Senát projedná Pernesův ústav, pozval ale jen Kavalírovou

Dušan Radovanovič

Senátoři ODS za pomoci petice Moniky Pajerové prosadili projednávání situace v Ústavu pro studium totalitních režimů. K podání zprávy si ovšem nepřizvali ředitele Jiřího Pernese, ale jen předsedkyni rady ústavu Naděždu Kavalírovou.

Ačkoli dal před deseti dny senátní výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu a lidská práva a petice za pravdu Radě ÚSTR, když jednomyslně konstatoval, že pravomoc volby ředitele náleží jenom jí a neodsouhlasil zařazení bodu „zrušení výběrového řízení" na program jednání Senátu, bude se dnes o ústavu přece jen jednat.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

Projednávání bodu prosadila ODS na základě petice pravicových aktivistů kolem Moniky Pajerové. Svůj pohled na situaci v Ústavu pro studium totalitních režimů představí Senátu předsedkyně rady ústavu a zároveň předsedkyně Konfederace politických vězňů Naděžda Kavalírová.

Někteří senátoři však mají o zařazení bodu i způsobu jeho projednávání vážné pochybnosti. O vyřazení bodu se například pokusil Jiří Dienstbier. „Co se má Senát plést do správní rady instituce, která je zvolená na dlouhou dobu. A za druhé je pozvaná paní předsedkyně, která otevřeně nerespektuje usnesení jejího vlastního výboru,“ upozorňuje Dienstbier.

Podle předsedy senátorského klubu ODS Tomáše Julínka je nutné si  v Senátu vyjasnit, kam má ústav směřovat, neboť Senát má nad ústavem „jakousi dozorovou funkci“. „Proto jsem navrhl, aby byla přivolána paní předsedkyně rady ústavu a podala Senátu zprávu. Na základě této zprávy se pak Senát případně může usnést a vyslat nějaký signál směrem k radě Ústavu pro paměť národa,“ naznačil Julínek záměnou názvu, jaké směřování ústavu by si sám představoval.

Dienstbier ale nechápe, jak si může udělat Senát představu na základě výpovědi jedné strany, jejíž názor je navíc v radě v menšině. „Jak ona nás má informovat o tom, jaká je tam situace, když je to vlastně informace menšinového názoru,“ podivuje se Dienstbier.

Další informace:

Rozhlas.cz Senát se bude zabývat situací v Ústavu pro studium totalit

    Diskuse