prezidenta Moralese předlohu podporuje. Původní obyvatelé mají dle jejího názoru právo na plnou autonomii a spravedlnost, jejíž pojetí vychází z jejich vlastních kulturních hodnot. Opozice však zákon důrazně odmítá. Nové pořádky podle ní posunují společnost od vlády odosobněného práva k vládě tradičních autorit a lůzy.

V bolivijské populaci žije největší podíl původního obyvatelstva ze všech zemí na kontinentě — jednasedmdesát procent. Většina indiánů obývá hornatý pás na západě země.

Evo Morales, který je sám čistokrevným indiánem, slíbil už při prvním volební vítězství (prosinec 2005), že léta utlačovaným kmenům prosadí takovou autonomii, aby si napříště mohly vládnout ve všech ohledech samy.

Jak ale připomíná BBC, indiánská spravedlnost není vždy v souladu s moderním pojetím základních lidských práv. Minulý měsíc například domorodí obyvatelé v jihozápadní provincii Potosi zlynčovali čtyři policisty, kteří se dostali do střetu s komunitními pořádky.

Další informace:

BBC News Bolivia's lower house approves indigenous justice law

  Diskuse
  PS
  June 10, 2010 v 9.30
  Řekl bych, že svět je mnohem komplexnější než aby se daly věci posuzovat podle toho, zda jsou v rozporu nebo v souladu s nějakým evropským konceptem. To zavání nějakým centrismem, který už podle mne v dnešním světě nemá místo...
  June 10, 2010 v 12.9
  Pak ale těžko třeba chtít třeba po Íránu, aby přestal s popravami kamenováním, po Indii, aby zabránila upalování vdov, nebo po středoafrických zemích, aby postihovaly ženskou obřízku, nemyslíš?
  TT
  June 10, 2010 v 13.14
  Tradice do jisté míry
  Z textu není jasné, zda tradiční soudu budou řešit trestní nebo jen občansko-právní agendu. Občanskou agendu soudí tradiční soudy v mnoha zemích, především v Africe. Náčelnická grémia k tomu mají dokonce od státu přidělené nějaké skromné prostředky. Zajímavé je, že tradiční soudy nemají prakticky žádné reálné vymáhací nástroje. Přesto je lidé respektují a dodržují jejich rozhodnutí. Inu tradice...
  Mnozí jim dávají přednost před státní justicí, protože je to levnější, bez právníků a srozumitelné.
  To, že někde zlynchovali 4 policisty mi připadá v této souvislosti irelevantní a zavádějící. Lynch nemá s právem, ani tradičním, nic společného...
  Petrem uvedené příklady odporují mezinárodním úmluvám, které dané státy přijaly, selhává tedy oficiální právní systém. Všimněme si, že se tu objevují jen státy mimo Okcident. Co ale s nesmyslnou chlapeckou novorozeneckou obřízkou, jejímž jediným cílem, jako v případě té ženské, je omezit požitek ze sexu, a kterou praktikují ve velkém v USA a Izraeli. To je také v rozporu s lidskými právy.
  No a odlišné právní systémy uvnitř jednoho státu nejsou vůbec žádnou výjimkou. Viz třeba naši spojenci z Etiopie či USA.
  June 10, 2010 v 15.54
  Ano Tomáši, to rozlišení mezi občanskoprávní a trestněprávní dimenzí je vskutku zásadní, bolívijský zákon z něj ale nevyhází a pravděpodobně bude ještě dopracován. Jak uvádějí argentinské Timesy: "The law does not state whether indigenous justice applies only in the case of minor offences, such as land disputes, or in crimes such as homicide and drug trafficking."

  Ale ten lynč policistů irelevantní není. Byl proveden s požehnáním kmenových autorit - zabití policisté zasáhli do obyčejového práva jednoho z kměnů tím, že na jeho území (podle indiánů) obchodovali s kradenými vozy, které se do Bolívie vozí z Chile. Příslušný kmen si přitom nárokuje tradiční právo na kontrolu všech obchodních aktivit, které se na jeho území dějí.

  Střet mezi federálním právem a místními zvyky se projevil i v tom, že kmenové autority odmítly vydat těla zlynčovaných policistů příbuzným, dokud se nezaručí, že proti domnělým pachatelům (šlo o dav) nevznesou obvinění.
  PS
  June 10, 2010 v 16.24
  Pak by mne zajímal Tvůj osobní postoj k osamostatňování indigenous people, k rozvoji indiánských komunit(o kterých tu psala i Ilona Švihlíáková), protože potom asi jakýkoliv tradiční systém obsahuje něco, co jaksi koliduje s naší morálkou, ne? Zajímalo by mne, jak tento konflikt dvou protikladných zájmů řešíš pro sebe...
  June 10, 2010 v 18.20
  Můj názor na obecnou rovinu problému je téměř totožný s tím, co napsal Tomáš Tožička: je důležité rozlišit občansko-právní (ekonomickou, kulturní...) dimenzi a rovinu trestně-právní. V první je záhodno posilovat autonomii komunit, jež o ni stojí, a v nichž má zároveň tradiční (a opět ekonomické, kulturní...) opodstatnění. Ve druhé je třeba trvat na tom, aby země vynucovala právo v duhu dohod, k nimž se zavázala - zde například Úmluvy o ochraně lidských práv a svobod. Osobně si myslím, že jde o jediný způsob záchrany kulturní pestrosti světa a zároveň o žádoucí alterglobalizační ideologii, jež může (měla by) prostřednictvím jednotlivých skupin, stan a hnutí konkurovat různým varietám ideologie světoekonomiky (ve Wallersteinově pojetí - nejsem totiž na rozdíl od mnoha kolegů přesvědčený, že směřování současného světa stále na globální úrovni dominuje neoliberalismus).

  V tomto konkrétním případě však o můj osobní názor nejde. Při psaní o dění v Bolívii je třeba vycházet z kontextu a faktů, ne ideového přesvědčení. Kontext říká, že díky Moralesově politice začínají být indiáni konečně považováni za míšencům rovné lidi (bílá je v Bolívii jenom tradiční latifundistická elita), že si svá nová práva vydobyli mnohaletou občanskou kampaní, ale také že kvůli změně poměrů vzniká v bolívijské společnosti pnutí, které je potřeba tlumit, jinak to dopadne zle. Faktem je zase například, že jako nezamyšlený důsledek reformních opatření ztrácejí orgány státu možnost účinně zasahovat proti trestnému jednání, jako se ukázalo v případě zmíněného lynče.
  MM
  June 10, 2010 v 19.49
  obřízka
  Rád bych pana Tožičku upozornil, že mužská obřízka nená s upíráním požitku při sexu nic společného (narozdíl od ženské obřízky), nýbrž má hygienické a zdravotní důvody (podobně je to s náboženským zákazem jezení vepřového - viz svalovec). Obřízka je dokonce doporučována lékaři i u zdravých jedinců (minimalizuje se pak přenos kvasinkových infekci do močových cest partnerky). Jestli to měl být pokus o rýpnutí si do židů tak se dost nepovedl.
  V
  June 11, 2010 v 8.18
  K mému údivu se ve filosofii i jiných vědách, stejně jako v běžném myšlení ztratila myšlenka vývoje lidské morálky. Místo ní máme středostavovskou romantickou iluzi o ztraceném ráji přirozeného stavu, který se nachází kdesi v minulosti.
  Idea lidských práv nevzniká na úrovni kmenů a rodových společenství. Tomuto stupni vývoje odpovídá striktní rozlišování na MY a ONI a vláda místních, komunitních autorit, tak skvěle zobrazená ve filmu Je třeba zabít Sekala.
  Indiáni jsou stejní lidé jako běloši, a musejí projít stejným vývojem od skupinového k všelidskému. I když i běloši dosáhli tohoto stupně jen rétoricky a i tak jen částečně.
  TT
  June 11, 2010 v 10.26
  Petře, vycházím jen z obecných zásad. Bolívie má ústavu a je vázána mezinárodními úmluvami. Pokud místní právní systémy nebudou tyto dokumenty respektovat, je to špatně, pokud ano, je to stejné jako ve Velké Británii či USA, kde také mají poměrně velké rozdíly v místních právních systémech.
  "Místní" právní systém by mohl zamezit i lynchování, protože to často pramení z nedostatku jiných nástrojů. I když USA jsou příkladem opaku, jak by mohly dosvědčit pozůstalí po tisícovkách obětí lynchování v minulém století...


  Pane Mistrík, snad nemyslíte vážně, že když kritizuji praktiky v USA či Izraeli, že nenávidím Ameriku a jsem antisemita. S tímhle už bychom mohli přestat, nemyslíte. 70 % obřezaných jsou muslimové - takže jsem protimuslimský? Ženskou obřízku dělají hlavně černoši, znamená její kritika rasismus?

  Nicméně procentuálně na obyvatele je největší podíl dětské obřízky v USA a Izraeli. Je to náboženský nonsens. Interpretace, že jde o hygienu nemá v Bibli žádnou oporu. Texty spíše mluví o tom, že neobřezaní holdují sexu, dokonce znásilní židovskou dívku (za což jsou všichni muži povražděni a po té, co se na znamení smíru nechají všichni obřezat. Ženy skončili v otroctví, samozřejmě: - Gen 34.1:
  http://www.wordplanet.org/cz/01/34.htm).
  Obřízka je původně pastevecký zvyk, který měl snížit sexuální apetit, jež byl naopak u zemědělských kultur orientovaných na "plodnost" vítaný a podporovaný. Pastevci také zavedli oceňování panenství, které u zemědělců bylo vnímáno jako těžký handicap - kdo by chtěl panenskou půdu, když může hospodařit na obdělané...
  http://www.mystika.cz/narody/slovane/slovane-sex.htm

  Podpora obřízky v konzervativních kruzích v USA vycházela hlavně ze snahy zabránit chlapcům v mastrubaci:
  http://www.noharmm.org/docswords.htm

  Dnes je novorozenecká obřízka podporována hlavně medicinským byznysem, předkožky se používají v kosmetickém průmyslu a jejich cena je kolem 200USD za kus.

  Jednoznačně se jedná o porušování lidských práv, protože nikdo nemůže rozhodovat o mrzačení dětí za ně. UNAIDS jasně říká, že obřízka je možná jen u jedinců, kteří jasně deklarují přání si ji nechat provést a jsou seznámeni se všemi důsledky.

  Žádné oficiální stanovisko o prospěšnosti obřízky neexistuje - ani v USA.

  V USA byla ženská obřízka proplácena pojišťovnami až do r. 1996, především k zabránění mastrubace a omezení nymphomanie. A dodnes je doporučována ke zlepšení hygieny!
  http://www.youtube.com/watch?v=a1VaR9SpafE

  Vždycky je dobré se podívat na naše civilizované praktiky, než začneme soudit jiné. A každopádně je naší povinností vyžadovat dodržování lidských práv, jak se na nich shodly všechny státy světa....