Guardian: Dohoda o klimatu v roce 2010 „prakticky nemožná“

Anna Sedláčková

Guardian zadal svým reportérům po světě projednat s hlavními aktéry klimatických jednání jejich postoje na počátku roku 2010. Závěry jsou pochmurné: uzavřít letos světovou dohodu o klimatu bude prakticky nemožné.

OSN dnes začne hodnotit závazky, které jednotlivé země do včerejší půlnoci navrhly k potírání klimatických změn. Podle mnoha kontaktovaných zemí může nejhorší důsledky vzrůstající teploty odvrátit pouze závazná dohoda stanovující mezní limity emisí.

Uzavření celosvětové dohody na příštím klimatickém summitu v Mexiku však nebude možné, soudí už dnes bývalý vicepremiér John Prescott, který je nově zpravodajem pro klimatické změny v Radě Evropy. „Mezi silami, které se snaží vypořádat se s klimatickými změnami, panuje zmatek. Bloumají ve skupinkách po bitevním poli jako poražená armáda,“ uvedl vysoce postavený britský diplomat.

Podobné hlasy zaznívají i z dalších míst. Suzana Kahnová, brazilská ministryně pro klima a vrchní vyjednavačka Guardianu, řekla:  „V roce 2010 se nám snad už něco podaří, ale definitivní závazná úmluva to asi nebude."

Rétorika vyjednavačů se od loňského summitu v Kodani značně změnila. V předvečer kodaňské konference Gordon Brown napsal deníku Guardian, že „cílem je všeobecná a celosvětová dohoda, která bude nejpozději do šesti měsíců převedena na mezinárodní závaznou úmluvu.“

Světová dohoda však už nestojí v centru zájmu vyjednavačů. Ústředním tématem jednání se staly závazky jednotlivých států. Změna pramení z problému, jenž zmařil kodaňskou konferenci a zůstává nevyřešený. Jako „katastroficky nešikovné“ popsal blízký pozorovatel ustanovení Rámcové úmluvy OSN o změnách klimatu, podle nějž o klimatických smlouvách se rozhoduje jednomyslným hlasováním všech 192 členských zemí.

Skupinka zemí vedená Spojenými státy, Čínou a Indií, které navrhly Kodaňskou dohodu, chce dosáhnout toho, aby rozhodnutí mohla činit skupina dvaceti až třiceti nejvlivnějších států a aby se zapojily i organizace jako G20 a Fórum největších ekonomik světa. S tím však nebudou souhlasit státy jako Bolívie či Súdán, které zablokovaly Kodaňskou dohodu, či Tuvalu a jiné ohrožené státy, které si chtějí ponechat právo vetovat příliš slabé dohody.

I západní země, mezi nimi Velká Británie či Španělsko, trvají na tom, že OSN nelze obejít. Gordon Brown zopakoval, že Rámcová úmluva OSN o změnách klimatu zůstává jediným podkladem pro novou dohodu. „Proces, který Kodani předcházel a v ní vyvrcholil, byl evidentně špatný. Všichni musíme ale pracovat, aby rámcová úmluva unesla očekávání, jež do ní všichni vkládáme. Je to jediný nástroj k dosažení smlouvy."

Současná bezvýchodná situace Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu byla reportérům Guardianu vylíčena jako „paralýza“. O „období zchlazení“ hovořil i její tajemník Yvo de Boer. Návrhy vnitrostátních plánů do včerejšího termínu odevzdalo pětadvacet až třicet států.

Zveřejněné závazky znovu potvrzují nabídky z kodaňské konference. Spojené státy například navrhují snížit úroveň emisí o sedmnáct procent oproti roku 2005 a EU či Japonsko o dvacet procent oproti roku 1990. Analýza PricewaterhouseCoopers i další podklady říkají, že závazky jsou fatálně nedostatečné: „Pokud nepřijde nečekaná vlna závazků během příštích čtyřiadvaceti hodin, Kodaň zůstane na hony vzdálena tomu, co je skutečně zapotřebí."

OSN chce koncem února či na počátku března uspořádat schůzku, na které se účastníci pokusí vyřešit problém struktury vyjednávání v rámci Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu.

Velké potíže mají oba dva největší světoví znečišťovatelé. Mnozí pozorovatelé se ale shodují, že ekonomické obavy a blížící se parlamentní volby nedovolí Obamovi prosadit robustní, a tudíž nepopulární zákon o klimatických změnách. „Jenomže zatímco ve Spojených státech je jasné aspoň to, na jaké potíže narážejí, o Číně nevíme ani to," podotýká David Kennedy, předseda britského Klimatického výboru.

Guardian připomíná, že během nervózních jednání v předvečer Kodaňské dohody jeden vysoce postavený britský diplomat řekl: „Můžeme si dovolit prodloužení, ale na opakování zápasu už nám čas nezbývá." Guardian poznamenává, že na konci nervózních jednání v Kodani se opakovaní zápasu stanovené na listopad do Mexika jevilo jako slušná alternativa k hrozícímu totálnímu kolapsu.

„Šest týdnů po Kodani ale vysoce postavení činitelé po celém světě pochybují o tom, že se opakovaný zápas vůbec uskuteční," uzavírá Guardian svou zprávu, na níž se podílela desítka jeho redaktorů v celkem pěti zemích.

Další informace:

Guardian Global deal on climate change in 2010 'all but impossible'

    Prosíme, podpořte naši práci

    Společně jsme přispěli ke konci éry Andreje Babiše. Nikdy by to nebylo možné bez vás. Naše práce ale není u konce. Denně budeme dohlížet na to, aby se slibované změny opravdu staly.

    Vaše podpora určuje naši sílu.

    Spolu #jsmeDR.

    Diskuse