Žákům základních škol pomohou s doučováním vysokoškoláci z pedagogických fakult

Jakub Krahulec

Národní pedagogický institut spustil platformu pro dohánění učiva zameškaného v jarních měsících, kdy byly základní školy zavřené. Do projektu se zapojí stovky studentů učitelství kterým se bude doučování započítávat do povinných praxí.

V důsledku jarní koronavirové krize a nouzového uzavření škol se podle odhadů České školní inspekce na deset tisíc dětí nebylo schopno spojit se svými učiteli a zapojit se do distančního vzdělávání. Archiv DR

Osm českých pedagogických fakult a vyšších odborných škol se zapojilo do iniciativy Národního pedagogického institutu a ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, která má propojit žáky základních škol, již potřebují doučování, se budoucími kantory. Jejím cílem je pomoci vyrovnat výpadek výuky z jara letošního roku, kdy byla vzdělávací zařízení kvůli pandemii koronaviru uzavřená.

O pomoc mohou požádat základní školy samostatně, a to prostřednictvím příslušného formuláře na stránkách Národního pedagogického institutu. Pro studenty pedagogických fakult bude doučování jeden ze způsobů jak splnit povinné praxe. 

„Vnímáme to jako pomoc školám a jejich žákům. Naši studenti dostanou možnost zapojit se do praxe, tedy přímé pedagogické činnosti, v dřívějších ročnících a v některých směrech i intenzivněji,“ uvedla Lucie Maršálková ze Střediska pedagogické praxe Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.

„Ti budou v rámci doučování,“ pokračovala, „pravidelně pracovat s jedním žákem nebo skupinou žáků, budou mít možnost navázat bližší, méně formální kontakt. Vyzkouší si vlastní strategie, jak děti motivovat, jak s nimi pracovat, pomůže jim to i v přijetí dětí, které jsou vnímány jako problémové a lépe porozumí i příčinám jejich chování,“ dodala.

Podle Zuzany Ramajzlové z Programů sociální integrace Člověka v tísni se učitelé v novém školním roce budou muset vyrovnávat se zvýšenými rozdíly v úrovni znalostí žáků. Platforma zapojující studenty vysokých škol má podle ní dané nerovnosti pomoci snižovat a zároveň navýšit učitelskou kapacitu pro případné další uzavření škol, které nejvíce dopadá na děti ze sociálně znevýhodněného prostředí.

„Pomoc s doučováním nabídneme školám v Ústeckém a Karlovarském kraji. Počítáme se se zapojením zhruba sedmdesáti našich studentů. O projekt zatím prostřednictvím Národního pedagogického institutu projevilo zájem devět škol z obou krajů dohromady. Vše je ovšem teprve v začátcích a lze proto předpokládat, že zájem o doučování poroste,“ řekla Deníku Referendum tisková mluvčí ústecké Univerzity Jana Evangelisty Purkyněho Jana Kasaničová.

Do programu se dále zapojily také pedagogické fakulty z Prahy, Brna, Liberce, Hradce Králové, Olomouce a Českých Budějovic. „Další se ozývají, z čehož máme velkou radost. Je za tím cítit silná vůle a snaha věci řešit společně. Národní pedagogický institut současně monitoruje stav v jednotlivých krajích a s mírnou netrpělivostí očekáváme zahájení školního roku a start samotného doučování,” uvedl projektová manažer institutu Tomáš Machalík.