Offshore nejsou sysle, pod zem nezalezou

Igor Adamovič

Zástupce opoziční stany shrnuje hlavní premiérova pochybení a přečiny vztahující se k odhalením z Pandora Papers. Připomíná také, jaká teď Babiše čekají vyšetřování a jaké mu hrozí postihy.

Babišův zámek na Azurovém pobřeží stihli již navštívit i čeští aktivisté. Foto FB Milion chvilek pro demokracii

Zlotřilých šest set novinářů, nejen těch našich, ale i z The Guardian, The Washington Post, ARD nebo BBC věnovalo devět měsíců práce jen aby poškodilo Andreje Babiše. Dokonce se do toho komplotu nestyděli zakomponovat i prezidenty Ukrajiny, Ázerbajdžánu, Černé Hory, Gabonu, Keni, Chile, Ekvádoru, emíry z Kataru a Dubaje, jordánského krále i osoby blízké Putinovi. Podařilo se jim nemožné — téměř všechny hlavy států mají projekt Pandora Papers za práci své politické opozice. Člověku se úplně vnucuje heslo „Opozičníci všech zemí spojte se!“

Je nutno přiznat, že je to bezesporu vrchol kariéry Miroslava Kalouska, takový majstrštyk by totiž nikdo jiný nedal dohromady. Proč by rezignoval na poslanecký mandát zrovna v lednu 2021? Určitě není náhoda, že ve stejné době se pustili pracovníci 150 médií ze 117 zemí světa do zpracování necelých tří terabajtů dat. A co práce mu dalo nenápadně nastavit globální deadline pro všechna zúčastněná média tak, aby to poškodilo zrovinka našeho premiéra před volbami! Inu, neměl si Kalouska proti sobě poštvat.

Vrcholový manažer? Ne, vrcholný pokrytec

Stručně shrnuto, Andrej Babiš nejprve napadal své politické oponenty z vlastnictví offshorů. Opomenul přitom zmínit, že sám jich má celou síť potajmu založenou v daňovém ráji. Zamlčel i převody prý řádně zdaněných, svých vlastních peněz prohnaných přes tuto síť, a nákupy luxusních nemovitostí na jihu Francie. Celá transakce vypadá jako typické praní špinavých peněz nebo pokus o daňový únik.

Podezřelý je už samotný původ sumy patnáct milionů eur. Buď nejsou pravdivá vysvětlení poskytnutá Babišem, anebo neplatí matematické zákony. Prostým sčítáním dojdeme k faktu, že sumy potřebné k pořízení korunových dluhopisů a francouzských nemovitostí přesahují částky uvedené ve Zprávě o věcných zjištěních od PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., stejně jako ve Zprávě o věcných zjištěních od Ernst & Young Audit, s.r.o.

Budeme-li věřit matematice, uvedl tedy Babiš v omyl jen své auditory, anebo nás všechny? Nejednalo se zřejmě o jeho peníze, natož řádně zdaněné. Byly to pravděpodobně finance náležející společnostem z jeho holdingu.

Pro mistra chaosu je naprosto typické, že si takto sám rozbíjí svou pracně vykonstruovanou obhajobu korunových dluhopisů, viz jeho dopis ze dne 27. dubna 2017.

Doba nákupu zámečku je zanedbatelná

Síť offshorových společností byla sice založena roku 2009, pořízení nemovitostí však bylo uzavřeno nejen převedením do SynBiolu v roce 2018, ale až splatností půjčky v září 2019. Tou dobou byl Andrej Babiš bezesporu aktivním politikem. Jako takový byl povinen uvést své firmy v majetkových přiznáních, což neučinil. Jaký důvod ho k tomu vedl?

Proč Andrej Babiš od 16. září neodpověděl na otázky, které mu opakovaně zasílali z ICIJ (Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů) a BBC a proč odmítl přístup některým akreditovaným médiím na tiskovou konferenci 29. září? Bylo to skutečně jen kvůli nadcházejícím volbám?

Co všechno hrozí stávajícímu premiérovi?

Zatím ještě nikdo neotevřel otázku smluvního vztahu a hrazení nákladů za údržbu a užívání zámečku Andrejem Babišem. Dále mu bude vyměřena pokuta padesát tisíc korun za neuvedení offshorových společností a nemovitostí v majetkových přiznáních.

Vyšetřování ve věci Pandora Papers už zahájila Národní centrála proti organizovanému zločinu, a to nejen premiéra České republiky, ale i všech občanů ČR, kterých se tato kauza týká. Případ pro Andreje Babiše není promlčený díky splatnosti půjčky roku 2019.

Jelikož součástí Babišových offshorových firem byla i americká firma, může se Andrej Babiš těšit na vyšetřovatele z USA. O jejich zakleknutí se dá oprávněně pochybovat. Nemají tam ani ve zvyku šarochovat vyšetřování.

Vrchol všeho na něj číhá ve Francii. Podle zákona o prokazování majetku mu reálně hrozí trestní stíhání a zabavení nemovitostí, nebude-li nade vší pochybnost prokázán původ oněch patnácti milionů eur. Ale tím to pro Francii nekončí, právě naopak.

Mimo poměrně vysoké daně z nemovitostí se ve Francii platí od roku 1982 i tzv. solidární daň z velkého majetku. Rozdílná je sazba daně pro fyzické a právnické osoby a tyto daně je možno rezolutně snížit při pořízení nemovitosti na úvěr. Pozor — úvěr ale nesmí být poskytnut osobou blízkou. Jak je známo, pro Babiše žádný zisk není tak malý, aby jej opomenul. Poškodit francouzský erár tím, že zamlží zdroj peněz prostřednictvím neprůhledných offshorů z daňového ráje? To pro něj byl neodolatelný zpěv sirén.

Doměření obou daní včetně příslušenství, to je to oč tu běží. Kampaň, to je dnes pro premiéra věc prvotní důležitosti. Jako bývalý premiér nemůže doufat v žádné zvláštní zacházení. Mohla by pomoci intervence známé polyglotky Schillerové na francouzském ministerstvu financí?

České úřady o vlastnictví offshorových firem Babišem věděly

Je dobře, že ve věci už koná NCOZ. Bohužel, se zpožděním pěti let. Kompletní dokumentaci měl s největší pravděpodobností od roku 2016 Finančně analytický úřad (FAÚ). V červenci tohoto roku na Britských Panenských ostrovech obdržela FIA (Finančně zpravodajská agentura) hlášení o podezřelé aktivitě od právní kanceláře Alcogal. Toto hlášení se týkalo jejich klienta Andreje Babiše, stíhaného za dotační podvod.

Na základě platných mezinárodních pravidel upravujících spolupráci mezi finančními jednotkami muselo toto hlášení neprodleně být postoupeno našemu FAÚ. Komu podléhal tento úřad roku 2016? FAÚ vznikl roku 2017, ale součástí ministerstva financí byl už od roku 1996 jeho předchůdce, Finančně analytický útvar. A kdo byl v roce 2016 ministrem financí? Jaké překvapení, on to byl sám Andrej Babiš! Předal na příslušný úřad informace přijaté od karibské FIA za rok 2016 (prokazatelně došlo k osmi výměnám informací s tehdejším útvarem pod vedením Andreje Babiše coby ministra financí), nebo je dokázal „poklidit“?

Kolik dalších důkazů potřebujeme o nepřátelském převzetí státu a o obludném střetu zájmů Andreje Babiše? Jeho éra ale končí.

Nejlepším důkazem blížícího se pádu jeho, i celého profikorupčního hnutí, je změna zpravodajství TV NOVA, k Babišovi vždy loajálního až servilního. Večerní zprávy s úvodními patnácti minutami o Pandora Papers a v nich použité termíny jako praní špinavých peněz, daňové úniky, skrývání majetku, strkanice s novináři? To bylo na TV NOVA v souvislosti s Babišem ještě minulý týden naprosto nepředstavitelné.