Vyjednavač OSN: dohoda o klimatu letos nebude

Roman Bureš

Hlavní zmocněnec OSN pro vyjednání nové dohody o klimatických změnách potvrdil závěr, ke kterému dospěla mnohá angažovaná média: uzavřít závaznou globální úmluvu o snížení uhlíkatých emisí ještě letos je prakticky nemožné.

Výkonný tajemník sekretariátu UNFCCC Yvo de Boer se nechal v pondělí slyšet, že klimatická dohoda na celosvětové úrovni letos nebude možná. Hlavní koordinátor OSN pro klimatická vyjednávání tak potvrdil názor některých médií, že doufat v uzavření závazné úmluvy na podzimním klimatickém summitu v Cancúnu je víc než naivní.

Podle de Boera bude mexický summit prvním bodem k vytvoření dohody nahrazující Kjótský protokol, která by mohla být uzavřena nejdříve na konci roku 2011. Místo závazné úmluvy by se národy měly zaměřit na konkrétní akce, které k ní následně povedou.

Kodaňská dohoda není dle de Boera dostatečně silná na to, aby mohla zabránit globálnímu oteplování. Navíc neobsahuje jasné závazky ani harmonogram jejich naplnění. „Požadovat od zemí, a obzvláště od těch rozvojových, aby podepsaly takto nejasnou dohodu, je jako chtít po někom, aby vám podepsal prázný šek,“ řekl de Boer na adresu dokumentu, který sám pomáhal sjednávat.

„Lze vidět snahu některých průmyslových zemí snižovat emise nad původní plán. Na to, abychom se dostali do situace, ve které nám vědci dávají padesátiprocentní šanci na vyhnutí se nejhorším dopadům změny klimatu, to ale stačit nebude,“ dodal de Boer.

Další informace:

AFP Climate: focus on actions not treaty, says UN official