Tři odpovědi Hnutí Duha reagují na otevřený dopis Jana Beránka a Jakuba Patočky

Redakce DR

Na otevřený dopis zakladatelů Hnutí Duha napsaný k třicátému výročí vzniku přišly z organizace hned tři odpovědi: od nové ředitelky Anny Kárníkové, vedoucího programu Lesy Jaromíra Bláhy a vedoucího klimatického programu Jiřího Koželouha.

S cílem vyvolat diskusi o strategii českého ekologického hnutí mu před čtrnácti dny napsali otevřený dopis zakladatelé Hnutí Duha Jan Beránek a Jakub Patočka. V dopise nazvaném Bylo správné být radikální před třiceti lety A je to správné i dnes vybízejí k většímu radikalismus v cílech i metodách.

V textu vydaném u příležitosti třicátého výročí vzniku Hnutí Duha píší mimo jiné: „Jakmile moc vycítí, že se nejste ochotni přivázat ke dveřím, za nimiž rozhoduje, nemá důvod brát vás vážně.“ A dále: „Ekologické hnutí, které chce být relevantní, nesmí mluvit jen tak, jak si myslí, že je to přijatelné pro partnery v rozhovoru. Musí mluvit tak, aby to, co říká, bylo přijatelné pro přírodu a pro naše přežití. Ekologické hnutí dnes stejně jako protestující studenti prostě musí být přírodou, která brání sebe sama.“

V diskusi dnes zveřejnujeme tři reakce napsané klíčovými představiteli Hnutí Duha, novou ředitelkou organizace Annou Kárníkovou, dlouholetým vedoucím programu Lesy Jaromírem Bláhou a programovým ředitelem organizace Jiřím Koželouhem. Diskuse je vedena ve vstřícném, jen místy polemickém duchu.

Anna Kárníková v textu Nástroje jako klimatické hnutí máme, potřebujeme novou imaginaci mimo jiné píše: „Když se klimatické hnutí takto rozrůznilo, má smysl hledat co nejlepší využití pro specifické znalosti a dovednosti jednotlivých aktérů, sdílet zkušenosti i informace a posilovat důvěru a vzájemný respekt. Hnutí DUHA se bude vždy hlásit k nenásilné občanské neposlušnosti jako legitimnímu nástroji, byť se soustředí dominantně na strategie jiné.“

Jaromír Bláha v textu Ano, je nutné být radikální. Nebo spíš důslední. Ale jak z té časové pasti ven? mimo jiné píše: „Co je tedy tou nezbytnou systémovou změnou, po které voláme? Svržení kapitalismu a nastolení „ekosocialismu“ jak se stále častěji ozývá? Já socialismus ještě pamatuji. Děkuji, nechci! Žádný umělý konstrukt, který bude lidem předepisovat, jak mají žít, fungovat nebude nebo povede k opakování totality. Prosím, poučme se z nedávné historie, i tehdy do toho spousta lidí šla s ušlechtilými idejemi.“

Jiří Koželouh v textu Je správné měnit svět k lepšímu. Před třiceti lety i dnes mimo jiné píše: „V tuto chvíli těžíme hlavně z toho, že máme jednak experty a expertky schopné čelit politikům a byznysu argumentačně a jednak máme více a více lidí, kteří spolu s námi veřejně volají po zásadních změnách a konkrétních zlepšeních ochrany přírody i prostředí pro náš život. Když Hnutí DUHA něco prosazuje, chce, aby to byla zásadní změna a chce s ní hlavně uspět.“

V diskusi budeme pokračovat za týden texty autorů z některých dalších ekologických organizací, jak těch působících zde dlouhodobě, tak některých nových.