Přechod na zelenou energii je v Praze 3 jen začátek

Ondřej Rut

Vedení městské části Praha 3 v srpnu rozhodlo, že chce veškerou elektrickou energii pro úřad a třicet příspěvkových organizací nakupovat výhradně z obnovitelných zdrojů. Chce tím přispět k boji proti postupujícím klimatickým změnám.

Rozhodnutí odebírat veškerou energii z obnovitelných zdrojů předcházely opakující se zprávy o usychajících lesích, degradaci zemědělské půdy i na vlastní kůži zažívané vlny veder nebo přívalové deště. Varování vědců z mezivládního panelu pro změny klimatu přitom zní jasně. Pokud máme zamezit katastrofickým změnám, je třeba zásadně snížit uhlíkovou stopu už v horizontu následujících deseti let.

Změny klimatu se již dějí, je proto logické, že města začínají realizovat opatření k adaptaci na ně. Tráva se seká navysoko, na dětská hřiště se instaluje stínění, do ulic se umisťují mlžítka a pítka, plánuje se sázet více stromů. Abychom však zabránili dalším drastickým změnám, musíme přijmout opatření, která nejsou na první pohled vidět a nelze na nich získat tolik politických bodů — je třeba snižovat emise skleníkových plynů. Odebírání zelené energie z obnovitelných zdrojů je tím nejjednodušším způsobem, jak toho docílit. Chceme tím ukázat, že nám není lhostejný původ energie, kterou spotřebováváme.

Městská část chce do budoucna také pokrýt co nejvíce své spotřeby energie z vlastních obnovitelných zdrojů. Jedna z jejích škol, ZŠ Chelčického, již několik let využívá vlastní fotovoltaické panely. Foto Martin Divíšek

Jedna síť — jedna elektřina?

Je zřejmé, že v rozvodné síti je jen jedna elektrická energie a nelze rozlišit, zda pochází ze solárního panelu nebo z uhelné elektrárny. Jedna z možností, jak odebírat zelenou energii, je vybrat si dodavatele, který elektřinu nakupuje výhradně z obnovitelných zdrojů. Takových ale na trhu není mnoho. Protože jsme chtěli zvýšit konkurenci při výběru a tlačit na nízkou cenu, rozhodli jsme se využít služeb komoditní burzy PXE. Burza je schopna zaručit původ energie z čistých zdrojů pomocí tzv. záruk původu.

Systém záruk původu je zaveden státem pomocí zákona o podporovaných zdrojích energie. Za každou jednotku energie (1 MWh) dodané do sítě z obnovitelných zdrojů dostane výrobce od státem určeného operátora trhu certifikát, který se jmenuje „záruka původu“. Spotřebitel pak může nakoupit elektrickou energii právě s touto zárukou původu. Stát pak pomocí informačního systému Evidence záruk původu tyto certifikáty eviduje spolu s jejich určením konkrétnímu spotřebiteli. Je tak zajištěno, že dodavatel neprodá zákazníkům větší objem zelené energie, než skutečně dodá do sítě.

O moc víc to nestojí

Abychom stlačili cenu energie dolů, rozhodli jsme se uskutečnit obchod na dobu následujících pěti let. Na základě čísel z minulých let víme, že úřad Prahy 3 a její příspěvkové organizace odeberou přes šest tisíc MWh za rok a zaplatí něco málo přes devět milionů korun. Podle interních kalkulací předpokládáme, že vícenáklady za zelenou energii by při stejné spotřebě měly být asi 160 tisíc korun, což v miliardovém rozpočtu městské části znamená částku, která za ochranu naší budoucnosti stojí. Ve srovnání s konvenční energií tak vyjde čistá varianta jen asi o 1,7 procenta dráž.

Podobně může zelenou energii nakupovat i drobný spotřebitel. Malé objemy a dodávky nemusí být kryty zárukami původu, dodavatelé na trhu jsou však schopni garantovat princip, že neprodají více zelené energie, než skutečně dodají do sítě. Spolehlivý dodavatel si nechává udělat audit od nezávislého auditora, že tomu tak opravdu je.

Jdeme ještě dál

U nákupu zelené energie nechce Praha 3 skončit. Nejlevnější a nejšetrnější je totiž taková energie, která vůbec nemusí vyrobit. Proto je třeba především snižovat spotřebu v budovách. Městská část se chystá sledovat spotřebu energií ve všech budovách a připravuje se na zavedení systému energetického managementu podle normy ISO 50001, tj. postupů, pomocí kterých bude neustále vyhodnocovat spotřebu energií a navrhovat úsporná opatření. Data o spotřebách energií by měla být online dostupná v reálném čase.

Cílem také je, aby městská část dokázala pokrýt co nejvíce své spotřeby elektrické energie z vlastních obnovitelných zdrojů, především z vlastních fotovoltaických elektráren na střechách škol a školek. Jedna už několik let funguje na základní škole Chelčického, v tomto roce vzniká další na Pražačce, zejména pro pokrytí spotřeby bazénu. Na střechách budov ve městě zůstává velký nevyužitý potenciál pro zvýšení energetické soběstačnosti a snížení uhlíkové stopy.

Je dobře, že tento přístup začíná být vnímán méně jako zelená ideologie a více jako poznaná nutnost. Klíčem pro řešení změn klimatu je přijmutí sdílené odpovědnosti. Nikdo nezvládne tento problém vyřešit sám. Každý má však možnost přispět podle svých možností a schopností. A když ne stát, tak město je první, kdo musí jít příkladem.